Mamos gyvenimo laimė – užauginti vaikai

Ket­vir­ta­die­nį Že­mait­kie­mio se­niū­ni­jo­je, Va­lų kai­me gy­ve­nan­ti aš­tuo­nis vai­kus iš­au­gi­nu­si Vi­ta­li­ja Rus­ko­nie­nė į Pre­zi­den­tū­rą vy­ko at­si­im­ti gar­bin­go ap­do­va­no­ji­mo. Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė Mo­ti­nos die­nos pro­ga svei­ki­no dau­gia­vai­kes mo­ti­nas.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Vi­ta­li­jai Rusko­nie­nei, iš­au­gi­nu­siai aš­tuo­nis vai­kus, vi­si jie – jos gy­ve­ni­mo džiaugs­mas.

Že­mait­kie­mio se­niū­ni­jos dar­buo­to­jai, kal­bė­da­mi apie V. Rus­ko­nie­nę, šil­tų žo­džių ne­gai­li. „Dir­bu se­niū­ni­jo­je jau pen­kio­li­ka me­tų. Vi­są lai­ką su ja ben­drau­ti ma­lo­nu – nuo­šir­di, ma­lo­ni ir pa­pras­ta mo­te­ris. Vi­si vai­kai tvar­kin­gi, darbš­tūs – ko dau­giau be­rei­kia“, – sa­ko se­niū­nė Ri­ta Mi­ku­tie­nė.

Anot jos, to­kius vai­kus iš­au­gi­nu­sios ma­mos ver­tos kuo gar­bin­giau­sių ap­do­va­no­ji­mų.

Se­niū­nė ne­sle­pia, kad ne­ma­žai gy­ven­to­jų, vos per­žen­gę se­niū­ni­jos slenks­tį, tuoj puo­la de­juo­ti ir gy­ve­ni­mu skųs­tis. „Mū­sų Vi­ta­li­jai, at­ro­do, vis­kas vi­sa­da ge­rai – ji džiau­gia­si gy­ve­ni­mu, vai­kais ir sa­vo džiaugs­mu su mu­mis pa­si­da­li­ja“, – pa­sa­ko­ja ji.

 

Ne­ga­li at­si­džiaug­ti vai­kais

 

77 me­tų aš­tuo­nis vai­kus už­au­gi­nu­si V. Rus­ko­nie­nė apie sa­ve kal­ba kuk­liai: „Toks ap­do­va­no­ji­mas man – di­de­lė gar­bė. La­bai jau­di­nau­si va­žiuo­da­ma į pre­zi­den­tū­rą, net ko­jos lin­ko. Juk esu tik pa­pras­ta kai­mo mo­te­ry­tė, o čia pa­ti Pre­zi­den­tė svei­ki­no.“ Ne­sle­pia ne­ga­lė­ju­si nė aša­rų su­lai­ky­ti...

Daug no­riau ji pa­sa­ko­jo apie sa­vo še­šias duk­ras ir du sū­nus, ku­rie, anot ma­mos, – tik­ra gy­ve­ni­mo lai­mė. „Pi­jo­kų ir mu­šei­kų ne­už­au­gi­nau. Pau­li­na, Ge­di­mi­nas, Vi­lė, Dai­va, As­ta, Ra­sa, Edi­ta ir To­mas – vi­si la­bai ge­ri, at­si­džiaug­ti ne­ga­liu“, – ti­ki­na pa­šne­ko­vė.

 

Dir­bo ran­ko­ves pa­si­rai­to­ję

 

Gi­mu­si ir už­au­gu­si Va­lų kai­me, V. Rus­ko­nie­nė iš gim­ti­nės nie­kur ir ne­pa­bė­go. Prieš pen­kias­de­šimt me­tų iš­te­kė­jo už ta­me pa­čia­me kai­me gy­ve­nan­čio Po­vi­lo ir ap­si­gy­ve­no jo tė­vų na­muo­se.

De­ja, sū­ne­lį Vy­tu­ką, gi­mu­sį dvy­nu­kų po­re­lė­je kar­tu su Pau­li­na, šei­ma pa­lai­do­jo vos try­li­ka die­nų iš­gy­ve­nu­sį. „Ačiū Die­vui, Pau­li­na svei­ka lai­min­gai už­au­go. Po to pa­bi­ro kaip pi­pi­riu­kai. Gim­džiau, kiek Die­vu­lis da­vė“, – šyp­so­si mo­te­ris. Jau­niau­sias sū­nus To­mas į pa­sau­lį at­ėjo su­lau­kus pen­kias­de­šimt vie­ne­rių.

Vi­są gy­ve­ni­mą ne­leng­vą fi­zi­nį dar­bą fer­mo­je, me­cha­ni­nė­se dirb­tu­vė­se dir­bu­si V. Rus­ko­nie­nė ti­ki­na prieš vai­kams į pa­sau­lį at­ei­nant nė dek­re­ti­nių atos­to­gų ne­ida­vu­si. Dirb­ti kar­tu su vy­ru tu­rė­jo ran­ko­ves pa­si­rai­to­ję – lai­kė 6 kar­ves, gra­žų bū­re­lį kiau­lių. Gau­si šei­my­na ne tik al­ka­na nie­kuo­met ne­bu­vo, bet ir nau­ju­tėlai­čiu au­to­mo­bi­liu va­ži­nė­jo – tu­rė­jo tuo­met po­pu­lia­rų­jį „ži­gu­liu­ką“.

Pir­ma­gi­miams pa­au­gus, tu­rė­jo gra­žų bū­rį tal­ki­nin­kų – vy­res­nie­ji pui­kiai su­si­do­ro­da­vo su auk­lės pa­rei­go­mis.

 

Pa­slap­tis glū­di vie­ny­bė­je

 

Gal V. Rus­ko­nie­nė ko­kią auk­lė­ji­mo pa­slap­tį ži­nan­ti, kad to­kį bū­rį vai­kų pa­do­riais, są­ži­nin­gais ir darbš­čiais žmo­nė­mis už­au­gi­no?

„Kad aš tą pe­da­go­gi­nę mo­kyk­lą nuo de­vy­ne­rių me­tų ei­nu – dar pa­ti vai­kas bū­da­ma pas sve­ti­mus dir­bau, vai­kus pri­žiū­rė­jau“, – juo­kau­ja dau­gia­vai­kė ma­ma.

O rim­tes­ne gai­de­le pri­du­ria, kad svar­biau­sia auk­lė­ji­mo pro­ce­se – ma­mos ir tė­vo vie­ny­bė. Jei vie­nas iš jų baus, o ki­tas puls už­tar­ti, tuo­met ge­ro ne­lauk.

V. Rus­ko­nie­nė sa­ko, kad ne­ap­si­ė­jo be baus­mių ir jos šei­my­na. Tė­tis ne kar­tą dir­žą juos­tis tu­rė­jo. Kad ir kaip gai­la bū­da­vo šniurkš­čio­jan­čio pa­aug­lio, į sau­gų ma­mos glė­bį to­kiais at­ve­jais jo ne­glaus­da­vo, nuo sun­kios tė­vo ran­kos ne­gel­bė­da­vo.

„Šir­dim plyš­tan­čia iš kam­ba­rio iš­ei­da­vau. Vy­rui ne­pri­eš­ta­rau­da­vau, ne­truk­dy­da­vau pra­si­kal­tu­sį į pro­tą at­ves­ti. Ma­nau, ir vai­kai tuo­met su­pran­ta, jog ir ma­ma jų iš­dai­goms ne­pri­ta­ria“, – svars­to ji.

 

Vi­si ke­liai ve­da pas ma­mą

 

Prieš aš­tuo­ne­rius me­tus pa­lai­do­ju­si vy­rą mo­te­ris gy­ve­na vie­na. Pri­si­pa­žįs­ta, kad šir­dį ir da­bar skau­da dėl ne­tek­ties. Bu­vo rū­pes­tin­gas, šir­dies žmo­gus. Ta­čiau ti­ki­na la­bai vie­ni­ša ne­si­jau­čian­ti vai­kų dė­ka – kas­dien be­veik su vi­sais te­le­fo­nu pa­ben­drau­ja, at­ža­los daž­nai pas ma­mą pa­si­sve­čiuo­ti at­va­žiuo­ja.

O ir vie­na na­muo­se li­ku­si ran­kų su­dė­ju­si ne­sė­di – prie na­mų esan­čia­me dar­žiu­ke, gė­ly­ne triū­sia, kie­mą šluo­ja. Ne­di­de­lis V. Rus­ko­nie­nės ūke­lis – gai­dys su viš­te­le, ka­ti­nė­lis ir šuo. Ta­čiau kas­dien kiek­vie­ną pa­šer­ti rei­kia, pa­šne­kin­ti. O akys vis į ke­lią kryps­ta...

Vi­sų ke­liai su­si­bė­ga į vie­ną vie­tą – į gim­tuo­sius na­mus, pas lau­kian­čią ma­mą. Kai su­gu­ža bū­rys vai­kų su žen­tais ir mar­čio­mis, su 12 anū­kų ir 3 pro­anū­kiais, na­mai ūžia. Ke­tu­rios duk­ros gy­ve­na Kau­ne, dvi – Uk­mer­gė­je. Mū­sų mies­te šak­nis įlei­do ir sū­nus Ge­di­mi­nas. To­liau­siai nu­ke­lia­vo sū­nus To­mas – jis šiuo me­tu dar­buo­ja­si Ai­ri­jo­je. Ta­čiau ne­re­tai na­mų slenks­tį mi­na ir jis. At­vy­ko ir šią sa­vai­tę – į Pre­zi­den­tū­rą vyks­tan­čią ma­mą pa­ly­dė­ti.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Pridavimas

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar pritariate naujam automobilių registracijos mokesčiui?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų