Pagarbos maratonas Griunvaldas-Vilnius

Lie­tu­vos ma­ra­to­no bė­gi­kai ne­pa­bū­go iki 42 laips­nių karš­čio įkai­tu­sio oro. Žal­gi­rio mū­šio 600-ųjų me­ti­nių is­to­ri­nę da­tą jie pa­žy­mė­jo tra­so­je.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Asmeninio archyvo nuotr.Juozas Songaila (antras iš dešinės) namo grįžo su apdovanojimais.

Pen­kių šim­tų ki­lo­met­rų marš­ru­tą Griun­val­das-Vil­nius įvei­kė 22 Lie­tu­vos rink­ti­nės spor­ti­nin­kai. Tarp jų – uk­mer­giš­kis Juo­zas Son­gai­la.

Ma­ra­to­no star­tas bu­vo Griun­val­do gy­ven­vie­tė­je Len­ki­jo­je, kur vy­ko iš­kil­min­gas Žal­gi­rio mū­šio ju­bi­lie­jaus pa­mi­nė­ji­mas. Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės sto­vyk­lo­je iš­si­ri­kia­vu­sius spor­ti­nin­kus pa­svei­ki­no Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

„Pen­kių šim­tų at­stu­mą įvei­kė­me be­veik per ke­tu­rias die­nas. Bė­go­me ne lai­ko re­zul­ta­tui – tai bu­vo pa­gar­bos ma­ra­to­nas Žal­gi­rio mū­šio ju­bi­lie­ji­nei da­tai pa­mi­nė­ti“, – pa­sa­ko­jo il­gas dis­tan­ci­jas jau dvy­li­ka me­tų  bė­gan­tis J. Son­gai­la.

Įveik­ti vi­sas die­nas spor­ti­nin­kus ly­dė­ju­sį karš­tį jam pa­dė­jo ir spor­ti­nis pa­si­ren­gi­mas, ir pa­trio­ti­nė nuo­tai­ka, vy­ra­vu­si tarp bė­gi­kų.

Len­ki­jos mies­tuo­se – Puns­ke bei Sei­nuo­se, ku­riuo­se gy­ve­na lie­tu­vių ben­druo­me­nės, bė­gi­kai pri­im­ti itin šil­tai. „Taip pa­trio­tiš­kai Lie­tu­vos bei jos is­to­ri­jos at­žvil­giu nu­si­tei­ku­sių žmo­nių ge­ro­kai pa­ieš­ko­ti tek­tų net mū­sų ša­ly­je. Žmo­nės, gy­ve­nan­tys kai­my­ni­nė­je ša­ly­je, ne tik pui­kiai iš­lai­kė sa­vo kal­bą, bet ir pa­da­rė ją pres­ti­ži­ne. Mums pa­sa­ko­jo, kad len­kų vai­kai, no­rė­da­mi iš­mok­ti lie­tu­vių kal­bą, pra­šo­si į lie­tu­viš­ką mo­kyk­lą“, – at­si­ste­bė­ti ne­ga­lė­jo pa­šne­ko­vas.

Spor­ti­nin­kai fi­ni­ša­vo prie Sei­mo rū­mų, bai­ke­rių pa­ly­da juos ly­dė­jo iki Vil­niaus Ka­ted­ros. Prie pa­min­klo ku­ni­gaikš­čiui Min­dau­gui spor­ti­nin­kai iš­bė­rė že­mės sau­je­lę, ku­rią pa­si­keis­da­mi ran­ko­se ne­šė nuo pat Griun­val­do.

Ma­ra­to­ną Griun­val­das-Vil­nius or­ga­ni­za­vo Lie­tu­vos bė­gi­mo mė­gė­jų aso­cia­ci­ja, Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­tas prie Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės bei Lie­tu­vos tau­ti­nis olim­pi­nis ko­mi­te­tas.

Iš ma­ra­to­no, skir­to is­to­ri­nei da­tai pa­žy­mė­ti, J. Son­gai­la grį­žo su ap­do­va­no­ji­mais, pa­dė­kos raš­tais, tau­re. „Sma­gu, kad įver­ti­no mū­sų bė­gi­mą kaip pa­gar­bos ša­lies is­to­ri­jai žen­klą“, – sa­ko jis. De­ja, spor­ti­nin­kui te­ko nu­si­vil­ti Uk­mer­gės spor­to cen­tru – mat bū­ti­no ma­ra­to­no da­ly­vio mo­kes­čio – 200 li­tų – uk­mer­giš­kiai ne­su­ra­do. J. Son­gai­lą pa­rė­mė ir va­di­na­mą­jį star­to mo­kes­tį su­mo­kė­jo Vil­niaus bė­gi­mo mė­gė­jų klu­bas „Ve­te­ra­nas“.

komanda_8

Maratoną nuo Griunvaldo iki Vilniaus bėgikai vertina kaip pagarbos istorijai išraišką.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų