Spausdinti šį puslapį

Liaudiški raštai sugulė iš augalų

Ne­se­niai spal­vin­gą ki­li­mą iš ra­jo­no pie­vo­se ir so­duo­se au­gan­čių au­ga­lų „nu­au­dė“ Uk­mer­gės kraš­to ben­druo­me­nių są­jun­gos na­riai. Sa­vo kū­ri­nį jie de­monst­ra­vo kai­my­nams – Anykš­čiuo­se su­reng­ta­me flo­ris­ti­nia­me ki­li­mų kon­kur­se.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

As­me­ni­nio ar­chy­vo nuotr. Uk­mer­giš­kiai nau­do­jo liau­dies raš­tų mo­ty­vus.

Uk­mer­gės kraš­to ben­druo­me­nių są­jun­gos pir­mi­nin­kė An­ge­lė Jo­ku­by­nie­nė sa­ko, kad šia­me kon­kur­se da­ly­vau­ti jau ta­po tra­di­ci­ja. Kon­kur­se uk­mer­giš­kiai tre­čius me­tus ne tik run­gia­si dėl pri­zi­nių vie­tų, bet ir flo­ris­ti­nius sa­vo su­ge­bė­ji­mus žiū­ro­vams de­monst­ruo­ja. Šie­met prie są­jun­gos na­rių pri­si­jun­gė ir Uk­mer­gės ra­jo­no vie­tos veik­los gru­pė.

Kon­kur­se jė­gas iš­ban­dė apie dvi­de­šimt da­ly­vių. Iš au­ga­lų su­dė­lio­ti spal­vin­gų raš­tų ki­li­mai mies­to cen­trą puo­šė tris die­nas.

Uk­mer­giš­kiai „nu­au­dė“ 15 kvad­ra­ti­nių met­rų ki­li­mą „Gy­ve­ni­mo ra­tas“. Anot A. Jo­ku­by­nie­nės, pa­si­rink­ti au­ga­li­nio ki­li­mo raš­tai bei spal­vos ar­ti­mi aukš­tai­tiš­kų aus­ti­nių juos­tų bei lo­va­tie­sių mo­ty­vams.

Liau­diš­ki raš­tai de­rė­jo su pa­si­rink­tais au­ga­lais – pri­slo­pin­tų spal­vų žo­ly­nais, ku­riuos pa­gy­vi­no ryš­kes­nės šer­mukš­nių uo­gos. „Šie­met taip su­ta­rė­me, kad gė­ly­nų la­bai ne­nio­ko­si­me – nau­do­si­me kuo dau­giau pik­tžo­lė­mis va­di­na­mų au­ga­lų. Taip ir so­dams nau­da – vi­so­kius da­gius, smil­gas pra­ro­vė­me“, – sa­ko pir­mi­nin­kė.

Kaip ir kiek­vie­nais me­tais, hor­ten­zi­jų žie­dų pa­si­ska­by­ti ben­druo­me­nės na­riams lei­do Uk­mer­gės miš­kų urė­di­jos me­de­ly­no dar­buo­to­jai.

Nors pri­zi­nių vie­tų uk­mer­giš­kiai ne­už­ėmė, grį­žo kai­my­nų pa­ma­lo­nin­ti – na­mo par­si­ve­žė pa­dė­ką „Kai­my­niš­kiau­siam ra­jo­nui“.

 

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)