Nedeklaruoji vandens – tampi kenkėju

Dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai, ne­dek­la­ra­vę karš­to van­dens, tam­pa tik­rais prie­šais sa­vo kai­my­nams. Mat šie tu­ri pa­deng­ti at­si­ra­du­sius nuos­to­lius.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr.

Klai­pė­dos gat­vės 7 na­mo ben­dri­jos pir­mi­nin­kė Ja­ni­na Šla­pi­kie­nė pa­sa­ko­jo, kad šio na­mo gy­ven­to­jus į ne­vil­tį va­ro di­de­lis va­di­na­ma­sis gy­va­tu­ko mo­kes­tis. Pas­ta­rą­jį mė­ne­sį jis sie­kė 46 li­tus.

Ben­dri­jos pir­mi­nin­kė ban­dė iš­si­aiš­kin­ti to­kio di­de­lio mo­kes­čio prie­žas­tis. Pa­si­ro­do, ke­le­tas šia­me dau­gia­bu­ty­je gy­ve­nan­čių bu­tų sa­vi­nin­kų ne­mo­ka už ši­lu­mą bei ne­dek­la­ruo­ja karš­to van­dens. Vie­no gy­ven­to­jo sko­la už ši­lu­mą sie­kia net 2000 li­tų, o ki­tas UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ sko­lin­gas 200 li­tų už karš­tą van­de­nį.

Pir­mi­nin­kė pa­ti ban­dė iš­si­aiš­kin­ti, ku­rie kai­my­nai ne­si­tei­kia de­kla­ruo­ti su­nau­do­to karš­to van­dens. Pa­si­ro­do, vie­nas kai­my­nas, „pri­su­kęs“ net 33 ku­bi­nius met­rus van­dens, jo ne­dek­la­ra­vo.

„Tik­riau­siai ir už šį van­de­nį te­ko su­mo­kė­ti mums, tvar­kin­gai mo­kan­tiems“, – svars­to ben­dri­jos gy­ven­to­jai.

 

Da­li­na­ma pa­gal me­to­di­ką

 

Pa­sak UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ di­rek­to­riaus Rai­mon­do Ra­gaus­ko, dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jams ten­ka da­lin­tis ben­dro skai­tik­lio duo­me­nis. Kiek­vie­nam bu­tui mo­kes­tis ap­skai­čiuo­ja­mas pa­gal Vals­ty­bi­nės kai­nų ir ener­ge­ti­kos kon­tro­lės ko­mi­si­jos nu­sta­ty­tą me­to­di­ką.

Yra net de­šimt so­cia­li­nio tei­sin­gu­mo prin­ci­pu su­da­ry­tų me­to­di­kų. Ben­dri­jų gy­ven­to­jai vie­ną iš jų ga­li pa­si­rink­ti sa­vo nuo­žiū­ra. Pa­vyz­džiui, yra spe­cia­li me­to­di­ka, ku­ria va­do­vau­ja­ma­si tuo­met, kai dau­gia­bu­ty­je yra nuo cen­tri­nių ši­lu­mos tin­klų at­si­jun­gu­sių gy­ven­to­jų. „Ne­tei­sin­ga bū­tų, jei jie ne­mo­kė­tų už ben­dro nau­do­ji­mo pa­tal­pų, ku­rio­mis taip pat nau­do­ja­si, šil­dy­mą“, – pa­aiš­ki­no di­rek­to­rius.

Pa­sak jo, kiek­vie­na sko­la – tik sko­li­nin­ko „nuo­sa­vy­bė“, o ne­mo­kių dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jų sko­los ant kai­my­nų pe­čių ne­gu­la. „Ap­skai­to­je net nė­ra nu­ma­ty­ta ga­li­my­bės sve­ti­mo bu­to sko­las skir­ti ki­tiems gy­ven­to­jams“, – tei­gia jis.

 

Gre­sia teis­mai

 

Jei už ši­lu­mą ar karš­tą van­de­nį as­muo ne­mo­ka ke­le­tą mė­ne­sių, vi­sos sko­los su­muo­ja­mos. Anot R. Ra­gaus­ko, kai ši sko­lų „uo­de­ga“ pa­sie­kia 500 li­tų, ra­gi­ni­mai su­si­mo­kė­ti už su­var­to­tą ener­gi­ją siun­čia­mi re­gist­ruo­tu laiš­ku. Jei sko­la per­ko­pia 1000 li­tų, įmo­nė pra­de­da ruoš­ti do­ku­men­tus ją iš­ieš­ko­ti per teis­mą.

Šiuo me­tu pa­teik­ti ieš­ki­niai 39 „Uk­mer­gės ši­lu­mos“ sko­li­nin­kams. Be­veik vi­si jie – bu­tų sa­vi­nin­kai. Su įmo­nė­mis skaus­min­gų pro­ble­mų ne­ky­la.

Šie­met po teis­mo spren­di­mo 4 var­to­to­jai jau ap­mo­kė­jo sa­vo sko­las, 5 var­to­to­jai su­mo­kė­jo da­lį sko­lų ir su­da­rė sko­lų lik­vi­da­vi­mo gra­fi­ką, o trys įsi­tei­sė­ję spren­di­mai per­duo­ti vyk­dy­ti ant­sto­liams.

 

Va­gia iš kai­my­nų

 

Vi­sai kas ki­ta – gy­ven­to­jų ne­dek­la­ruo­ja­mi karš­to van­dens skai­tik­lio pa­ro­dy­mai ar kai ku­rių gy­ven­to­jų prak­ti­kuo­ja­mi bū­dai „per­gud­rau­ti“ skai­tik­lį.

R. Ra­gaus­kas pa­aiš­ki­no, kad karš­to van­dens ne­dek­la­ra­vi­mas va­sa­rą lie­ka įmo­nės pro­ble­ma. Ta­čiau šil­dy­mo se­zo­nu pa­gal ati­tin­ka­mą me­to­di­ką iš­skirs­to­ma to pa­ties dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jams.

Tai­gi nu­slėp­da­mas su­nau­do­ja­mo van­dens kie­kį, bu­to sa­vi­nin­kas tie­sio­giai ken­kia sa­vo kai­my­nams.

„Įmo­nės kon­tro­lie­riai lan­ko­si pas var­to­to­jus ir tik­ri­na skai­tik­lio rod­me­nis. Ta­čiau kai įmo­nė tu­ri 6779 var­to­to­jus, esa­me fi­ziš­kai ne­pa­jė­gūs daž­nai ap­si­lan­ky­ti ta­me pa­čia­me bu­te“, – ne­sle­pia įmo­nės va­do­vas.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų