Pabaiskas alsavo viduramžiais

Sa­vait­ga­lį į Pa­bais­ką su­si­rin­ko šim­tai sve­čių. Čia bu­vo mi­ni­mos is­to­ri­nio Pa­bais­ko mū­šio me­ti­nės, skam­bė­jo vi­du­ram­žių lai­kų mu­zi­ka, vy­ko is­to­ri­nio mū­šio ins­ce­ni­za­ci­ja.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Žiū­ro­vų dė­me­sį pri­kaus­tė ri­te­rių ko­vos.

Pa­bais­ko-Šven­to­sios mū­šis šie­met mi­ni 575-ąsias me­ti­nes. Mū­šis, ku­ria­me da­ly­va­vo 20 tūks­tan­čių ka­rių, ta­po su­vie­ny­tos Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės sim­bo­liu. Ku­ni­gaikš­čiui Žy­gi­man­tui nu­ga­lė­jus sa­vo prie­ši­nin­kų – Švit­ri­gai­los ir jo są­jun­gi­nin­kų  kry­žiuo­čių ar­mi­ją, per­ga­lės vie­to­je bu­vo pa­sta­ty­ta baž­ny­čia ir įsi­kū­rė mies­te­lis. Tai­gi, mi­ni­ma ne tik is­to­ri­nio mū­šio, bet ir mies­te­lio įkū­ri­mo su­kak­tis.

 

09-07-1_straipsnio_2_nuotr

Mies­te­lio aikš­tė­je įsi­kū­rė tra­di­ci­nių ama­tų puoselėtojai.


Į šven­tę su­si­rin­kę pa­bais­kie­čiai ir sve­čiai šeš­ta­die­nį tik­rai tu­rė­jo kur akis pa­ga­ny­ti. Aikš­tė­je įsi­kū­rė tra­di­ci­nių ama­tų puo­se­lė­to­jų, tau­to­dai­li­nin­kų kie­me­liai, vy­ko var­žy­tu­vės, bu­vo pre­kiau­ja­ma įvai­riais ska­nės­tais.

Spek­tak­lį „La­pės gud­ry­bės“ vai­kams pa­ro­dė Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro „Ka­ti­no Mur­klio“ lė­lių te­at­ras, bu­vo ati­da­ry­ta fo­to­gra­fės Me­la­ni­jos Šir­vie­nės nuo­trau­kų pa­ro­da.

 

09-07-1_straipsnio_4_nuotr

Vi­du­ram­žių šo­kiai.


Ta­čiau, ži­no­ma, di­džiau­sią dė­me­sį ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riai sky­rė svar­biau­siam ak­cen­tui – 1435 me­tais vy­ku­sio mū­šio su­kak­čiai.

Šeš­ta­die­nį Pa­bais­ko baž­ny­čio­je au­ko­tos šven­tos mi­šios, šven­tin­ta mies­te­lio vė­lia­va bei her­bas. Iš­kil­min­go ren­gi­nio me­tu skam­bė­jo iš­trau­ka iš A. Ši­ma­to­nio ei­liuo­tos po­emos apie Pa­bais­ko mū­šį. Apie mū­šio, ku­ria­me ko­vė­si Žy­gi­man­to Kęs­tu­tai­čio ir Švit­ri­gai­los ka­riuo­me­nės, svar­bą Lie­tu­vos is­to­ri­jai pa­sa­ko­jo is­to­ri­jos moks­lų dak­ta­ras, ge­ne­ro­lo Jo­no Že­mai­čio Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­jos do­cen­tas Ro­mas Ba­tū­ra. Su­si­rin­ku­siuo­sius svei­ki­no į šven­tę at­vy­kę Sei­mo na­rys Vy­te­nis An­driu­kai­tis, Pa­bais­ko se­niū­nas Ge­di­mi­nas La­pu­kas, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Juo­zas Varž­ga­lys. Ty­los mi­nu­te pa­gerb­ti ka­dai­se žu­vę ko­vo­to­jai.

 

09-07-1_straipsnio_5_nuotr

Tarp ren­gi­nio sve­čių – Sei­mo na­riai V. An­driu­kai­tis ir J. Ole­kas.


Vi­du­ram­žių šo­kius šo­ko ir vi­sus no­rin­čius jų mo­kė se­no­vi­nių šo­kių ir kul­tū­ros klu­bo „Mis­te­ri­ja mun­di“ na­riai.

Lan­ki­nin­kų klu­bas „Gin­ta­ri­nė strė­lė“ siū­lė kiek­vie­nam iš­mė­gin­ti sa­vo taik­lu­mą su lan­ku ran­ko­se. Su­te­mus klu­bas „Strė­lė“ vi­siems pa­do­va­no­jo įspū­din­gą re­gi­nį – ug­nies strė­lių sal­vę.

 

09-07-1_straipsnio_6_nuotr

Kiek­vie­nas ga­lė­jo pa­šau­dy­ti iš lan­ko.


Di­džiu­lio su­si­do­mė­ji­mo su­lau­kė mū­šio vie­to­je vy­ku­si anuo­me­ti­nių ko­vų ins­ce­ni­za­ci­ja ir ka­rių šar­vuo­tės pri­sta­ty­mas. Ka­rių ap­ran­gą, ko­vos bū­dus ro­dė ir iš­sa­miai apie juos pa­sa­ko­jo Se­no­vės Bal­tų ko­vų Bro­li­jos „Vil­kat­la­kai“ na­riai.

Va­ka­re kon­cer­ta­vo ro­ko gru­pė „Thun­der­ta­le-Per­kū­no sak­mė“, vy­ko klu­bo „Roc­kmer­gė“ dis­ko­te­ka jau­ni­mui.

 

09-07-1_straipsnio_7_nuotr

Renginio dalyviai skanavo žirnių košės.


09-07-1_straipsnio_8_nuotr

Pa­bais­kie­čiams bu­vo pui­ki pro­ga pa­si­žmo­nė­ti.


09-07-1_straipsnio_9_nuotr

Ren­gi­nį vai­ni­ka­vo kon­cer­tas.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų