Laičių šeimininkės stebina mišrainėmis

Jei­gu Lai­čių kai­mo šei­mi­nin­kės su­gal­vo­tų da­ly­vau­ti ku­li­na­ri­jos kon­kur­se, jos nie­kuo ne­nu­si­leis­tų pa­tiems ge­riau­siems vi­rė­jams. Tuo bu­vo ga­li­ma įsi­ti­kin­ti sa­lo­tų ir miš­rai­nių de­gus­ta­ci­jos va­ka­ro­nė­je, į ku­rią mo­te­rys su­si­rin­ko, pa­kvies­tos bib­lio­te­ki­nin­kės Van­dos Vinc­kie­nės.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Autorės nuotr. Dovanos – šeimininkei Aldonai Kriukelienei (dešinėje).

Penk­ta­die­nį ne tik Lai­čių mo­kyk­lo­je įreng­tas mu­zie­ju­kas, ku­ria­me vy­ko va­ka­ro­nė, bet ir vi­sas kie­mas kve­pė­jo pro lan­gus sklin­dan­čiais gar­dė­sių kva­pais. Šei­mi­nin­kių ant sta­lo iš­ri­kiuo­tuo­se in­duo­se su­si­mai­šė vi­sos va­sa­ros spal­vos ir įvai­riau­sių ska­nu­my­nų aro­ma­tai. „Ka­da gi dau­giau, jei­gu ne va­sa­rą, kai ši­tiek gė­ry­bių, su­reng­ti to­kią va­ka­ro­nę“, – šyp­so­jo­si į ją su­si­rin­ku­sie­siems V. Vinc­kie­nė. Ir vi­si ska­nau­to­jai pri­ta­rė, kad šis me­tų lai­kas pats tin­ka­miau­sias mė­gau­tis švie­žio­mis, tik ką iš dar­žo nu­skin­to­mis va­sa­ros do­va­no­mis.

nu

Į mišrainių degustacijos vakaronę susirinko Laičių šeimininkės.


Iš­ra­din­go­sios šei­mi­nin­kės, ska­niais pa­tie­ka­lais le­pi­nan­čios sa­vo šei­my­nas ir sve­čius, fan­ta­zi­ją pa­si­tel­kė ir be­si­ruoš­da­mos miš­rai­nių ra­ga­vi­mo po­pie­tei. Val­giu­sie­ji spė­lio­jo, ko pri­dė­ta į du­be­nė­lius, ir sa­kė, kad nuo ska­nu­mo su­ka­si gal­va. Viš­tie­na ir sil­kė, ma­ka­ro­nai ir kruo­pos, įvai­riau­si ža­lu­my­nai bei dar­žo­vės, pu­pe­lės, aly­vuo­gės ir dar daug ki­tų pro­duk­tų...

Mo­te­rys ti­ki­na, jog no­rint su­gal­vo­ti ką nors įman­traus, joms ne­rei­kia jo­kių re­cep­tų kny­gų. O miš­rai­nė – toks pa­tie­ka­las, ku­rį ga­mi­nant sa­viš­kius ga­li­ma nu­ste­bin­ti kiek­vie­ną kar­tą.

Ne ma­žiau iš­ra­din­gi bu­vo ir „eks­po­na­tų“ pa­va­di­ni­mai: „An­ti­kri­zi­nė so­čio­ji“, „Oi ta va­sa­rė­lė“, „Kra­bo ko­ja“ ir ki­to­kie. O pa­čios V. Vinc­kie­nės – va­ka­ro su­ma­ny­to­jos miš­rai­nę „Agur­klės pas­ku­ti­nis žvilgs­nis į dar­žo drau­gus“ ver­ti­nę ko­le­gos ap­do­va­no­jo ją už ori­gi­na­liau­sią pa­va­di­ni­mą.

Ki­tos vai­šės bu­vo api­bū­din­tos kaip ryš­kiau­sių va­sa­ros spal­vų, ar­tė­jan­čio ru­dens gai­va kve­pian­tys pa­tie­ka­lai, va­ka­ro­nės da­ly­vės ap­do­va­no­tos už ge­riau­siai nu­mal­šin­tą al­kį bei ne­tra­di­ci­nį po­žiū­rį į ma­ka­ro­ną.

Uk­mer­gės Se­na­mies­čio pa­grin­di­nės mo­kyk­los Lai­čių pra­di­nio ug­dy­mo sky­riaus mu­zie­jaus kla­sė, ku­rio­je vai­šės bu­vo de­gus­tuo­ja­mos, ir pa­ti ypa­tin­ga. Be įvai­riau­sių se­no­vi­nių eks­po­na­tų kai ku­rių da­ly­kų, anks­čiau nau­do­tų bui­ty­je, vir­tu­vė­je, čia ras­tų ir mū­sų šei­mi­nin­kės.

ky

Renginio sumanytoja Vanda Vinckienė apdovanojo komisijos narį Alvydą Mugenį, kuris buvo išrinktas jos pirmininku.


Kla­sė­je ga­li­ma ap­žiū­rė­ti anų lai­kų svars­tyk­les, gir­ną, svies­to muš­tu­kę, se­no­vi­nius laik­ro­džius ir ra­di­ją, net iš Za­ra­sų čia at­ke­lia­vo ne­ži­nia kiek me­tų skai­čiuo­jan­tis spaus­tu­kas. Len­ty­no­se su­dė­tuo­se mo­kyk­los met­raš­ty­je ir nuo­trau­kų al­bu­muo­se – taip pat kai­mo is­to­ri­ja. V. Vinc­kie­nė sa­ko, jog tu­rin­tie­ji na­muo­se at­lie­ka­mų sen­daik­čių ga­li pa­do­va­no­ti jų mu­zie­jui.

Li­gi so­ties pri­si­gar­džia­vę va­ka­ro­nės da­ly­viai kū­rė ke­tu­rei­lius apie dar­žo­ves, pri­si­mi­nė mįs­lių, spren­dė Al­do­nos Kriu­ke­lie­nės su­da­ry­tus kry­žia­žo­džius ir klau­sė­si Lai­čių kai­mo him­no.

Žo­džius jam su­kū­rė vie­tos po­etė Sta­sė La­daus­kai­tė, o įdai­na­vo mu­zi­kė Re­gi­na Ali­šaus­kai­tė. Him­nas Lai­čiuo­se da­bar skam­bės ypač daž­nai, nes šie­met kai­mas mi­ni 400 me­tų ju­bi­lie­jų.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų