Nutūpė „Vilties paukštė“

Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tre vy­ko šven­tė-kon­cer­tas „Vil­ties paukš­tė“, skir­tas Tarp­tau­ti­nės ne­įga­lių­jų die­nos pa­mi­nė­ji­mui. Į ra­jo­no ne­įga­lių­jų drau­gi­jos ir sa­vi­val­dy­bės or­ga­ni­zuo­tą ren­gi­nį at­vy­ko ko­lek­ty­vai iš Bir­žų, Jo­na­vos, Elek­trė­nų, Gri­giš­kių, Šir­vin­tų, Vie­vio, Kai­šia­do­rių ir Vil­niaus.

 

Sce­no­je – ko­lek­ty­vų ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos na­riai.

„Vil­ties paukš­tė“ – kas­me­ti­nė ša­lies ne­įga­lių­jų mė­gė­jų me­no ko­lek­ty­vų ap­žiū­ra.

Uk­mer­gės ra­jo­no ne­įga­lių­jų drau­gi­jos pir­mi­nin­kės Zi­tos Kvik­lie­nės tei­gi­mu, svar­biau­sias as­pek­tas pla­nuo­jant šven­tę bu­vo ge­ra nuo­tai­ka, to­dėl ve­dėjos šmaikš­čiai pri­sta­tė kiek­vie­ną į šven­tę at­vy­ku­sį ko­lek­ty­vą.

Pil­nu­tė­lė­je kul­tū­ros cen­tro sa­lė­je sve­čiai iš­sa­kė gra­žiau­sius svei­ki­ni­mus ne­įga­lie­siems jų die­nos pro­ga.

Da­ly­vių pa­si­ro­dy­mus ver­ti­no ko­mi­si­ja: ra­jo­no me­ro pa­va­duo­to­jas Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas, sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja Val­do­nė Gi­nai­tie­nė, Lie­tu­vos ne­įga­lių­jų drau­gi­jos pro­gra­mų ko­or­di­na­to­rė Sau­lė Vė­je­lie­nė, Uk­mer­gės me­no mo­kyk­los mo­ky­to­ja Da­lia Sli­žy­tė ir Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro me­no sa­vi­raiš­kos or­ga­ni­za­to­rė Lai­mu­tė Len­čic­kie­nė.

No­mi­nuo­ti tran­kiau­sias, ro­man­tiš­kiau­sias, šven­tiš­kiau­sias, links­miau­sias ko­lek­ty­vai. No­mi­na­ci­ją už mu­zi­ka­liau­sią pa­si­ro­dy­mą ga­vo Uk­mer­gės ra­jo­no ne­įga­lių­jų drau­gi­jos mo­te­rų trio „Kar­tos“, va­do­vau­ja­mas Z. Kvik­lie­nės, bal­sin­giau­siu ko­lek­ty­vu pri­pa­žin­tas ki­tas šios va­do­vės pa­reng­tas mo­te­rų an­sam­blis „Go­da“.

Šven­tės da­ly­viai ap­do­va­no­ti pa­dė­kos raš­tais bei ska­niais pri­zais.

Do­va­nos ir pa­dė­kos raš­tas įteik­ti vo­ka­li­nio mo­te­rų an­sam­blio „Go­da“ va­do­vei Z. Kvik­lie­nei, ku­rios ko­lek­ty­vo dė­ka šis gra­žus ren­gi­nys bu­vo or­ga­ni­zuo­ja­mas Uk­mer­gė­je.

2005 me­tais su­si­bū­ru­sį  ko­lek­ty­vą dai­nų ke­liai iš­ve­žio­jo jau be­veik po vi­są Lie­tu­vą. Kas­met re­per­tu­a­rą jis pa­pil­do nau­jo­mis dai­no­mis. Di­džiau­sias lai­mė­ji­mas – 2009 me­tais gau­tas ap­do­va­no­ji­mas „Vil­ties paukš­tė“.

Z. Kvik­lie­nė ti­ki­si, kad nors šia­me ren­gi­ny­je ne­bu­vo pri­zi­nių vie­tų, o tik no­mi­na­ci­jos, at­ei­ty­je vėl bus or­ga­ni­zuo­ja­mi kon­kur­sai. „Kon­kur­sai ne­lei­džia ko­lek­ty­vams ir jų va­do­vams už­mig­ti, ska­ti­na ju­dė­ti į prie­kį, to­bu­lė­ti“, – tei­gia ji.

„Vil­ties paukš­tė“ pra­skri­do pro Uk­mer­gę, o prieš akis – nau­ji dar­bai. Drau­gi­ja jau pra­dė­jo ruoš­tis ka­lė­di­niams ren­gi­niams, kas­me­ti­nei pa­va­sa­rio šven­tei ir tra­di­ci­nei šven­tei „Drau­gys­tė“, ku­ri ki­tą­met vyks mū­sų mies­te.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų