Motina nežinojo, kur dukra

As­ta KROGERTIENĖ

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai

 

Lie­pos 16 d. apie 18 val. ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to bu­dė­to­jai su­lau­kė skam­bu­čio, kad ras­ta pa­si­me­tu­si mer­gai­tė. Apie tai pra­ne­šė vie­na mies­to gy­ven­to­ja. Ji pa­pa­sa­ko­jo, jog prie jos pri­ėju­si maž­daug 5–6 me­tų mer­gai­tė verkš­len­da­ma pra­šė pa­dė­ti su­ras­ti sa­vo na­mus.

Pa­tru­liai nu­vy­ko į nu­ro­dy­tą vie­tą ir pa­ė­mė pa­si­me­tu­sią ma­žy­lę. Pa­ben­dra­vus su vai­ku, pa­vy­ko apy­tiks­liai iš­si­aiš­kin­ti, kur ji gy­ve­na. Pa­rei­gū­nus la­biau­siai su­glu­mi­no tai, kad nu­vy­kus pas mo­ti­ną, ji ne­ga­lė­jo pa­aiš­kin­ti, kur yra duk­ry­tė. Mo­ti­na bu­vo įspė­ta, o in­for­ma­ci­ja per­duo­ta ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus dar­buo­to­jams. Tė­vams, ne­si­rū­pi­nan­tiems sa­vo vai­kais, Ad­mi­nist­ra­ci­nės tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­so 181 straips­ny­je yra nu­ma­ty­ta at­sa­ko­my­bė.

„Kai ku­riems tė­ve­liams rei­kia pri­min­ti, kad bū­ti­na la­biau rū­pin­tis sa­vo at­ža­lo­mis“, – sa­ko Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pre­ven­ci­jos po­sky­rio spe­cia­lis­tė In­gri­da Ju­zė­nie­nė. Pa­rei­gū­nai pa­ste­bi ma­žus vai­kus, ei­nan­čius be su­au­gu­siųjų. Aną­dien vie­nas pyp­lys, at­si­sė­dęs ant ša­li­gat­vio in­ten­sy­vio­je Vil­niaus gat­vė­je, ste­bė­jo pra­va­žiuo­jan­čias ma­ši­nas... Itin daž­nas at­ve­jis, kai tė­vai ma­ža­me­čius pa­lie­ka pri­žiū­rė­ti kiek vy­res­niems bro­liams ar se­sėms, tik, de­ja, šie bū­na įni­kę į kom­piu­te­rius ir vi­sai pa­mirš­ta tė­vų nu­ro­dy­mus.

„Gat­vė vai­kams – pa­vo­jin­ga vie­ta. Tai tė­ve­liai pri­va­lo įsi­dė­mė­ti ir ge­rai įver­tin­ti, ar ga­li vie­nus vai­kus iš­leis­ti“, – kal­bė­jo I. Ju­zė­nie­nė. Pa­rei­gū­nė at­krei­pė dė­me­sį ir į ne­pil­na­me­čius dvi­ra­ti­nin­kus: „Ke­lių eis­mo tai­syk­lė­se nu­ma­ty­ta, kad va­žiuo­ti ke­liais dvi­ra­čiu lei­džia­ma ne jau­nes­niems kaip 14 me­tų vai­kams, o iš­klau­siu­siems ati­tin­ka­mą mo­ky­mo kur­są ir tu­rin­tiems mo­ky­mo įstai­gos iš­duo­tą pa­žy­mė­ji­mą – ne jau­nes­niems kaip 12 me­tų. Iki 18 me­tų as­me­nys, va­žiuo­jan­tys dvi­ra­čiu, pri­va­lo bū­ti už­si­dė­ję ir už­si­se­gę dvi­ra­ti­nin­ko šal­mą.“

 

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų