Naujos veiklos ėmėsi su vėjeliu

„Uk­mer­gės pa­slau­ga“ mies­to tvar­ky­mo veik­los ėmė­si nau­jo­viš­kai. Mies­te su­burz­gė dar ne­ma­ty­ta tech­ni­ka – ma­ši­na, siur­bian­ti gat­vių va­žiuo­ja­mo­je da­ly­je su­si­kau­pu­sias že­mes.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

UAB „Uk­mer­gės pa­slau­ga“ di­rek­to­rius Vy­tau­tas Ma­siu­kas sa­ko, kad gat­vių va­ly­mui nau­do­ja­ma va­ku­u­mi­nė šla­vi­mo ma­ši­na. Nau­do­jant šią tech­ni­ką, jau iš­va­ly­tos Da­riaus ir Gi­rė­no, Miš­kų, Jau­ni­mo, Kau­no, Vy­tau­to gat­vės.

 

Tech­ni­kos par­ką plės

 

Di­des­nes te­ri­to­ri­jas šie­nau­ja žo­lės smul­kin­tu­vu, o ma­žes­niems plo­te­liams bei ap­link me­džius ap­šie­nau­ti nau­do­ja ne­di­de­lį trak­to­riu­ką, po­rą ran­ki­nių ve­jap­jo­vių. Di­rek­to­rius tei­gia, jog šiai tech­ni­kai iš­leis­ta apie 100 tūks­tan­čių li­tų.

Įmo­nė gal­vo­ja ir apie tech­ni­kos par­ko pa­pil­dy­mą – mies­to cen­trui šie­nau­ti ke­ti­na­ma pirk­ti spe­cia­lią ve­jap­jo­vę su krep­šiu žo­lei.

 

Vie­ni at­lei­do, ki­ti pri­ėmė

 

„Uk­mer­gės ži­nio­se“ jau ra­šė­me apie tai, kad, pa­si­bai­gus su­tar­čiai dėl mies­to tvar­ky­mo tarp sa­vi­val­dy­bės ir UAB „Izo­ba­ros“, ši įmo­nė at­lei­do ir mies­to gat­ves šla­vu­sias 13 va­ly­to­jų. Joms „Izo­ba­ros“ va­do­vai li­ko sko­lin­gi ne­men­kas pi­ni­gų su­mas. Mo­te­rys ne kar­tą pi­ke­ta­vo dėl už­dirb­tų, bet ne­at­gau­na­mų pi­ni­gų. Iki šiol nie­ko ne­pe­šu­sios ke­ti­na kreip­tis į teis­mą.

Vi­sas dar­buo­to­jas nuo rug­sė­jo 1 die­nos į dar­bą pri­ėmė UAB „Uk­mer­gės pa­slau­ga“.

 

Dar­bo ran­kų trūks­ta

 

Pa­sak di­rek­to­riaus, nors įmo­nė ke­ti­na pirk­ti nau­jos tech­ni­kos, vi­siš­kai ran­kų dar­bą pa­keis­ti ja ne­si­ruo­šia. Anaip­tol, ke­ti­na­ma įdar­bin­ti dar vie­ną ar­ba dvi va­ly­to­jas.

„Mes dar nau­jo­kai. Kai ap­si­žiū­rė­si­me, kur dar trūks­ta va­ly­to­jų, ta­da ir nu­sprę­si­me. La­biau­siai rei­kia pa­pil­do­mų dar­bo ran­kų ato­kio­se mies­to gat­vė­se“, – sa­ko V. Ma­siu­kas.

 

Dia­lo­gas už­si­mez­gė

 

UAB „Uk­mer­gės pa­slau­ga“ mies­to te­ri­to­ri­jų, žel­di­nių ir ki­tų ko­mu­na­li­nio ūkio ob­jek­tų prie­žiū­ros dar­bus, lai­mė­ju­si vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­są, pe­rė­mė nuo rug­sė­jo 1 die­nos.

Uk­mer­gės mies­to se­niū­nas Sta­sys Jac­kū­nas pa­sa­ko­ja, kad dia­lo­gas su šios įmo­nės va­do­vais pra­si­dė­jo sklan­džiai – drau­ge ap­va­žia­vus mies­tą, su­pla­nuo­ti, su se­niū­ni­ja su­de­rin­ti pa­grin­di­niai pir­mie­ji mies­to tvar­ky­to­jo dar­bai.

 

Ra­do pa­mirš­tų vie­tų

 

Šie­na­vi­mas – pas­ku­ti­nis va­sa­riš­kas štri­chas mies­to tvar­ky­mo dar­bų pa­le­tė­je.

„Mies­te tik­rai dar ra­do­me to­kių vie­tų, kur šie­nau­ta bu­vo tar­si lo­pi­niais – ga­ba­las šie­nau­ta, o ne­lies­ta juos­ta da­bar kie­čiais ir us­nim že­lia. Nu­spren­dė­me, kad taip ne­tu­ri bū­ti ir nu­šie­nau­ti rei­kia „šva­riai“ ir kom­plek­siš­kai“, – sa­ko S. Jac­kū­nas.

Ne­sle­pia jis, kad ap­tik­ta ir to­kių plo­te­lių, ku­riuo­se dal­gis per vi­są va­sa­rą ne­bu­vo pa­te­kęs ar­ba šie­nau­ta bu­vo aki­vaiz­džiai per re­tai.

To­kios „pa­mirš­tos“ vie­tos – Kau­no gat­vė­je plo­tas tarp pie­ni­nės ir gais­ri­nės, Vil­niaus gat­vė­je prie vai­kų glo­bos na­mų, tarp „Ma­xi­mos“ Ant­akal­nio gat­vė­je ir dau­gia­bu­čių na­mų li­kę ša­bakš­ty­nai.

 

Ren­gia­si žie­mai

 

Vi­są va­sa­rą Pi­vo­ni­jos mik­ro­ra­jo­ne, Gė­lių ra­jo­no te­ri­to­ri­jo­je, Pa­ši­lė­je šie­na­vi­mas ne­vy­ko kom­plek­siš­kai, li­kę ne­šie­nau­tų plo­tų, to­dėl šie­met dar nu­spręs­ta pa­si­sku­bin­ti ir pa­dė­tį pa­tai­sy­ti.

Pra­dė­ta nuo Pi­vo­ni­jos mik­ro­ra­jo­no – nu­šie­nau­ta ne tik pa­lei ša­li­gat­vius, bet ir ap­link dau­gia­bu­čius na­mus.

Se­niū­ni­jos dar­buo­to­jai su „Uk­mer­gės pa­slau­ga“ jau ta­ria­si ir dėl mies­to prie­žiū­ros žie­mos se­zo­no me­tu, kad žie­ma ne­už­klup­tų ne­pa­si­ruo­šu­sių.

Ko­kio­se vie­to­se sta­ty­ti smė­lio dė­žes gat­vių ir ša­li­gat­vių bars­ty­mui, nuo ku­rių vie­tų pir­miau­sia pra­dė­ti va­ly­ti snie­gą, kad mies­to cen­tras ne­lik­tų ne­nu­gram­dy­tas iki 11 va­lan­dos, – pa­grin­di­niai klau­si­mai.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų