Neįgaliems vaikams – pagalba iš Danijos

Spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cen­tras „Vy­tu­rė­lis“ su­lau­kė vie­no bū­ti­niau­sių įstai­gai įren­gi­nių – ne­įga­lie­siems pri­tai­ky­to lif­to. Mo­kyk­los ben­druo­me­nė taip pat džiau­gia­si vi­siš­kai at­nau­jin­ta vir­tu­ve. Po­ky­čiai cen­tre įgy­ven­din­ti ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ir Ro­ta­ry or­ga­ni­za­ci­jos na­rių skir­to­mis lė­šo­mis.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. „Vy­tu­rė­lio“ ug­dy­ti­nių ga­li­my­bė­mis do­mė­jo­si sve­čiai iš Da­ni­jos – Vej­le Nord klu­bo ro­ta­rie­tis Bent Holm (kai­rė­je) ir Marg­ret­he Mor­ten­sen (an­tra iš de­ši­nės).

Pra­ėju­sią sa­vai­tę „Vy­tu­rė­ly­je“ vie­šė­jo Da­ni­jos apy­gar­dos, ku­riai pri­klau­so Lie­tu­vos Ro­ta­ry klu­bai, pro­jek­tų ko­or­di­na­to­rius Bent Holm, Vej­le Nord klu­bo na­rys. Įstai­go­je jis lan­kė­si prieš pus­an­trų me­tų, su­lau­kus pra­šy­mo pa­gel­bė­ti įren­giant spe­cia­lų lif­tą-kel­tu­vą. Ro­ta­rie­tis tą­syk ap­žiū­rė­jo pa­tal­pas, su­si­pa­ži­no su cen­tro veik­la.

Ket­vir­ta­die­nį sve­čias vėl at­vy­ko į mo­kyk­lą, šį­kart – da­ly­vau­ti lif­to ati­da­ry­mo šven­tė­je.

Ne­įga­lių ug­dy­ti­nių ir juos pri­žiū­rin­čių dar­buo­to­jų bui­tį pa­leng­vi­nu­sio įren­gi­nio ver­tė – 55 tūkst. li­tų. Į uk­mer­giš­kių pra­šy­mą at­si­lie­pė ir pro­jek­tą rė­mė vie­na tarp­tau­ti­nė Ro­ta­ry or­ga­ni­za­ci­ja bei ke­le­tas esan­čių­jų Da­ni­jo­je. Po 3500 do­le­rių sky­rė Uk­mer­gės ir Vej­le Nord klu­bų ro­ta­rie­čiai, še­šiais tūks­tan­čiais li­tų pri­si­dė­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė.

Lif­to-kel­tu­vo nau­dą pa­ju­to ne tik sun­kiai vaikš­tan­tys vai­kai, bet ir prie ve­ži­mė­lių pri­kaus­ty­ti „Vy­tu­rė­lio“ auk­lė­ti­niai. Da­bar jiems leng­viau pa­siek­ti ki­tuo­se aukš­tuo­se esan­čius ka­bi­ne­tus, kla­ses, spor­to sa­lę.

Cen­tre vie­šė­ję sve­čiai bu­vo pa­kvies­ti pa­si­žval­gy­ti ir po vi­sa­pu­siš­kai su­re­mon­tuo­tą vir­tu­vę. Pa­sak įstai­gos di­rek­to­rės Ele­nos Še­me­tie­nės, dar­bai čia at­lik­ti pir­mą kar­tą nuo 1975-ųjų, kai iš­ki­lo pa­sta­tas. Vir­tu­vė­je pa­keis­tas ap­švie­ti­mas, su­tvar­ky­ti vamz­dy­nai, at­lik­ta ap­dai­la, nu­pirk­ta nau­ja įran­ga. 177 500 li­tų re­mon­tui sky­rė sa­vi­val­dy­bė, dar­bus at­li­ko ben­dro­vė „Bal­tuk­mės sta­ty­ba“.

Spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cen­tre mo­ko­si ne­įga­lūs 2–21 me­tų vai­kai ir jau­nuo­liai, tu­rin­tys psi­chi­kos, el­ge­sio su­tri­ki­mų. Šiuo me­tu jį lan­ko 68 ug­dy­ti­niai. Anot di­rek­to­rės, trūks­tant lė­šų, ne vi­sa­da įma­no­ma už­tik­rin­ti jų po­rei­kius. To­dėl džiu­gi­na rė­mė­jų pa­gal­ba, pa­ra­mos ak­ci­jų or­ga­ni­za­to­rių ski­ria­mos do­va­nos. Vie­nos to­kių – ka­lė­di­nės ak­ci­jos – ren­gė­jai šie­met pa­ža­dė­jo pa­do­va­no­ti ma­sa­ži­nę kė­dę bei lim­fod­re­na­ži­nio ma­sa­žo prie­tai­są.

„Vy­tu­rė­lį“ ap­lan­kęs sve­čias iš Da­ni­jos Bent Holm do­mė­jo­si čia ug­do­mų vai­kų ga­li­my­bė­mis. Jį ir kar­tu at­vy­ku­sią Marg­ret­he Mor­ten­sen at­ly­dė­jo Uk­mer­gės Ro­ta­ry klu­bo na­rys Kęs­tu­tis Jaz­bu­tis. Šven­tė­je taip pat da­ly­va­vo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Juo­zas Varž­ga­lys, ki­tų sve­čių. Jie ste­bė­jo auk­lė­ti­nių pa­reng­tą kon­cer­tą, gru­pė­se ben­dra­vo su vai­kais, do­mė­jo­si cen­tro ug­dy­ti­nių pa­sie­ki­mais spor­te, me­ni­nė­je veik­lo­je.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Veterinarijos klinika

Kasyba

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Kada, manote, bus sukurta vakcina nuo COVID-19?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų