Paaiškėjo, kas veš ukmergiškių šiukšles

Aiš­kė­ja, kas rū­pin­sis uk­mer­giš­kių šiukš­lė­mis ar­tė­jan­čius pen­ke­rius me­tus. Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės skelb­tą kon­kur­są „At­lie­kų tvar­ky­mo Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je pa­slau­gų pir­ki­mas“ lai­mė­jo vil­nie­čių fir­ma UAB „Eko­no­vus“. Kon­kur­so re­zul­ta­tai ga­li bū­ti ap­skųs­ti.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Kon­kur­se iš vi­so da­ly­va­vo ke­tu­rios įmo­nės. Vi­sos jos – ne Uk­mer­gės ver­slo at­sto­vės. Trys iš pa­siū­ly­mus pa­tei­ku­sių įmo­nių re­gist­ruo­tos Vil­niu­je, o vie­na  – Tra­kuo­se.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­šų­jų pir­ki­mų sky­riaus ve­dė­ja Dia­na Ger­vins­kie­nė sa­kė, kad pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ko pa­siū­ly­mų nag­ri­nė­ji­mas ir tie­kė­jų kva­li­fi­ka­ci­jos ver­ti­ni­mas.

At­li­kus šias pro­ce­dū­ras penk­ta­die­nį pa­skelb­tas kon­kur­so lai­mė­to­jas – ma­žiau­sią kai­ną pa­siū­liu­si įmo­nė.

UAB „Eko­no­vus“ to­ną bui­ti­nių at­lie­kų pa­si­siū­lė vež­ti už 173 li­tus ir 3 cen­tus. Ki­tų dvie­jų kon­kur­so da­ly­vių pa­siū­ly­tos kai­nos bu­vo 189 ir 202 li­tai. Ket­vir­to­ji kon­kur­se da­ly­va­vu­si įmo­nė pri­pa­žin­ta ne­tin­ka­ma.

Nuo pra­ėju­sių me­tų rug­sė­jo ra­jo­ne at­lie­kas tvar­ko UAB „Uk­mer­gės ver­smė“. Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės su ja pa­si­ra­šy­to­je su­tar­ty­je įkai­nis už to­ną įver­tin­tas 244 li­tais.

Ši su­tar­tis bu­vo pa­si­ra­šy­ta pus­me­čiui po to, kai il­ga­lai­kę trejų me­tų su­tar­tį su sa­vi­val­dy­be nu­trau­kė UAB „Uk­mer­gės pa­slau­ga“.

Kon­kur­so „At­lie­kų tvar­ky­mo Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je pa­slau­gų pir­ki­mas“ re­zul­ta­tai ga­li bū­ti ap­skųs­ti per 15 die­nų. Jei to ne­bus pa­da­ry­ta, su UAB „Eko­no­vus“ bus pa­si­ra­šy­ta pen­ke­rių me­tų su­tar­tis.

UAB „Eko­no­vus“ tvar­ko at­lie­kas Vil­niu­je, Kau­no ra­jo­ne, Klai­pė­do­je, Klai­pė­dos ra­jo­ne, Kai­šia­do­ry­se, Prie­nuo­se, Birš­to­ne, Aly­taus mies­te ir ra­jo­ne, Ša­kiuo­se, Šiau­liuo­se, Pa­ne­vė­žy­je ir Bal­ta­ru­si­jos sos­ti­nė­je Mins­ke, kur vei­kia ben­dro­vės duk­te­ri­nė įmo­nė „Ekog­rup­pa“.

UAB „Eko­no­vus“ tu­ri ant­ri­nių ža­lia­vų su­rin­ki­mo ir rū­šia­vi­mo pa­da­li­nius vi­suo­se di­džiuo­siuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se. Jei bus pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis, tie­kė­jas tu­rės Uk­mer­gė­je įreng­ti at­lie­kų rū­šia­vi­mo li­ni­ją.

Uk­mer­gė­je per me­tus iš­ve­ža­ma apie 17 000 to­nų bui­ti­nių at­lie­kų. Vi­sos su­tar­ties me­tu nu­ma­to­mas pre­li­mi­na­rus at­lie­kų kie­kis – apie 80 000 to­nų.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų