Me­di­kus te­ro­ri­zuo­ja gir­tuok­liai

 

Kol po­li­ti­kai dis­ku­tuo­ja apie blai­vyk­lų re­ne­san­są, li­go­ni­nių pri­ėmi­mo sky­rių gy­dy­to­jai tu­ri tai­ky­tis su ne­blai­vių pi­lie­čių klie­dė­ji­mais ir čia pat at­lie­ka­mais gam­ti­niais rei­ka­lais.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Uk­mer­gės li­go­ni­nės pri­ėmi­mo sky­riaus me­di­kus gir­tuok­liai už­plūs­ta at­ėjus šal­čiams. Tuo­met iš­ky­la pa­vo­jus, kad gat­vė­je ant suo­liu­ko už­mi­gęs žmo­gus ga­li su­šal­ti ir mir­ti. Ga­vę pra­ne­ši­mą apie lau­ke gu­lin­tį ne­blai­vų pi­lie­tį po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ga­be­na jį į li­go­ni­nę.

 

 

Prieš tre­jus me­tus Uk­mer­gė­je blai­vyk­los pro­ble­mą ban­dy­ta spręs­ti įren­gus ob­ser­va­ci­jos pa­la­tas...
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

VšĮ Uk­mer­gės li­go­ni­nės vy­riau­sia­sis gy­dy­to­jas Al­gi­man­tas Ve­lič­ka pa­sa­ko­jo, kad at­ga­be­nus į gy­dy­mo įstai­gą ne­blai­vų pi­lie­tį jį bū­ti­na ste­bė­ti, juk žmo­gus ga­li bū­ti ga­vęs gal­vos trau­mą.

Kad gir­ti pa­cien­tai ne­dryb­so­tų ko­ri­do­riu­je, kon­sul­ta­ci­jų ka­bi­ne­tuo­se spe­cia­liai jiems bu­vo pa­sta­ty­tos lo­vos. Pa­sak li­go­ni­nės va­do­vo, ki­tos iš­ei­ties šiuo me­tu tie­siog nė­ra.

Tie­sa, ly­giai prieš tre­jus me­tus gruo­džio mė­ne­sį ša­lia Uk­mer­gės li­go­ni­nės bu­vo įreng­tos pri­ėmi­mo – sku­bios pa­gal­bos sky­riaus ob­ser­va­ci­jos pa­la­tos. Jo­se pla­nuo­ta su­teik­ti pa­gal­bą nuo nar­ko­ti­kų ir al­ko­ho­lio ap­svai­gu­siems pi­lie­čiams, apie ku­riuos pra­ne­ši­mus gau­na me­di­kai. Ke­tin­ta li­go­nius ste­bė­ti, o rei­ka­lui esant su­teik­ti pa­gal­bą. Ša­lia pa­la­tų esan­čia­me ste­bė­ji­mo pos­te tur­ė­jo bu­dė­ti trys dar­buo­to­jai.

Ta­čiau šiuo me­tu pa­sta­tas, ku­ria­me įreng­tos trys ob­ser­va­ci­jos pa­la­tos, o jo­se sto­vi sep­ty­nios lo­vos, sto­vi tuš­čias ir už­ra­kin­tas.

A. Ve­lič­ka sa­ko, kad no­rint iš­lai­ky­ti to­kias pa­la­tas rei­kia pi­ni­gų. Pir­miau­siai lė­šų rei­kia ap­sau­gos dar­buo­to­jų iš­lai­ky­mui. Be to, me­di­kai laks­ty­ti į at­ski­rą, lau­ke esan­čią pa­tal­pą ne­tu­ri jo­kių ga­li­my­bių.

A. Ve­lič­ka sa­ko, kad ob­ser­va­ci­jos pa­tal­pos gy­va­vo vi­sai ne­il­gai – apie me­tus. Jas už­da­ry­ti te­ko po vie­no at­ve­jo, kuo­met pa­aiš­kė­jo, kad ne­blai­vus as­muo yra pa­ty­ręs sun­kią gal­vos trau­mą.

Iš­blai­vi­ni­mo pro­ble­ma ak­tu­a­li ne tik Uk­mer­gei. Nė vie­nas Lie­tu­vos mies­tas, iš­sky­rus sos­ti­nę, ne­tu­ri blai­vyk­lų. Šios įstai­gos bu­vo už­da­ry­tos prieš de­šimt me­tų.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų