„Na­cio­na­li­nė du­jų, elek­tros ir ši­lu­mos var­to­to­jų gy­ni­mo ly­ga to­liau ne­ga­li veik­ti kaip or­ga­ni­za­ci­ja, nes ne­su­ge­ba, ne­mo­ka ar ne­ga­li re­a­li­zuo­ti tiks­lų, ku­rie yra su­for­mu­luo­ti įsta­tuo­se, ku­rie yra ke­lia­mi mums, kaip or­ga­ni­za­ci­jai, pri­va­lan­čiai gin­ti var­to­to­jų tei­ses ir jų eko­no­mi­nius in­te­re­sus“, – pra­ne­šė Na­cio­na­li­nės du­jų, elek­tros ir ši­lu­mos var­to­to­jų gy­ni­mo ly­gos pre­zi­den­tas Kęs­tu­tis Gri­nius.

Anot jo, Ly­ga, bū­da­ma di­džiau­sia Lie­tu­vos var­to­to­jų or­ga­ni­za­ci­ja, tu­rin­ti na­rius net 36 Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bė­se, iš es­mės te­bu­vo ke­lių na­rių, vei­kian­čių Ly­gos var­du, gru­pė. Tiks­lai tu­rė­ti šiuo­lai­kiš­ką, vi­suo­se sa­vi­val­dy­bė­se vei­kian­čią or­ga­ni­za­ci­ją bei or­ga­ni­za­ci­ją, ku­rios veik­lo­je bei spren­di­muo­se da­ly­vau­tų vi­si jos na­riai, li­ko tik ,,žyd­ro dram­bliu­ko“ sva­jo­nė.

„Ne­be­ga­li­me ar ne­su­ge­ba­me teis­muo­se ap­gin­ti ei­li­nių var­to­to­jų, daž­niau­siai sa­vo na­rių. Vie­no Kau­no mies­to dau­gia­bu­čio na­mo var­to­to­jai li­ko be šil­dy­mo vi­są pra­ei­tą šil­dy­mo se­zo­ną ir tas pats jų lau­kia šią žie­mą. Ne­su­ge­bė­jo­me ap­gin­ti Var­nių ben­druo­me­nės var­to­to­jų, nors per dve­jus-tre­jus me­tus, gin­da­mi juos nuo ši­lu­mos tie­kė­jų ir sa­vi­val­dy­bės sa­vi­va­lės, nu­va­žia­vo­me dau­giau kaip 35 000 ki­lo­met­rų.

Ne­tu­rė­da­mi ad­mi­nist­ra­ci­nių, fi­nan­si­nių ar žmo­giš­kų­jų re­sur­sų, mes ig­no­ra­vo­me ži­niask­lai­dą, nes tai bu­vo vie­nin­te­lis bū­das ap­si­sau­go­ti nuo ga­li­mų var­to­to­jų skun­dų – po kiek­vie­no Ly­gos va­do­vų pa­si­ro­dy­mo vie­šu­mo­je, skun­dų skai­čius pa­di­dė­da­vo ke­lis kar­tus, o re­sur­sų jiems spręs­ti ne­bu­vo. Iš es­mės bū­da­mi var­to­to­jų gy­nė­jai, mes pri­va­lė­jo­me nuo var­to­to­jų slaps­ty­tis. Tuo la­biau, kad Lie­tu­vo­je var­to­to­jų skun­dus ga­li­ma iš es­mės iš­spręs­ti tik teis­mo ke­liu. Kiek­vie­nas var­to­to­jo skun­das – tai ke­lio pra­džia į teis­mą. Kiek du-trys žmo­nės lais­va­lai­kio są­skai­ta vi­suo­me­ni­niais pa­grin­dais ga­li iš­spręs­ti skun­dų teis­muo­se? Mū­sų ne­pa­grįs­tos am­bi­ci­jos mus pra­žu­dė“, – tei­gia­ma Ly­gos pra­ne­ši­me.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų