Linksminosi folkloro šventėje

Kas­met ru­de­nį kraš­to mu­zi­kan­tai, pa­sa­ko­riai ir dai­ni­nin­kai su­si­bė­ga į Del­tu­vą. Čia su­si­ti­ko jie ir šeš­ta­die­nį: mies­te­lio kul­tū­ros na­muo­se vy­ko ra­jo­no fol­klo­ro ko­lek­ty­vų ir dai­ni­nin­kų šven­tė „Pa­dai­nuo­kim su­si­ė­ję“.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

 

Au­to­rės nuotr. Šven­tės šei­mi­nin­kės – Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro Del­tu­vos fi­lia­lo fol­klo­ro an­sam­blio na­rės – ir sve­čius pri­ėmė, ir pa­čios jiems dai­na­vo.

Gra­žiau­siais tau­ti­niais dra­bu­žiais iš­si­puo­šę, įvai­riau­siais liau­dies in­stru­men­tais ne­ši­ni į šven­tę at­vy­ko lie­tu­viš­ko­sios dai­nos puo­se­lė­to­jai iš Sie­si­kų, Vi­diš­kių, Dai­na­vos, Vep­rių, Pet­ro­nių, Sli­žių. Į sce­ną li­po ma­žas ir di­de­lis, jau­ni ir gar­bes­nio am­žiaus su­lau­ku­sie­ji.

Kul­tū­ros na­mų sa­lė­je vy­kęs ren­gi­nys žiū­ro­vus su­grą­ži­no į ka­dai­se reng­tų va­ka­ruš­kų, žmo­nių pa­si­links­mi­ni­mų aki­mir­kas, at­sklei­dė anų lai­kų dva­sią ir pa­pro­čius. Skam­bė­jo po­ezi­ja ir dai­nos, su­si­rin­ku­siuo­sius links­mi­no šven­tės da­ly­vių po­ri­na­mi pa­sa­ko­ji­mai ir juo­kai.

Ste­bint šo­kė­jus, bu­vo ga­li­ma pra­mok­ti tryp­ti pol­ką, kra­ko­via­ką ir ki­tus šo­kius, o tau­to­sa­kos ži­no­vės ne­gai­lė­jo įvai­riau­sių pa­ta­ri­mų. Tie, ku­rie ati­džiai klau­sė­si, su­ži­no­jo, pa­gal ką se­niau pir­šliai at­pa­žin­da­vo ne­va­ly­vas nuo­ta­kas ar­ba ko­kie žen­klai po­rai lem­da­vo lai­min­gą, mei­lės ku­pi­ną gy­ve­ni­mą.

Ben­drą pa­si­ro­dy­mą šven­tei pa­ren­gė Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro tau­ti­nių šo­kių ko­lek­ty­vo bei „Bo­čių“ fol­klo­ro an­sam­blio na­riai. Pir­mą kar­tą pas del­tu­viš­kius sve­čia­vo­si ko­le­gos iš Jo­na­vos ra­jo­no Up­nin­kų. Ki­tų da­ly­vių iš­klau­sę ir šio bei to iš mū­sų pa­si­mo­kę, pri­sta­tė jie ir sa­vo nuo­tai­kin­gą pro­gra­mą.

Sa­vo kū­ri­niu mu­zi­kan­tus pa­svei­ki­no damb­re­lį – lie­tu­vių na­cio­na­li­nį in­stru­men­tą – jiems pri­sta­tęs Egi­di­jus Da­ru­lis. Taip pat kon­cer­ta­vo ro­man­sus ir ne tik at­lie­kan­tis ke­lių šei­mų an­sam­blis, Uk­mer­gei šie­met at­sto­va­vęs res­pub­li­ki­nia­me vo­ka­li­nių ir ro­man­si­nių dai­nų kon­kur­se ir ta­pęs nu­ga­lė­to­ju.

„Liau­dies dai­na nie­kuo­met ne­nu­stos gy­vuo­ti, o dai­nuo­jan­tis žmo­gus vi­sa­da links­mas“, – į šven­tės da­ly­vius krei­pė­si ren­gi­nį ve­du­si Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro Del­tu­vos fi­lia­lo fol­klo­ro an­sam­blio va­do­vė Lai­ma Len­čic­kie­nė. Ge­rą nuo­tai­ką vi­siems da­li­jo ir po il­gų lie­tin­gų die­nų vėl pa­si­ro­džiu­si sau­lė.

Į na­mus fol­klo­ri­nin­kai grį­žo su do­va­no­mis. Mu­zi­kan­tai bu­vo ap­da­ly­ti gar­džiais sū­riais ir sū­re­liais bei Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro ke­ra­mi­kos bū­re­lio šiai šven­tei pa­ga­min­tais lip­di­niais.

Už pa­gal­bą, ren­giant šį gra­žų ra­jo­no mu­zi­kan­tų su­si­bū­ri­mą, or­ga­ni­za­to­riai dė­kin­gi Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­trui, Del­tu­vos se­niū­ni­jai bei rė­mė­jams – UAB „Ro­kiš­kio pie­nas“ Uk­mer­gės pie­ni­nei ir UAB „Ro­va­da“.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų