Norėtų statyti prekybos centrą

Vie­nas di­džiau­sių Eu­ro­po­je „Lidl“ mais­to pre­kių par­duo­tu­vių tin­klas pla­nuo­ja par­duo­tu­vę sta­ty­ti Uk­mer­gė­je. Tin­klo at­sto­jai jau pa­si­rin­ko bū­si­mie­siems skly­pams tin­ka­mas vie­tas. Ka­dan­gi jos ne­ati­tin­ka Di­džių­jų pre­ky­bos įmo­nių iš­dės­ty­mo spe­cia­liojo pla­no, ver­sli­nin­kai pra­šo šį pla­ną ko­re­guo­ti.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Uk­mer­gė­je – nau­jų pre­ky­bos tin­klų žval­gy­tu­vės.

„Lidl“ tin­klo par­duo­tu­vių Lie­tu­vo­je kol kas nė­ra. Ta­čiau įmo­nė per­nai pa­skel­bė apie to­kius ke­ti­ni­mus ir in­ves­ti­ci­jas. Vie­no aukš­to 2000 kvad­ra­ti­nių met­rų par­duo­tu­vę no­rė­tų sta­ty­ti Vy­tau­to g. 54 ir Ku­dir­kos gat­vių kam­pe. Šiuo me­tu čia yra au­to­mo­bi­lių plo­vyk­la. Ki­tas tin­klo pa­si­rink­tas va­rian­tas – Vy­tau­to g. 102, prie­šais po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą, kur šiuo me­tu yra pri­va­ti so­dy­ba.

No­rint vie­no­je iš šių vie­tų pa­sta­ty­ti pre­ky­bos cen­trą, reik­tų keis­ti  Uk­mer­gės mies­to di­džių­jų pre­ky­bos įmo­nių iš­dės­ty­mo spe­cia­lų­jį pla­ną. Šia­me pla­ne mi­nė­to­se vie­to­se di­des­nių nei 1000 kvad­ra­ti­nių met­rų plo­to par­duo­tu­vių sta­ty­ti ne­nu­ma­ty­ta.

Kad to­kia ga­li­my­bė at­si­ras­tų, pre­ky­bos tin­klas pra­šo šį klau­si­mą svars­ty­ti ar­ti­miau­sio Uk­mer­gės ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­džio me­tu  ir pri­tar­ti pla­no kei­ti­mui. Bū­da­ma vie­nin­te­lė mi­nė­to pla­no kei­ti­mo ini­cia­to­rė, įmo­nė įsi­pa­rei­go­ja ap­mo­kė­ti vi­sus jo pro­jek­ta­vi­mo dar­bus.

Di­džių­jų pre­ky­bos įmo­nių iš­dės­ty­mo spe­cia­lų­jį pla­ną mū­sų ra­jo­no ta­ry­ba yra pa­tvir­ti­nu­si 2008 me­tais. Vie­na iš prie­žas­čių, pa­ska­ti­nu­si im­tis to­kių ap­ri­bo­ji­mų, – sie­kis, kad ra­jo­no rai­da bū­tų kryp­tin­ga ir per­spek­ty­vi, o pre­ky­bos cen­trai kur­tųsi ten, kur pa­to­giau gy­ven­to­jams.

2008 me­tais mi­nė­ta­me pla­ne pa­žy­mė­ta de­šimt pre­ky­bos cen­trų: trys „Ma­xi­ma“, du „Nor­fa“ tin­klo, IKI, tuo­me­ti­nės „Cen­to“ (da­bar IKI CENTO par­duo­tu­vės), pre­ky­bos  cen­trai „Pi­vo­ni­ja“ ir „Ei­fe­lis“. Taip pat pla­ne pa­žy­mė­tos spe­cia­li­zuo­tos di­džio­sios par­duo­tu­vės „Se­nu­kai“, „Bi­ku­va“, „Bau­hof“.

Pa­gal esa­mą pla­ną Uk­mer­gė­je dar ga­lė­tų įsi­kur­ti de­vy­ni di­de­li pre­ky­bos cen­trai. Jiems nu­ma­ty­tos te­ri­to­ri­jos bu­vu­sia­me ka­rei­vi­nių mies­te­ly­je, Vil­niaus gat­vė­je prie bu­vu­sio ke­ra­mi­kos ce­cho, Ge­di­mi­no gat­vės ga­le, prie­šais „Ei­fe­lį“ ir dar ke­lio­se vie­to­se.

Dau­giau nei prieš pen­ke­rius me­tus „Lidl“ Uk­mer­gė­je jau ban­dė kur­tis ir net bu­vo įsi­gi­ju­si skly­pą Žie­do gat­vė­je. Ta­čiau po kiek lai­ko tin­klas sa­vo su­ma­ny­mą pa­kei­tė ir mi­li­jo­ni­nės ver­tės skly­pą par­da­vė.

Šiuo me­tu Uk­mer­gė­je pre­ky­bos cen­trą ke­ti­na sta­ty­ti dar vie­nas par­duo­tu­vių tin­klas – RIMI. Jų pa­si­rink­ta vie­ta mi­nė­ta­me pla­ne nu­ma­ty­ta Vy­tau­to ir Ku­dir­kos gat­vių kam­pe, kur da­bar sto­vi ke­li me­di­niai ne­be­gy­ve­na­mi na­mai. Pa­reng­tas šio skly­po de­ta­lu­sis pla­nas. „Lidl“ yra nu­si­žiū­rė­ju­si kaip tik ki­to­je Ku­dir­kos gat­vės pu­sė­je esan­tį skly­pą.

Pa­si­do­mė­jus „Lidl“ veik­la, šios įmo­nės ad­mi­nist­ra­to­rė Dai­na Bal­čiū­nie­nė in­for­ma­vo, kad  šiuo me­tu jie ieš­ko že­mės skly­pų, ku­rie tik­tų par­duo­tu­vėms sta­ty­ti vi­suo­se  di­des­niuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se. Tin­klo par­duo­tu­vių ati­da­ry­mo da­ta ša­ly­je dar nė­ra nu­sta­ty­ta.

„Lidl“ kol kas nė­ra nu­ta­ru­si, ar dai­ry­sis ki­tų vie­tų Uk­mer­gė­je, jei mū­sų ra­jo­no ta­ry­ba  nu­tars ne­ten­kin­ti jų pra­šy­mo ir ne­keis­ti Di­džių­jų pre­ky­bos įmo­nių iš­dės­ty­mo pla­no.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų