Lankstumo senolei galėtų pavydėti ir jauni

Uk­mer­giš­kė Al­do­na Ka­ru­žie­nė įsi­ti­ki­nu­si, kad pa­grin­di­nis svei­ka­tos šal­ti­nis yra ju­dė­ji­mas. Kas­dien po ke­le­tą va­lan­dų net ne­pa­lan­kiau­siu vaikš­čio­ji­mui oru ji su­ka ra­tus ap­link Duks­ty­nos mik­ro­ra­jo­ną. Grei­tai 80 me­tų švę­sian­čiai se­no­lei ypa­tin­go lanks­tu­mo rei­ka­lau­jan­tys gim­nas­ti­kos pra­ti­mai – vie­nas juo­kas.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Al­do­na Ka­ru­žie­nė ma­no, kad sa­vo svei­ka­ta tu­ri­me pa­si­rū­pin­ti pa­tys.

Prieš ke­le­tą me­tų A. Ka­ru­žie­nė per te­le­vi­zo­rių iš­vy­do, kaip vie­na pa­gy­ve­nu­si mo­te­riš­kė de­monst­ruo­ja gim­nas­ti­kos triu­kus. Lai­dos ve­dė­jas pa­ti­ki­no, kad žiū­ro­vams ro­do­mas tik­ras ste­buk­las. Se­no­lė pa­ti nu­ta­rė iš­ban­dy­ti pra­ti­mą, ku­riam at­lik­ti rei­kia ypa­tin­go lanks­tu­mo.

„Pa­si­da­li­nau sa­vo min­ti­mis su a. a. vy­ru Vai­du. Jis puo­lė ma­ne bar­ti: ne­ban­dyk da­ry­ti – dar su­lū­ši. Bet ne­iš­ken­čiau, at­si­gu­liau ant grin­dų ir tiks­liai at­kar­to­jau per te­le­vi­zo­rių ma­ty­tą triu­ką“, – be­pa­sa­ko­da­ma čia pat pa­de­monst­ra­vo sa­vo su­ge­bė­ji­mus pa­šne­ko­vė. At­si­gu­lu­si ant nu­ga­ros mo­te­ris ne tik iš­kė­lė ko­jas į vir­šų, bet ir su­ge­bė­jo per­mes­ti jas už gal­vos.

Te­ko su­tik­ti, kad aš­tuo­nias­de­šimt­me­tei su­si­rai­ty­ti į to­kį ka­muo­liu­ką vie­ni juo­kai ne­tu­rė­tų bū­ti. Ta­čiau mū­sų he­ro­jė pa­ti­ki­no, kad bent šim­tą kar­tų ga­lė­tų tai pa­kar­to­ti.

Ji sa­ko, kad nė vie­nas iš jos pa­žįs­ta­mų taip ir ne­iš­drį­so pa­kar­to­ti triu­ko. „Net žen­tas ne­su­ge­bė­jo taip „su­si­vy­nio­ti“. O be­veik per­pus jau­nes­nės kai­my­nės bi­jo­jo ir pa­ban­dy­ti“, – juo­kia­si pa­šne­ko­vė.

„Nie­ka­da ne­spor­ta­vau, jei spor­tu ne­lai­ky­si­me sun­kaus dar­bo“, – pa­sa­ko­jo jau­nys­tė­je ko­lū­ky­je, vė­liau bal­dų fab­ri­ke fi­zi­nį dar­bą „iš pe­ties“ dir­bu­si A. Ka­ru­žie­nė. Ji sa­ko, kad už­au­gu­si gau­sio­je šei­mo­je, nuo še­šio­li­kos me­tų į lau­kus kar­tu su vy­rais ar­ti ei­da­vu­si.

Smul­kaus, bet tvir­to su­dė­ji­mo mo­te­ris ti­ki­na, jog jo­kių die­tų gy­ve­ni­me ne­si­lai­kė. „Kai­miš­kai pa­dir­bus ir val­gy­ti ūkiš­kai no­ri­si. Ne­ven­giu nei rie­biai už­kąs­ti, nei pa­sma­gu­riau­ti. Anū­kai la­bai mėgs­ta sal­dai­nius „Vil­nius“, tai ga­vu­si pen­si­ją nu­per­ku ki­log­ra­mą, kad tu­rė­čiau pa­vai­šin­ti. Bet ne­at­si­lai­kau ir pa­ti...“ – šyp­so­si gu­vi se­no­lė.

Svar­biau­siu „gy­ve­ni­mo elik­sy­ru“ A. Ka­ru­žie­nė lai­ko ju­dė­ji­mą. Už sa­vo nuo­la­ti­nius pa­si­vaikš­čio­ji­mus ji dė­kin­ga me­di­kams – tai jie pa­ta­rė kuo dau­giau ju­dė­ti. Jau ket­ve­ri me­tai, kaip šven­tai lai­ko­si dak­ta­rų nu­ro­dy­mų – pa­si­vaikš­čio­ti ei­na kas­dien po du kar­tus. „At­si­ke­liu šeš­tą ry­to ir – pro du­ris. Nu­ei­nu į vie­ną pu­sę nuo Duks­ty­nos mik­ro­ra­jo­no iki so­dų, o grį­žu­si trau­kiu į prie­šin­gą pu­sę. Va­ka­rop – vėl tas pats marš­ru­tas“, – pa­sa­ko­ja pa­šne­ko­vė.

Džiau­gia­si se­no­lė, kad pa­si­vaikš­čio­ji­mų me­tu ne tik ko­jas pra­mankš­ti­na, bet ir žmo­nių pa­ma­to. Dau­ge­lis ją, jau ket­ve­rius me­tus mi­nan­čią tais pa­čiais ke­liais, jau pa­žįs­ta – svei­ki­na­si, kal­bi­na. Tik­rai sma­giau nei pro vir­tu­vės lan­gą žiū­rė­ti, kaip anks­čiau bu­vo įpra­tu­si.

Kas­die­ni­nių pa­si­vaikš­čio­ji­mų me­tu at­si­tin­ka ir ne itin ma­lo­nių da­ly­kų. A. Ka­ru­žie­nė sa­ko, kad sy­kį ei­da­ma anks­ty­vą ryt­me­tį nu­gir­do dvie­jų iš prie­kio at­ei­nan­čių jau­nuo­lių po­kal­bį: „Gir­džiu, vie­nas, žiū­rė­da­mas į ma­ne, siū­lo ki­tam: pa­kra­tom. Drau­ge­lis tik ran­ka nu­mo­jo. Ge­rai, kad jam ūpo ne­bu­vo, man lai­min­gai bai­gė­si.“ Mo­te­ris ti­ki­na la­bai ne­iš­si­gan­du­si, nes nie­ko ver­tin­go prie sa­vęs ir ne­tu­rė­ju­si. Už­tat da­bar nuo­ša­lio­mis gat­ve­lė­mis sten­gia­si ne­vaikš­čio­ti.

 

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų