Paminėjo Pergalės dieną

Ge­gu­žės 9-ąją mi­nė­tos Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro pa­bai­gos 66-osios me­ti­nės. Ta pro­ga drau­gėn kas­met su­si­bu­ria ka­ro ve­te­ra­nai. Šios or­ga­ni­za­ci­jos na­rius ne­gai­les­tin­gai re­ti­na lai­kas.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ka­pi­nė­se žu­vu­siuo­sius pa­ger­bė ka­ro ve­te­ra­nai ir sve­čiai.

Šiuo me­tu or­ga­ni­za­ci­ja vie­ni­ja 40 gar­baus am­žiaus žmo­nių. Vy­riau­siam jų ru­de­nį su­kaks 100 me­tų. Ge­na­di­jus Na­mest­ni­ko­vas Uk­mer­gės ka­ro ve­te­ra­nams va­do­vau­ja trisdešimt dvejus me­tus.

84 me­tų vy­ras – pats jau­niau­sias iš fron­ti­nin­kų. Į ka­rą jis iš­ėjo bū­da­mas še­šio­li­kos.

Or­ga­ni­za­ci­jos pir­mi­nin­kas pa­sa­ko­jo, kad žu­vu­sių ben­dra­žy­gių pa­ger­bi­mas Pa­ši­lė­je esan­čio­se ka­rių ka­pi­nė­se – kas­me­ti­nė jų tra­di­ci­ja. Pa­ši­lės bro­liš­ko­se ka­rių ka­pi­nė­se il­si­si per 1600 ka­rių. Da­lis jų jau ge­ro­kai po ka­ro per­lai­do­ta iš Vep­rių, Tau­jė­nų, ki­tų apy­lin­kių.

Tarp žu­vu­sių­jų – įvai­rių tau­ty­bių žmo­nės. Yra ir lie­tu­vių. Dau­gu­ma ka­pų by­lo­ja, kad čia il­si­si žu­vu­sie­ji per Ant­rą­jį pa­sau­li­nį ka­rą, ta­čiau yra ir vy­rų, sa­vo gal­vas pa­dė­ju­sių Af­ga­nis­ta­ne ar per ne­lai­min­gus at­si­ti­ki­mus bei pra­ty­bas tai­kos me­tais so­vie­tų ka­riuo­me­nė­je.

Ka­pi­nė­se yra TSRS did­vy­rių ar­ti­le­ris­to ser­žan­to Va­če­ga­no Van­cia­no ir la­kū­no ma­jo­ro Pa­vlo Ta­ra­so­vo ka­pai.

Di­džio­ji dau­gu­ma ka­pi­nė­se at­gu­lu­sių ka­rių tar­na­vo 262-oje šau­lių di­vi­zi­jo­je, ku­riai va­do­va­vo ge­ne­ro­las ma­jo­ras Z. Usa­čio­vas. Jo di­vi­zi­ja su fa­šis­tų ar­mi­ja ko­vė­si Uk­mer­gės apy­lin­kė­se vy­ku­sio­se ko­vo­se. Uk­mer­gę šios di­vi­zi­jos ka­riai iš vo­kie­čių pe­rė­mė 1944 me­tų lie­pos 25-ąją.

Pats Z. Usa­čio­vas vė­liau, jau tai­kos me­tais, ne kar­tą lan­kė­si Uk­mer­gė­je. Pas jį Mask­vo­je vie­šė­jo ir uk­mer­giš­kis G. Na­mes­tni­ko­vas.

Tvar­ka bro­liš­ko­se ka­rių ka­pi­nė­se rū­pi­na­si se­niū­ni­ja, ta­čiau kai ku­riuos ka­pus pri­žiū­ri ir ar­ti­mie­ji. Pa­sak pir­mi­nin­ko, pas­ta­rai­siais me­tais ne vie­nas Ru­si­jos gy­ven­to­jas ieš­ko­jo sa­vo ar­ti­mų­jų ka­po. O vie­nas at­ve­jis bu­vo ypa­tin­gas – gi­mi­nai­čiai skun­dė­si dėl ant ant­ka­pio esan­čio ne­tei­sin­go už­ra­šo. Ja­me nu­ro­do­ma, kad čia pa­lai­do­tas ei­li­nis ka­rys. Tuo tar­pu gi­mi­nai­čių tu­ri­mi do­ku­men­tai liu­di­ja, kad jis tu­rė­jo ka­ri­nin­ko laips­nį.

„Tie žmo­nės net į mū­sų ša­lies Pre­zi­den­tę krei­pė­si, kad bū­tų pa­keis­tas už­ra­šas Pa­ši­lės ka­pi­nė­se. Bet ant tos len­tos – daug pa­var­džių. Ją vi­są reik­tų keis­ti, o pi­ni­gų nė­ra“, – pa­sa­ko­jo il­ga­me­tis Uk­mer­gės ka­ro ve­te­ra­nų va­das.

G. Na­mest­ni­ko­vas džiau­gė­si, kad prieš dau­ge­lį me­tų ka­rių ka­pi­nės, kaip ir dar 70 to­kių Lie­tu­vo­je esan­čių ka­pi­nių, bu­vo re­konst­ruo­tos Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos lė­šo­mis.

Pa­sak ka­ro ve­te­ra­nų pir­mi­nin­ko, ge­gu­žės 9-ąją ka­pi­nė­se ka­riai ru­siš­kai trau­kia per­ga­lės him­nu ta­pu­sią dai­ną „Per­ga­lės die­na“. Pa­ši­liš­kiai kar­tą per­spė­jo: ka­pai yra ka­pai – čia ne vie­ta dai­noms. Vis dėlto tra­di­ci­jų ir šie­met nu­tar­ta ne­keis­ti. Po trum­po mi­nė­ji­mo Se­na­mies­čio pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je ve­te­ra­nai, jų ar­ti­mie­ji, į iš­kil­mes at­vy­kę sve­čiai iš Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos am­ba­sa­dos rin­ko­si Pa­ši­lė­je. Čia vai­ni­kais, gė­lė­mis ir mar­šais pa­ger­bė žu­vu­sius drau­gus.

Nors ka­ro ve­te­ra­nus ne­nu­mal­do­mai re­ti­na lai­kas, ne­pa­na­šu, kad tra­di­ci­ja mi­nė­ti Per­ga­lės die­ną Uk­mer­gė­je grei­tai nu­eis už­marš­tin – šią da­tą mi­ni ka­rių vai­kai ir anū­kai.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų