Moksleivius drausmina uniformos

„Ši­lo“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ki­niai nau­juo­sius moks­lo me­tus pa­si­ti­ko pa­si­puo­šę uni­for­mo­mis. Spren­di­mas dėl mo­kyk­li­nės ap­ran­gos dė­vė­ji­mo pri­im­tas, at­si­klau­sus tė­vų. Ta­čiau įsi­gy­ti uni­for­mas pa­no­ro ne vi­si.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Pri­va­lo­mu uni­for­mi­nės ap­ran­gos ele­men­tu vi­siems moks­lei­viams – mer­gai­tėms ir ber­niu­kams – ta­po su­sags­to­mas megz­ti­nis su mo­kyk­los em­ble­ma. Iš ne­pri­va­lo­mų uni­for­mos da­lių mer­gai­tės taip pat ga­lė­jo rink­tis si­jo­ną ar­ba sa­ra­fa­ną, ber­niu­kai – siū­din­tis kak­la­raiš­čius.

Mo­kyk­los di­rek­to­rius Le­o­nas Žuk­lys pa­sa­ko­jo, jog tė­vai su uni­for­mų įve­di­mo tvar­ka bu­vo su­pa­žin­din­ti dar me­tų pra­džio­je. Pri­si­pa­žįs­ta ma­nęs, jog bus su­lauk­ta ne­ma­žai prieš­ta­ra­vi­mų, ta­čiau taip ne­at­si­ti­ko.

Siū­ly­ta įsi­gy­ti ku­rį nors vie­ną uni­for­mi­nės ap­ran­gos ele­men­tą ar­ba vi­są uni­for­mą. At­li­kus ap­klau­są, pa­aiš­kė­jo, kad dau­gu­ma tė­vų no­ri, jog vai­kas mo­kyk­lo­je vil­kė­tų vien uni­for­mi­nį megz­ti­nį.

Dra­bu­žius mo­ki­niams pa­ga­mi­no uni­for­mas siu­van­ti Vil­niaus įmo­nė „Ma­jo­ris ir part­ne­riai“. Už­sa­ky­mai, pa­si­rin­kus mo­de­lius ir pa­si­ma­ta­vus bei su­mo­kė­jus avan­są, bu­vo pri­imi­nė­ja­mi nuo pa­va­sa­rio.

Anot L. Žuk­lio, mo­kyk­li­nio megz­ti­nio, ku­ris pri­va­lo­mas vi­siems vai­kams, kai­na – apie 80 li­tų. Už pa­na­šią su­mą pa­gei­da­vu­sie­ji dar ir ki­tų dra­bu­žių įsi­gi­jo sa­ra­fa­nus ar­ba si­jo­nu­kus. Kak­la­raiš­čio ber­niu­kams kai­na – 15 li­tų. Bū­ti­ny­bės jiems dė­vė­ti kel­nes nau­jo­ji tvar­ka ne­nu­ma­to.

„Yra tė­vų, ku­rie vi­sai ne­pa­si­rin­ko jo­kio ele­men­to. Mo­ty­vų ne­si­aiš­ki­no­me, ta­čiau čia nė­ra jo­kios prie­var­tos. Kiek­vie­nas ap­si­spren­dė taip, kaip lei­džia ga­li­my­bės. Tuo la­biau, jog tai su­si­ję su pi­ni­gais“, – pa­sa­ko­jo mo­kyk­los va­do­vas.

Jis sa­ko, jog prie­kaiš­tau­ti dra­bu­žius siu­vu­siai įmo­nei dėl ter­mi­nų ne­pri­rei­kė. Ne­sklan­du­mų, kaip nu­ti­ko kai ku­rio­se ša­lies mo­kyk­lo­se, iš­veng­ta – už­sa­ky­ta ap­ran­ga „Ši­lo“ mo­kyk­los mo­ki­nius pa­sie­kė dar prieš rug­sė­jį. Jei­gu kas, anot di­rek­to­riaus, dar ir li­ko be jos, rū­bus at­si­i­mi­nė­ja šio­mis die­no­mis.

L. Žuk­lys pa­sa­ko­ja, jog at­si­ra­dus nau­ja­jai ap­ran­gai, ki­toks ir vaiz­das mo­kyk­lo­je: „Vai­kai ne tik at­ro­do tvar­kin­giau: uni­for­ma draus­mi­na, su­kau­pia. Tai – ir tam tik­ras įpa­rei­go­ji­mas, o mo­kyk­los em­ble­ma dar la­biau ska­ti­na jaus­tis „Ši­lo“ mo­kyk­los ben­druo­me­nės na­riu.“

Pa­si­tin­kant šiuos moks­lo me­tus, įstai­gai te­ko pa­si­reng­ti ir ki­to­kiems po­ky­čiams. Nuo šiol ji – pa­grin­di­nė mo­kyk­la, tu­rė­ju­si at­si­svei­kin­ti su vy­res­nio­sio­mis kla­sė­mis. Ir nors da­bar čia ge­ro­kai ma­žiau mo­ki­nių, toks spren­di­mas, di­rek­to­riaus ma­ny­mu, iš­spren­dė ki­tus mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos klau­si­mus. „De­ja, į gim­na­zi­ją ir pir­mo­kai, ir dvy­lik­to­kai ne­tel­pa, o jei bū­tu­me gim­na­zi­ja, kur tu­rė­tų ei­ti mū­sų pir­mo­kė­liai?“ – svars­to jis.

Ap­tuš­tė­jus kla­sėms, mo­ky­to­jų ko­lek­ty­vas su­ma­žė­jo aš­tuo­niais pe­da­go­gais. Du iš jų ko­le­gos iš­ly­dė­jo į pen­si­ją. Di­rek­to­rius džiau­gia­si, kad ki­ti pe­da­go­gai ne­li­ko be dar­bo – jie mo­ky­to­jau­ja ki­to­se įstai­go­se.

„Ši­lo“ mo­kyk­los pro­gim­na­zi­jos sky­riu­mi šie­met ta­po bu­vu­si Še­šuo­lių pa­grin­di­nė mo­kyk­la. Sky­riu­je dir­ba 10 pe­da­go­gų, ja­me taip pat vei­kia iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pė.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų