Nėra tyrimų – nėra ir infekcijos

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Spau­do­je šią sa­vai­tę pa­si­ro­dė ži­nia apie šiuo me­tu Lie­tu­vo­je spar­čiai plin­tan­čią mi­kop­laz­mi­nę kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­ją. Ją su­ke­lia pneu­mo­ni­jos mi­kop­laz­ma – ma­ža, pail­ga, jud­ri bak­te­ri­ja, pa­žei­džian­ti kvė­pa­vi­mo or­ga­nų glei­vi­nę.

De­ja, Uk­mer­gės me­di­kai tei­gia, kad sku­biai at­lik­ti kai ku­riuos la­bo­ra­to­ri­nius ty­ri­mus, pa­de­dan­čius nu­sta­ty­ti li­gos diag­no­zę, ky­la kliū­čių.

Vil­niaus vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Uk­mer­gės sky­riaus gy­dy­to­ja Vi­ta­li­ja Mo­tie­jū­nie­nė sa­ko, kad mū­sų ra­jo­ne mi­kop­laz­mi­nės kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jos re­gist­ruo­ta ne­bu­vo.

Bū­tų ge­ra ži­nia. Ta­čiau, kaip pa­aiš­ki­no V. Mo­tie­jū­nie­nė, Uk­mer­gė­je tie­siog ne­tu­ri­me la­bo­ra­to­ri­jos, ku­rio­je at­lie­ka­mi ty­ri­mai šiai li­gai nu­sta­ty­ti.

Mi­kop­laz­mi­nė bak­te­ri­ja nu­sta­to­ma dviem bū­dais. Vie­nas iš jų – kai pa­ė­mus te­pi­nė­lį iš no­sia­ryk­lės, at­lie­ka­mas bak­te­rio­lo­gi­nis ty­ri­mas. Ki­tas – se­ro­lo­gi­nis krau­jo ty­ri­mas.

Ta­čiau, pa­sak V. Mo­tie­jū­nie­nės, nu­vež­ti no­sia­ryk­lės te­pi­nė­lį į ki­tą mies­tą la­bo­ra­to­ri­niams ty­ri­mams prak­tiš­kai ne­įma­no­ma – per il­ga mė­gi­nio ke­lio­nė, kad ty­ri­mas bū­tų tiks­lus.

No­rin­čiam sku­biai iš­si­tir­ti dėl mi­kop­laz­mi­nės in­fek­ci­jos li­go­niui gy­dy­to­jas ga­li pa­siū­ly­ti pa­čiam nu­vyk­ti į sos­ti­nės la­bo­ra­to­ri­ją. Dau­gu­mai tai ne­ma­ža kliū­tis.

Se­ro­lo­gi­nį krau­jo ty­ri­mą at­lik­ti ga­li­ma ir Uk­mer­gė­je. Tik tuo­met tiks­li li­gos diag­no­zė ga­li pa­aiš­kė­ti po sa­vai­tės.

Uk­mer­gės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro la­bo­ra­to­ri­ja krau­jo ty­ri­mą dėl mi­kop­laz­mi­nės in­fek­ci­jos ima tik kar­tą per sa­vai­tę – tre­čia­die­niais. Ki­tą die­ną, ket­vir­ta­die­nį, jie ve­ža­mi į Vil­nių – į San­ta­riš­kių kli­ni­kos la­bo­ra­to­ri­ją, su ku­ria ši įstai­ga yra su­da­riu­si su­tar­tį.

Su­sir­gus ket­vir­ta­die­nį, į šį „trau­ki­nį“ ne­be­spė­ja­ma – lauk­ti ten­ka vi­są sa­vai­tę.

Uk­mer­gės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro vy­riau­sio­ji gy­dy­to­ja Ja­ni­na Ga­liaus­kie­nė sa­ko, kad dėl to­kio gra­fi­ko šio­kie to­kie ne­pa­to­gu­mai li­go­niams ir me­di­kams su­si­da­ro. Mat bak­te­rio­lo­giš­kai ne­nu­sta­čius li­gos su­kė­lė­jo, gy­dy­to­jas ga­li pa­skir­ti ne tuos vais­tus, ku­rie vei­kia mi­kop­laz­mą.

Ne­sle­pia vy­riau­sia gy­dy­to­ja ir to, kad kar­tais lie­ka ir ne­nu­sta­ty­tų šios li­gos at­ve­jų.

„Daž­niau­siai net ir ne­nu­sta­ty­ta mi­kop­laz­mi­nė in­fek­ci­ja pra­ei­na pa­ti, ta­čiau tam tik­ra ri­zi­ka vi­suo­met yra. Li­ga ga­li su­kel­ti plau­čių abs­ce­sus, ki­tas kom­pli­ka­ci­jas“, – aiš­ki­na pa­šne­ko­vė. Pa­sak jos, gy­dy­to­jui ki­lus įta­ri­mų dėl li­gos diag­no­zės ir įta­rus mi­kop­laz­mi­nę in­fek­ci­ją, ga­lė­tų bū­ti ski­ria­mi pla­tes­nio spek­tro an­ti­bio­ti­kai, kol į Vil­nių nu­ke­liaus krau­jo mė­gi­nys ir pa­aiš­kės ty­ri­mų re­zul­ta­tai.

J. Ga­liaus­kie­nė sa­ko, kad šis krau­jo ty­ri­mas yra mo­ka­mas – kai­nuo­ja apie 30 li­tų.

Uk­mer­gės li­go­ni­nės gy­dy­to­ja pul­mo­no­lo­gė Dai­va Krikš­ta­po­nie­nė sa­ko, kad sku­bes­nio ty­ri­mo ga­li­ma ti­kė­tis li­go­ni­nės Kon­sul­ta­ci­jų po­li­kli­ni­ko­je. Mat iš li­go­ni­nės krau­jo ty­ri­mus rei­ka­lui esant at­va­žiuo­ja pa­si­im­ti pa­čios la­bo­ra­to­ri­jos dar­buo­to­jai.

„Tai pri­klau­so nuo to, ko­kią su­tar­tį su la­bo­ra­to­ri­ja yra su­da­riu­si gy­dy­mo įstai­ga“, – pa­aiš­ki­no gy­dy­to­ja.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų