Li­go­ni­nės ga­li bū­ti su­jung­tos

 

Svars­to­ma ga­li­my­bė su­jung­ti Uk­mer­gės ir Šir­vin­tų li­go­ni­nes. Vyk­dant Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mą dėl III svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų re­struk­tū­ri­za­ci­jos eta­po, to­kį siū­ly­mą gy­dy­mo įstai­goms pa­tei­kė Li­go­nių ka­sos. Mi­nė­tas nu­ta­ri­mas įsi­ga­lios nuo ba­lan­džio 1 die­nos.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Kol kas Uk­mer­gės ir Šir­vin­tų li­go­ni­nių va­do­vai jo­kio spren­di­mo ne­pri­ėmė. „Ma­nau, kad nu­ta­ri­mas bus pri­imtas iki pa­va­sa­rio“, - sa­ko Šir­vin­tų li­go­ni­nės vy­riau­sio­ji gy­dy­to­ja Da­lia Alek­nie­nė. Ji su Li­go­nių ka­sų at­sto­vais ne­se­niai lan­kė­si Uk­mer­gės li­go­ni­nė­je, su šios gy­dy­mo įstai­gos va­do­vu Al­gi­man­tu Ve­lič­ka ap­ta­rė ak­tu­a­lius klau­si­mus.

 

 

Šir­vin­tų ir Uk­mer­gės li­go­ni­nės ga­li bū­ti su­jung­tos.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

„Skai­čiuo­ja­me, ku­ri įstai­ga tu­ri dau­giau sko­lų ir svars­to­me ki­tus re­struk­tū­ri­za­ci­jos ke­lius“, – kal­bė­jo D. Alek­nie­nė. Pa­sak jos, jau da­bar aiš­ku, kad Li­go­nių ka­sos ne­kom­pen­suos Šir­vin­tų li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus die­ni­nio dar­bo pa­slau­gų. Šio sky­riaus ir kai ku­riems ki­tiems įstai­gos dar­buo­to­jams jau įteik­ti at­lei­di­mo la­pe­liai. Sky­riaus tik­rai teks at­si­sa­ky­ti. Ku­rio mies­to li­go­ni­nė­je bus tei­kia­mos mi­nė­tos pa­slau­gos, dar ne­aiš­ku.

Vyr. gy­dy­to­ja pri­mi­nė, kad prieš sep­ty­ne­rius me­tus jų gy­dy­mo įstai­go­je bu­vo lik­vi­duo­tas Aku­še­ri­jos sky­rius. Šiuo me­tu maž­daug pu­sė Šir­vin­tų gim­dy­vių ren­ka­si Uk­mer­gės, ki­tos – Vil­niaus aku­še­rių pa­slau­gas.

VšĮ Uk­mer­gės li­go­ni­nės vy­riau­sia­sis gy­dy­to­jas Al­gi­man­tas Ve­lič­ka ne­nei­gia, kad gy­dy­mo įstai­gų su­jun­gi­mas jo va­do­vau­ja­mai gy­dy­mo įstai­gai bū­tų nau­din­gas: „Stra­te­giš­kai mums tai bū­tų svar­bu, nes ap­tar­nau­tu­me dau­giau gy­ven­to­jų, esa­me re­gio­ni­nė li­go­ni­nė.“

Ta­čiau bū­tų ir nei­gia­mų jun­gi­mo­si pa­sek­mių. Vie­na to­kių – gy­dy­mo įstai­gų įsi­sko­li­ni­mai. Pa­sak va­do­vo, Uk­mer­gės li­go­ni­nė pra­ėju­sius me­tus bai­gė su ma­žy­čiu pliu­su. Jei Šir­vin­tų li­go­ni­nė yra nuos­to­lin­ga, uk­mer­giš­kiams jun­gi­ma­sis bū­tų šio­kia to­kia fi­nan­si­nė naš­ta.

Ka­dan­gi mū­sų gy­dy­mo įstai­gos sky­riams jo­kia grės­mė ne­ky­la, Uk­mer­gės me­di­kai įstai­gų jun­gi­mo­si lau­kia ra­miai: prie­šin­gai nei ko­le­goms Šir­vin­to­se, jiems pra­ne­ši­mai apie ga­li­mą at­lei­di­mą ne­įteik­ti.

Šio klau­si­mo spren­di­mo baig­tis pri­klau­sys nuo abie­jų įstai­gų stei­gė­jų – ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bių va­do­vų bei pa­čių įstai­gų va­do­vų su­si­ta­ri­mo.

Jei­gu Šir­vin­tų ir Uk­mer­gės li­go­ni­nės bū­tų su­jung­tos, tai bū­tų vie­nas iš pir­mų­jų at­ve­jų ša­ly­je, kai jun­gia­mos kai­my­ni­niuo­se ra­jo­nuo­se esan­čios gy­dy­mo įstai­gos.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų