Pagalbos šauksmo medikai neišgirdo

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nęs laik­raš­čio skai­ty­to­jas Vy­tau­tas Ali­šaus­kas ne­slė­pė pa­si­pik­ti­ni­mo me­di­kų abe­jin­gu­mu. Jo tei­gi­mu, nei grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos, nei ligoninės me­di­kai ne­su­tei­kė rei­kia­mos pa­gal­bos jo kai­my­nui ir šis mi­rė. Esą vie­nin­te­lė to­kio me­di­kų spren­di­mo prie­žas­tis – pa­cien­tas bu­vo gir­tas.

V. Ali­šaus­kas pa­sa­ko­jo, kad  kai­my­no svei­ka­ta pra­dė­jo blo­gė­ti tuo me­tu, kai jis bu­vo iš­gė­ręs. Ar­ti­mie­ji, ma­ty­da­mi, kad li­go­nio būk­lė blo­gė­ja, pa­pra­šė ne­to­lie­se gy­ve­nan­čio ūki­nin­ko nu­vež­ti jį į Uk­mer­gės li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo ir sku­bios pa­gal­bos sky­rių.

Ta­čiau li­go­ni­nė­je  esą nie­kas ne­įver­ti­no sun­kios žmo­gaus būk­lės ir te­ko vež­tis na­mo. Par­ve­žus prie na­mų du­rų vy­riš­kis pra­ra­do są­mo­nę ir nu­kri­to. Kris­da­mas į ply­to­mis grįs­tą grin­di­nį jis su­si­žei­dė gal­vą. Tik po šio įvy­kio iš­kvies­ti grei­to­sios pa­gal­bos me­di­kai iš­ve­žė jį į li­go­ni­nę. Ta­čiau jo gy­vy­bės iš­gel­bė­ti jau ne­be­pa­vy­ko – ne­il­gai tru­kus 48 me­tų vy­ras mi­rė.

„Ne­jau­gi žmo­gui ne­rei­kia su­teik­ti pa­gal­bos vien dėl to, kad jis iš­gė­ręs? Te­gu bent jau su­tei­kia ga­li­my­bę už at­ski­rą mo­kes­tį bū­ti pa­gul­dy­tam į li­go­ni­nę“, – sa­vo nuo­mo­nę iš­sa­kė pa­šne­ko­vas.

Uk­mer­gės li­go­ni­nės vy­riau­sia­sis gy­dy­to­jas Al­gi­man­tas Ve­lič­ka pa­ti­ki­no, kad pa­cien­to gir­tu­mas ne­ga­li bū­ti prie­žas­tis, dėl ku­rios me­di­kai ga­lė­tų at­si­sa­ky­ti su­teik­ti pa­gal­bą. „Pri­va­lo­me tai da­ry­ti“, – tei­gė jis.

Ta­čiau šios is­to­ri­jos de­ta­les li­go­ni­nės va­do­vas aiš­ki­no vi­sai ki­taip nei mi­ru­sio­jo kai­my­nas.

A. Ve­lič­kos tei­gi­mu, mi­nė­tas pa­cien­tas grei­to­sios pa­gal­bos au­to­mo­bi­liu į li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo ir sku­bios pa­gal­bos sky­rių iš Va­lų kai­mo bu­vo at­ga­ben­tas ba­lan­džio 12 die­ną 21 va­lan­dą 53 mi­nu­tės. Jam nu­sta­ty­ti dau­gy­bi­niai gal­vos su­ža­lo­ji­mai, ko­ma, gir­tu­mas.

Jį at­ve­žę me­di­kai pa­sa­ko­jo, kad su­ža­lo­tas žmo­gus ras­tas gu­lin­tis prie na­mo. Nu­ken­tė­ju­sį­jį ap­žiū­rė­jo sky­riaus bu­din­tis gy­dy­to­jas, trau­ma­to­lo­gas, neu­ro­lo­gas, anes­te­zio­lo­gas-re­a­ni­ma­to­lo­gas. Bu­vo at­lik­ti ty­ri­mai – gal­vos kom­piu­te­ri­nė to­mog­ra­fi­ja, krau­jo ty­ri­mas, elek­tro­kar­diog­ra­ma.

Anot A. Ve­lič­kos, li­go­nio būk­lei blo­gė­jant, maž­daug po va­lan­dos jis bu­vo pa­gul­dy­tas į Anes­te­zio­lo­gi­jos-re­a­ni­ma­ci­jos sky­rių, bu­vo iš­kvies­tas neu­ro­chi­rur­gas iš Res­pub­li­ki­nės Vil­niaus uni­ver­si­te­ti­nės li­go­ni­nės.

De­ja, po po­ros va­lan­dų taip ir ne­at­si­bu­dęs iš ko­mos li­go­nis mi­rė.

A. Ve­lič­kos tei­gi­mu, prieš tai mi­nė­tas vy­riš­kis į Pri­ėmi­mo ir sku­bios pa­gal­bos sky­rių ne­bu­vo pri­sta­ty­tas.

„Tą pa­čią die­ną į sky­rių už­ėjo kaž­ko­kie to vy­ro drau­gai ar kas – jie nepri­si­sta­tė. Tik klau­sė, ar ga­li­ma iš­blai­vin­ti gir­tą as­me­nį. Ka­dan­gi tuo me­tu al­ko­tes­te­ris bu­vo iš­vež­tas į Kau­ną pa­tik­rai, to pa­da­ry­ti sky­riaus me­di­kai ne­ga­lė­jo. Pa­ties pa­cien­to jie net ne­ma­tė. Dėl svei­ka­tos pro­ble­mų jis ne­si­krei­pė ir anks­čiau“, – taip šią tra­giš­kai pa­si­bai­gu­sią si­tu­a­ci­ją aiš­ki­no li­go­ni­nės va­do­vas.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų