Ledo ritulio aistruoliai įrengė čiuožyklą

Spau­džian­tis šal­tu­kas do­va­no­ja mums nau­jų žie­miš­kų pra­mo­gų. Uk­mer­gės le­do ri­tu­lio mė­gė­jų klu­bas, ku­riam tal­ki­no bū­rys ben­dra­min­čių, prie Se­na­mies­čio pa­grin­di­nės mo­kyk­los ne­se­niai įren­gė čiuo­žyk­lą.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Čiuo­žyk­lą Se­na­mies­čio pagrin­di­nės mo­kyk­los sta­dio­ne klu­bas su ben­dra­min­čiais įren­gia jau ket­vir­tą žie­mą.

Klu­bo va­do­vas Li­nas Tiš­ke­vi­čius sa­ko, kad pats pa­grin­di­nis da­ly­kas, ku­rio rei­kia čiuo­žyk­lai, – šal­tis. Van­de­nį ge­riau­siai lie­ti, kai šal­tu­kas spus­te­li iki ne ma­žiau nei 10 laips­nių.

Bū­tent toks bu­vo pra­ei­tas sa­vait­ga­lis, kuo­met ir im­ta­si šių dar­bų.

Ki­tas ne ką svar­bes­nis da­ly­kas – pa­ti aikš­tės vie­ta. Dėl jos jau ne pir­mus me­tus su­ta­ria su Se­na­mies­čio pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­re Aud­ra Use­lie­ne ir pa­va­duo­to­ju Eu­ge­ni­ju­mi Re­čiu.

Be abe­jo, čiuo­žyk­los ne­įreng­si be van­dens. To­kią pa­slau­gą ne­mo­ka­mai su­tei­kė UAB „Uk­mer­gės van­de­nys“.

Į le­do aikš­te­lės lie­ji­mo tal­ką su sa­vo ga­lin­gais švirkš­tais at­vy­ko Uk­mer­gės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos vy­rai.

Dar vie­na už­duo­čių – ge­rai pri­tvir­tin­ti itin svar­bų vaid­me­nį to­kios are­nos įren­gi­me at­lie­kan­čius bor­tus.

Taip sklan­džiai įgy­ven­din­ta le­do ri­tu­li­nin­kų idė­ja per ke­lias die­nas trans­for­ma­vo­si į, ga­li­ma sa­ky­ti, vi­siš­kai ne­mo­ka­mą čiuo­žyk­lą.

Mo­kyk­los sta­dio­ne ji pra­dė­jo veik­ti šią sa­vai­tę. Vai­kams, o ypač ber­niu­kams,  tai – di­džiu­lis džiaugs­mas. Tuo tar­pu Uk­mer­gės le­do ri­tu­lio klu­bui – ir ne­men­kas rū­pes­tis, mat čiuo­žyk­lą rei­kia laikas nuo lai­ko at­nau­ji­nti už­pi­lant ant le­do van­dens.

Pa­sak L. Tiš­ke­vi­čiaus, taip pat teks da­bar ko­vo­ti ir su ki­tu aikš­te­lės prie­šu – snie­gu. Jo ne­nu­va­lius pra­mo­gau­ti ant le­do tik­rai ne­įma­no­ma.

„Aikš­te­le ga­li nau­do­tis vi­si, kas tik no­ri, ta­čiau la­bai kvie­čia­me taip pat pri­si­dė­ti ir ją va­lant“, – kvie­tė į bū­si­mas tal­kas klu­bo va­do­vas.

Gal Uk­mer­gės le­do ri­tu­li­nin­kai pla­nuo­ja ir ko­kias nors var­žy­bas? To­kį su­ma­ny­mą klu­bie­čiai, pa­si­ro­do, tik­rai tu­ri. Jei tik orai leis, bū­ti­nai su­rengs sma­gias var­žy­bas tarp „cen­tro“ ir „už­upio“.

Šiuo me­tu Uk­mer­gės le­do ri­tu­lio klu­bui pri­klau­so 14 na­rių. L. Tiš­ke­vi­čius pa­sa­ko­jo, kad dau­gu­mai ben­dra­min­čių pa­čių pa­si­ga­min­ta čiuo­žyk­la – vie­nin­te­lis bū­das tre­ni­ruo­tis ir puo­se­lė­ti šią žie­miš­ką spor­to ša­ką.

Vos ke­li uk­mer­giš­kiai lei­džia sau  nu­vyk­ti pa­si­tre­ni­ruo­ti į dirb­ti­nio le­do are­nas. Prie­žas­tis pa­pras­ta. „Tai iš tie­sų la­bai la­bai bran­gus spor­tas“, – pa­tvir­ti­no klu­bo va­do­vas.

Kiek lai­ko vi­sus džiu­gins čiuo­žyk­la, pri­klau­so nuo vie­nin­te­lio da­ly­ko – orų. Šiuo me­tu orų prog­no­zių kaip nie­kad daž­nai klau­san­tys mū­sų mies­to le­do ri­tu­lio aist­ruo­liai ti­ki, kad šal­čiai grei­tu lai­ku tik­rai ne­at­slūgs.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų