Mokykla – tarp nugalėtojų

Bai­gė­si 2012 me­tų ap­žiū­ra-kon­kur­sas, skir­tas ge­riau­siai tvar­ko­mai mo­kyk­los ap­lin­kai ša­ly­je iš­rink­ti. Tarp pa­skelb­tų kon­kur­so nu­ga­lė­to­jų – Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­la.

Kon­kur­są, į ku­rį at­si­lie­pė ir ši įstai­ga, or­ga­ni­zuo­ja Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja su Lie­tu­vos mo­ki­nių ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo cen­tru. Sie­kia­ma ska­tin­ti ug­dy­mo įstai­gų ben­druo­me­nes kur­ti dar­nią ir es­te­tiš­ką ap­lin­ką, puo­se­lė­ti jos tvar­ky­mo tra­di­ci­jas, ug­dy­ti vai­kų ir jau­ni­mo at­sa­ko­my­bę, po­žiū­rį į ap­lin­kos ap­sau­gą.

Pir­mą­jį kon­kur­so eta­pą pa­ves­ta or­ga­ni­zuo­ti sa­vi­val­dy­bėms. Tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas ug­dy­mui Ri­man­tas Jan­kū­nas pa­sa­ko­jo, jog iš pra­džių mo­kyk­lą ver­ti­no ra­jo­ni­nė ko­mi­si­ja.

Pa­gal kon­kur­so nuo­sta­tuo­se nu­ro­dy­tus ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jus dė­me­sys krei­pia­mas ne tik į sta­ti­nių būk­lę ir prie­žiū­rą. Svar­būs – žel­di­nių kom­po­na­vi­mas, de­ko­ra­ty­vu­mas, kraš­to­vaiz­džio tvar­ky­mas ir jo ele­men­tų nau­do­ji­mas ug­dy­mo pro­ce­se. Taip pat at­si­žvelg­ta į vai­kų ir jau­ni­mo įtrau­ki­mą į ap­lin­kos tvar­ky­mo, ap­lin­ko­sau­gi­nių idė­jų sklai­dą.

Tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­la bu­vo at­rink­ta į ki­tą eta­pą – įstai­gą ver­ti­no rug­sė­jį iš Vil­niaus at­vy­ku­si ko­mi­si­ja. Ji ap­žiū­rė­jo mo­ky­mo ba­zę, ka­bi­ne­tus, la­bo­ra­to­ri­jas, prak­ti­nio mo­ky­mo dirb­tu­ves, spor­to kom­plek­są. Sve­čiams pa­pa­sa­ko­ta apie įstai­gos veik­lą, pa­sie­ki­mus.

Ko­mi­si­ją taip pat do­mi­no mo­kyk­los pri­ei­gos, te­ri­to­ri­ja. „Jiems įdo­miau­sia – pa­sta­tų ir gam­tos vien­ti­su­mas, kiek žmo­gaus ran­kos įdė­ta, kaip tvar­ko­ma ap­lin­ka. Pas mus – di­de­lis plo­tas, to­dėl ver­ti­no, ar kom­pak­tiš­kai iš­dės­ty­ti pa­sta­tai“, – pa­sa­ko­jo di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas ad­mi­nist­ra­ci­jos ir ūkio rei­ka­lams Ne­ri­jus Sa­ba­liaus­kas.

Kon­kur­se da­ly­va­vo 40 sa­vi­val­dy­bių, ku­rio­se at­rink­ti 62 nu­ga­lė­to­jai. Pa­si­bai­gus ant­ra­jam eta­pui, pa­skelb­ta po ke­le­tą lai­mė­to­jų iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo mo­kyk­lų, ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų bei pro­fe­si­nio mo­ky­mo įstai­gų gru­pė­se. Pas­ta­ro­jo­je – Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­la kar­tu su Kau­no pa­slau­gų ir ver­slo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tru, Ma­ri­jam­po­lės pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tru, Ši­lu­tės tu­riz­mo ir pa­slau­gų ver­slo mo­kyk­la bei ki­to­mis įstai­go­mis.

UŽ inf.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų