Molio terapija Užupio pagrindinėje mokykloje

So­na­ta TE­RE­KIE­NĖ

Už­upio pagrindinės mo­kyk­los an­glų kal­bos mo­ky­to­ja

 

Už­upio pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je ne­se­niai vy­ko prak­ti­nis se­mi­na­ras ra­jo­no pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­joms „Mo­lio plas­ti­nių sa­vy­bių pa­ži­ni­mas ir prak­ti­nis pa­nau­do­ji­mas pra­di­nių kla­sių tech­no­lo­gi­jų pa­mo­ko­se“.

 

Molio terapija – veiksminga...

 

Jį ve­dė mo­kyk­los ke­ra­mi­kos bū­re­lio va­do­vė, mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė Dei­man­tė Ma­se­vi­čie­nė, o tal­ki­nin­ka­vo vy­res­nio­sios mo­ky­to­jos Le­na Ma­ka­vi­čie­nė ir So­na­ta Te­re­kie­nė.

Se­mi­na­re kal­bė­ta apie uni­ka­lią mo­lio te­ra­pi­ją, ku­ri ra­mi­na, har­mo­ni­zuo­ja ir iš­lais­vi­na kū­ry­bi­nes ga­lias. Kad iš be­for­mės mo­lio ma­sės už­gim­tų re­a­lus ga­mi­nys, vai­kų va­di­na­mas „mo­lio ste­buk­lė­liu“, prie jo rei­kia pri­si­lies­ti ne tik ran­ko­mis, bet vi­sa sa­vo jaus­mų ir nuo­tai­kų pa­le­te.

Ke­ra­mi­ka – pa­ti na­tū­ra­liau­sia ir pri­ei­na­miau­sia me­no sri­tis, ug­dan­ti vai­ko sa­vi­raiš­ką bei es­te­ti­nį su­vo­ki­mą. Su­si­pa­žįs­ta­ma su for­mo­mis, la­vi­na­mi ly­tė­ji­mo ir re­gė­ji­mo po­jū­čiai, įval­do­mas dar­bas pirš­tų ga­liu­kais.

Bū­re­lio va­do­vė D. Ma­se­vi­čie­nė įsi­ti­ki­nu­si, kad kiek­vie­nas žmo­gus yra kū­rė­jas, o pa­ti kū­ry­ba ga­li bū­ti „įvilk­ta į skir­tin­gus rū­bus“. Mo­ky­to­ja sie­kia, kad nuo anks­ty­vos vai­kys­tės vai­kai su­vok­tų ir pa­jus­tų sa­vo kū­ry­bi­nę ug­ne­lę.

 

11-13-6_straipsnio_2_nuotr

Pedagogai seminare.


Mo­ky­to­ja L. Ma­ka­vi­čie­nė su­pa­žin­di­no vi­sus su plas­ti­nė­mis mo­lio sa­vy­bė­mis, ke­ra­mi­kos rai­da Lie­tu­vo­je, jos rū­ši­mis. Te­ori­nes ži­nias pe­da­go­gai pri­tai­kė sa­va­ran­kiš­kai lip­dy­da­mi. Vi­si tu­rė­jo ga­li­my­bę pri­si­lies­ti prie gy­vo, na­tū­ra­laus mo­lio, pa­jus­ti jo plas­tiš­ku­mą ir su­teik­ti jam su­ma­ny­tą for­mą. Erd­vio­se me­no dirb­tu­vė­se se­mi­na­ro da­ly­viai en­tu­zias­tin­gai mo­kė­si ke­ra­mi­kos sub­ti­ly­bių, kad vė­liau vi­sa tai ga­lė­tų per­teik­ti mo­ki­niams. Mo­ky­to­ja D. Ma­se­vi­čie­nė pa­si­džiau­gė mo­der­nia de­gi­mo kros­ne­le ir jos pri­va­lu­mais. Šian­dien kiek­vie­nas mo­kyk­los pra­di­nu­kas ga­li lan­ky­ti ke­ra­mi­kos bū­re­lį ir čia pa­tir­ti vi­są glė­bį ge­rų emo­ci­jų.

11-13-6_straipsnio_3_nuotr


Ke­ra­mi­ka – la­šas mū­sų is­to­ri­jos, iš­li­ku­sios iki šių die­nų. Nau­jo­sios tech­no­lo­gi­jos ne­pa­lie­ka vie­tos se­nie­siems tra­di­ci­niams ama­tams mo­kyk­lų tech­no­lo­gi­jos pa­mo­kų pro­gra­mo­se. Pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­jai no­rė­tų pa­do­va­no­ti lip­dy­mo iš mo­lio džiaugs­mą kuo di­des­niam bū­riui vai­kų.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų