Numatytos kitos patalpos

Jei sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­siū­ly­mas su­lauks pri­ta­ri­mo ra­jo­no ta­ry­bo­je, kei­sis mies­to pir­ties vie­ta. Ji iš Gruo­džio 17-osios gat­vės bus per­kel­ta į UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ pa­tal­pas Klai­pė­dos gat­vė­je.

 

 

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Pirčiai ieškoma kitų patalpų.

 

Pir­ties pa­slau­gas tei­kian­čiai sa­vi­val­dy­bės įmo­nei UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkiui ši veik­la nuos­to­lin­ga. Įmo­nės va­do­vai dar žie­mą krei­pė­si į ra­jo­no ta­ry­bą su pra­šy­mu pa­deng­ti kai ku­rias iš­lai­das, kad bū­tų ga­li­ma už­tik­rin­ti mies­te­lė­nams šios pa­slau­gos tei­ki­mą, o ne­pa­lik­ti jų be pir­ties.

 

Ta­čiau šis klau­si­mas pa­ju­din­tas tik bir­že­lio mė­ne­sį. Tuo­met ra­jo­no me­ro Al­gir­do Ko­pūs­to po­tvar­kiu bu­vo su­da­ry­ta dar­bo gru­pė iš­ana­li­zuo­ti pir­ties Gruo­džio 17-osios gat­vė­je nuos­to­lių ma­ži­ni­mo ar­ba  ki­tus al­ter­na­ty­vius spren­di­mus.

 

Ne­se­niai dar­bo gru­pė pa­tei­kė sa­vo iš­va­das bei pa­siū­ly­mus.  Įver­tin­ta esa­ma pa­dė­tis, kai pir­ties pa­slau­gas tei­kia  Uk­mer­gės bu­tų ūkis. Dar­bo gru­pės va­do­vas Si­gi­tas Ma­siu­lio­nis įsi­ti­ki­nęs, kad da­bar­ti­nis pir­ties pa­slau­gų tei­ki­mo bū­das – si­tu­a­ci­ja be per­spek­ty­vų.

 

„Nors Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­me nė­ra aiš­kiai pa­ra­šy­ta, kad sa­vi­val­dy­bė pri­va­lo teik­ti šią pa­slau­gą, ta­čiau vis tik ji tu­rė­tų tuo rū­pin­tis“, – tei­gia jis.

 

Dar­bo gru­pė su­si­pa­ži­no su kai ku­rių įstai­gų ga­li­my­bė­mis teik­ti šią pa­slau­gą, pri­tai­kant tu­ri­mas pa­tal­pas.

 

Bu­vo ap­lan­ky­tos UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ pa­tal­pos – ka­ti­li­nė Klai­pė­dos gat­vė­je, UAB „Uk­mer­gės van­de­nys“ pa­tal­pos ir Del­tu­vos mies­te­ly­je esan­ti pir­tis.

 

S. Ma­siu­lio­nio nuo­mo­ne, „Uk­mer­gės ši­lu­mos“ pa­tal­po­se įreng­ti pir­tį la­biau­siai ap­si­mo­kė­tų dėl ma­žes­nių iš­lai­dų pa­tal­pų šil­dy­mui bei van­dens pa­ruo­ši­mui. Be to, pa­to­giau bū­tų ir mies­te­lė­nams, nes di­džio­ji da­lis pir­ties klien­tų – se­na­mies­čio gy­ven­to­jai, na­muo­se be­si­nau­do­jan­tys da­li­niais pa­to­gu­mais.

 

„Čia ir anks­čiau bu­vo pir­tis. Daug kas iš­dras­ky­ta, ta­čiau ga­ri­nės pir­ties pa­tal­pa dar pa­kan­ka­mai tvar­kin­ga“, – sa­ko pa­šne­ko­vas. Jei bus pa­si­rink­tas šis va­rian­tas, S. Ma­siu­lio­nio nuo­mo­ne, vir­šu­ti­nės lu­bos pa­tal­pų re­mon­tui ga­li siek­ti apie 200 tūks­tan­čių li­tų.

 

Taip pat dar­bo gru­pės iš­va­do­se tei­gia­ma, kad Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tre yra vi­sos są­ly­gos nau­do­tis du­šu. Šios pa­slau­gos kai­na – 3,5  li­to. Čia praus­tis ga­lė­tų so­cia­li­nės ri­zi­kos as­me­nys ir gau­nan­tie­ji ma­žas pa­ja­mas.

 

Pa­reng­tas spren­di­mo pro­jek­tas tei­kia­mas sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai. Ja­me siū­lo­ma pir­tį įreng­ti Klai­pė­dos gat­vė­je „Uk­mer­gės ši­lu­mai“ pri­klau­san­čio­se pa­tal­po­se. Šį klau­si­mą ta­ry­bos na­riai spręs ket­vir­ta­die­nį.


patalynė

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų