Mokykla paminėjo garbingą jubiliejų

Se­na­mies­čio pa­grin­di­nė mo­kyk­la mi­ni gar­bin­gą 80 me­tų ju­bi­lie­jų. Ta pro­ga šeš­ta­die­nį bu­vo su­reng­ta šven­tė jos bu­vu­siems, esa­miems moks­lei­viams, esa­miems ir bu­vu­siems pe­da­go­gams, sve­čiams.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Į mokyklos gimtadienį susirinko daug svečių.

 

Į ren­gi­nį at­vy­ko šios mo­kyk­los įkū­rė­jo Sta­sio Bal­tru­šio sū­nus pro­fe­so­rius Ro­mu­al­das Bal­tru­šis. Svei­kin­da­mas vi­sus gra­žaus ju­bi­lie­jaus pro­ga jis pri­mi­nė mo­kyk­los is­to­ri­ją.

Idė­ja pa­sta­ty­ti mo­ky­mui pri­tai­ky­tą pa­sta­tą 1927 me­tais gi­mė tuo­me­ti­niam Uk­mer­gė­je vei­ku­sios mo­kyk­los ve­dė­jui S. Bal­tru­šiui. Jis va­do­va­vo mo­kyk­lai, vei­ku­siai mies­to cen­tre, da­bar­ti­nėse mu­zie­jaus pa­tal­po­se. Bū­da­mas tuo­me­ti­nės ra­jo­no ta­ry­bos na­riu S. Bal­tru­šis įti­ki­no ko­le­gas pra­dė­ti ug­dy­mo įstai­gos sta­ty­bas. Se­na­mies­čio mo­kyk­la du­ris at­vė­rė 1930 me­tais.

 

12-14-1_straipsnio_2_nuotr

Dai­nuo­ja Se­na­mies­čio pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ky­to­jų cho­ras.


Dau­giau nei 10 me­tų ji bu­vo lie­tu­viš­ka, o so­vie­tams oku­pa­vus Lie­tu­vą ir čia ap­si­gy­ve­nus ru­sų ka­riš­kiams, mo­kyk­la bu­vo ta­pu­si ru­sa­kal­be.

Gerb­da­mas ir lie­tu­vių, ir ru­sų kal­bomis mo­kyk­lą bai­gu­sius pro­fe­so­rius R. Bal­tru­šis ren­gi­nio da­ly­vius pa­svei­ki­no ir lie­tu­viš­kai, ir ru­siš­kai.

Ru­sų kal­ba ir ru­siš­kos dai­nos ren­gi­nio me­tu ir vė­liau skam­bė­jo ne kar­tą. Sa­vo kal­bo­je mo­kyk­los di­rek­to­rė Aud­ro­nė Use­lie­nė pa­brė­žė, kad kiek­vie­na­me is­to­ri­jos tarps­ny­je šio­je mo­kyk­lo­je svar­biau­sias bu­vo po­žiū­ris į vai­kus ir pe­da­go­gų sie­kis už­au­gin­ti juos do­rais, švie­siais žmo­nė­mis. Di­rek­to­rė pa­si­džiau­gė jų įstai­gą bai­gu­siais Lie­tu­vo­je, Ru­si­jo­je, Uk­rai­no­je, ki­to­se ša­ly­se gy­ve­nan­čiais gar­biais pi­lie­čiais: pro­fe­so­riais, moks­lų dak­ta­rais, in­ži­nie­riais, įstai­gų va­do­vais.

Į ren­gi­nį at­vy­ko gau­sus bū­rys svei­kin­to­jų, lin­kė­ju­sių mo­kyk­lai pa­čios švie­siau­sios at­ei­ties. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ju­bi­lie­jaus pro­ga mo­kyk­lai sky­rė 2000 li­tų.

Mo­kyk­los gim­ta­die­nio šven­tė­je kon­cer­ta­vo mo­ki­niai ir pe­da­go­gai.

 

12-14-1_straipsnio_3_nuotr

Pro­fe­so­rius Ro­mu­al­das Bal­tru­šis pa­pa­sa­ko­jo mo­kyk­los įkū­ri­mo is­to­ri­ją.


 

 

12-14-1_straipsnio_4_nuotr

Mo­kyk­los di­rek­to­rė Aud­ra Use­lie­nė.


Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų