Nu­ta­rė kur­ti ver­sli­nin­kų klu­bą

 

Uk­mer­gė­je ke­ti­na­ma kur­ti ver­sli­nin­kų klu­bą. Mū­sų ver­sli­nin­kai pra­ėju­sią sa­vai­tę apie tai dis­ku­ta­vo su to­kius klu­bus jau tu­rin­čiais ko­le­go­mis iš Šir­vin­tų ir Anykš­čių.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Bur­ti ver­slo klu­bą ini­cia­ty­vos ėmė­si Uk­mer­gės tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tras. Jo va­do­vė Vi­da Me­liūkš­tienė pa­sa­ko­jo, kad jau se­niai do­mi­si šir­vin­tiš­kių ir anykš­tė­nų pa­tir­ti­mi. Su ver­sli­nin­kais ne­se­niai bu­vo ap­si­lan­kę Šir­vin­tų ra­jo­ne, kal­bė­jo apie jų klu­bo veik­lą.

 

 

Tri­jų ra­jo­nų ver­sli­nin­kai vi­są va­ka­rą ben­dra­vo ir ap­ta­rė ne vie­ną ben­drą pro­jek­tą.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Penk­ta­die­nį į Ku­rė­nų už­ei­gą su­si­rin­ko Anykš­čių, Šir­vin­tų bei Uk­mer­gės savivaldybės ad­mi­nist­ra­ci­jų va­do­vai, ver­slo at­sto­vai pa­klau­sy­ti pa­sa­ko­ji­mų apie jų klu­bų veik­lą, pa­si­da­lin­ti nau­din­ga in­for­ma­ci­ja, pa­ben­drau­ti.

Šir­vin­tų vi­ce­me­ras ver­sli­nin­kų ir va­do­vų klu­bo pre­zi­den­tas Val­das Ra­dio­no­vas pa­sa­ko­jo, kad juos ver­sli­nin­kų klu­bą kur­ti pa­ra­gi­no Anykš­čių ver­sli­nin­kai. Maž­daug me­tus pa­svars­tę 2006 me­tais įkū­rė klu­bą, ku­rio pa­grin­di­nis sie­kis – ne po­li­ti­kuo­ti, bet tu­ri­nin­gai pra­leis­ti lais­va­lai­kį. Kas­met su­ren­gia 2-3 ren­gi­nius, lan­ko kai­my­nus, drau­ge vyk­ta ir į už­sie­nio ša­lis.

Anykš­čių va­do­vų klu­bo pre­zi­den­tas Vy­tau­tas Ber­na­ta­vi­čius su­si­rin­ku­siesiems pri­sta­tė sa­vo veik­lą, ku­ri tę­sia­si dau­giau nei pen­ke­rius me­tus. Sve­čias pa­sa­ko­jo, kad jų veik­lo­je da­ly­vau­ja ne tik ver­sli­nin­kai, bet ir įvai­rioms įstai­goms va­do­vau­jan­tys žmo­nės. Klu­bie­čiai yra ap­lan­kę sa­vo ko­le­gų įmo­nes, iš ar­ti su­si­pa­ži­nę su mies­tą gar­si­nan­čių „Anykš­čių vy­no“, „Anykš­čių va­rio“ ir ki­tų įmo­nių veik­la. Sve­čias taip pat pa­brė­žė, kad jų klu­bo tiks­las – ne po­li­ti­kuo­ti, ir ra­gi­no uk­mer­giš­kius ne­snaus­ti ir steig­ti pa­na­šų klu­bą.

Ren­gi­nio rė­mė­jo – Me­di­ci­nos ban­ko va­do­vė Ode­ta Kaz­laus­kie­nė vi­sų tri­jų ra­jo­nų me­rus bei klu­bų pre­zi­den­tus ap­do­va­no­jo kny­go­mis.

Ren­gi­nio me­tu bu­vo iš­rink­ta Uk­mer­gės ver­sli­nin­kų ini­cia­ty­vi­nė gru­pė, ku­rios na­riai įsi­pa­rei­go­jo maž­daug per mė­ne­sį pa­reng­ti do­ku­men­tus ir siek­ti, kad ver­sli­nin­kų klu­bas bū­tų įkur­tas ir Uk­mer­gė­je.

Šiuo me­tu Uk­mer­gė­je vei­kia ir ki­ta ver­sli­nin­kus vie­ni­jan­ti or­ga­ni­za­ci­ja – Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų Uk­mer­gės fi­lia­las, ta­čiau klu­bo idė­jos au­to­rė Vi­da Me­liūkš­tie­nė ma­no, kad šių dvie­jų or­ga­ni­za­ci­jų veik­la tik­rai ne­si­dub­liuo­tų.

Ku­rė­nų už­ei­go­je su­si­rin­ko tri­jų ra­jo­nų va­do­vai ir ver­sli­nin­kai.

Ku­rė­nų už­ei­go­je su­si­rin­ko tri­jų ra­jo­nų va­do­vai ir ver­sli­nin­kai.

Šir­vin­tų me­rą Kęs­tu­tį Pa­kal­nį kal­bi­no Uk­mer­gės tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tro di­rek­to­rė Vi­da Me­liūkš­tie­nė.

Ini­cia­ty­vi­nės gru­pės na­riai pa­ža­dė­jo, kad klu­bas Uk­mer­gė­je bus.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų