Paminklai – būtiniausių prekių sąraše

Ver­slas, su­si­jęs su ant­ka­pi­niais pa­min­klais, ga­li pa­si­ro­dy­ti tvir­tas kaip ir pats ak­muo. Ne­pa­ju­di­na­mas jo­kių kri­zių. Juk sun­kme­tis ar ne, žmo­nės – mir­tin­gi. O gy­vie­ji sa­vo pa­rei­ga lai­ko ka­pus pri­žiū­rė­ti. Ta­čiau pa­min­klų ga­min­to­jai sa­ko, kad į kai­nas pas­ta­ruo­ju me­tu pir­kė­jai pra­dė­jo dai­ry­tis ati­džiau.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Al­vy­das Pu­čins­kas sa­ko, kad iš be­veik šim­to pa­min­klų pa­vyz­džių klien­tas ga­li iš­si­rink­ti pre­kę pa­gal sa­vo ki­še­nę.

In­di­vi­du­a­lios įmo­nės „Ak­me­no­ra“ sa­vi­nin­kas Al­vy­das Pu­čins­kas ant­ka­pi­nių pa­min­klų ga­my­ba ver­čia­si jau de­šimt­me­tį. Anot jo, gy­ve­ni­me gal tai ir ne­at­ro­do daug, bet ver­sle – ne­ma­žas lai­ko­tar­pis. Bū­ta per tuos me­tus ir ge­res­nių, ir blo­ges­nių die­nų, bet ant­ka­pi­niai pa­min­klai lie­tu­viams – vie­na iš bū­ti­niau­sių var­to­ji­mo pre­kių.

Var­žy­tu­vės... ka­pi­nė­se

„Ka­pus su­tvar­ky­ti mums – šven­tas rei­ka­las. Kai ku­rie ne tik kas an­trą die­ną į ka­pi­nes ei­na, ki­ti, ga­li­ma sa­ky­ti, „gy­ve­na“ jo­se“, – A. Pu­čins­kas sa­ko, kad tai bū­din­ga ne tiek lie­tu­viams, kiek ap­skri­tai ka­ta­li­kams.

Jų ka­pa­vie­tės iš­si­ski­ria sa­vo sti­liu­mi – pa­min­klo, sto­vin­čio tie­siog ve­jo­je, kaip ga­li­ma pa­ma­ty­ti ki­tuo­se kraš­tuo­se, ne­pa­kan­ka. Tvo­re­lė ar bor­te­lis, žy­min­tis šei­mos ka­pa­vie­tę, dau­gy­bė žy­din­čių gė­lių, de­ko­ra­ty­vi­niai krū­me­liai ir me­de­liai, skulp­tū­rė­lės... Kar­tais, ypač nau­jes­nė­se ka­pi­nė­se, įsi­trau­kia­ma į sa­vo­tiš­kas var­žy­tu­ves – kie­no gra­žiau, gau­siau ar... bran­giau.

Kri­zė, anot įmo­nės sa­vi­nin­ko, šį ver­slą pa­lie­tė „kaip ir vi­sus“. Skir­tu­mas gal tik tas, kad ne klien­tų su­ma­žė­jo, bet jie ati­džiau į kai­nas dai­ry­tis pra­dė­jo.

Di­de­lis – ne­reiš­kia ge­ras

„Ak­me­no­ros“ par­duo­tu­vė­je apie šim­tas įvai­rių ak­me­ni­nių pa­min­klų. Ir kai­nos, at­ro­do, pri­tai­ky­tos kiek­vie­no ki­še­nei. Jų am­pli­tu­dė pla­ti – nuo 190 iki 4000 su tru­pu­čiu li­tų. A. Pu­čins­kas sa­ko, kad kai­na pri­klau­so ir nuo pa­min­klo dy­džio, ir nuo jo pa­ga­mi­ni­mo su­dė­tin­gu­mo.

Pa­gal in­di­vi­du­a­lius už­sa­ky­mus yra pa­ga­mi­nę ir ke­lias de­šim­tis tūks­tan­čių li­tų kai­nuo­jan­čių ant­ka­pių. Ori­gi­na­lius, ne­stan­dar­ti­nius pa­min­klus kur­ti sa­vi­nin­kas pa­ti­ki skulp­to­riui Ri­čar­dui Šir­ve­liui. „Kaip ne­pa­ti­kė­si – jis tik­ras „idė­jų fab­ri­kas“, – juo­kau­ja pa­šne­ko­vas.

Įmo­nės sa­vi­nin­kas įsi­ti­ki­nęs, kad di­de­lis pa­min­klas dar ne­reiš­kia, kad ge­ras. Di­džiau­sia jų re­kla­ma – dar­bų ko­ky­bė. O apie ją A. Pu­čins­kas iš­ma­no – pats į ver­slą at­ėjo tie­siai iš ki­to sa­vi­nin­ko pa­min­klų dirb­tu­vės. Sa­vo ran­ko­mis prie ak­mens yra lie­tę­sis dau­gy­bę kar­tų – apie jų ga­my­bą iš­ma­no. Įmo­nės sa­vi­nin­kas įsi­ti­ki­nęs, kad ka­pi­nės nuo kri­zės ne­nu­ken­čia: „Nu­ken­tė­tų, jei pa­min­klas bū­tų ne­ko­ky­biš­kas.“

Ka­pi­nių ma­dos

Ma­dos eg­zis­tuo­ja ne tik dra­bu­žių, bal­dų ar au­to­mo­bi­lių sa­lo­nuo­se. Ne­sve­ti­mos jos ir pa­min­klų dirb­tu­vė­je bei par­duo­tu­vė­je. Pa­sak A. Pu­čins­ko, ge­riau­siai pa­min­klų ma­dos at­si­spin­di ka­pi­nė­se. Be to, jas dik­tuo­ja ir laik­me­tis – pa­vyz­džiui, so­viet­me­čiu ne­at­si­vež­da­vo­me šve­diš­ko ak­mens, tai jis ir ma­din­gas bū­ti ne­ga­lė­jo. „Pa­min­klus, ga­min­tus iš šve­diš­ko juo­do ak­mens, sta­ty­da­vo prieš­ka­rio Lie­tu­vo­je. Jų ga­li­ma pa­ma­ty­ti se­no­se tur­tin­gų žmo­nių ka­pa­vie­tė­se“, – sa­ko pa­šne­ko­vas.

Jis pa­ste­bė­jo, kad anks­čiau ant ma­dos pje­des­ta­lo bu­vę juo­do ak­mens pa­min­klai po tru­pu­tį už­lei­džia vie­tą spal­vo­tam ak­me­niui.

Nors, pa­sak įmo­nės sa­vi­nin­ko, pa­grin­di­nis jų ver­slas – pa­min­klai, čia ga­li­ma už­si­sa­ky­ti bui­tiš­kes­nių da­ly­kų. Iš ak­mens meist­rai pa­ga­mins ži­di­nį, skulp­tū­rė­lę bei fon­ta­nė­lį kie­mą ar so­dą pa­puoš­ti, in­ter­je­ro ap­dai­los de­ta­lių.

„Už­sie­ny­je, ypač pie­tų kraš­tuo­se, la­bai po­pu­lia­rios ak­me­ni­nės pa­lan­gės, grin­dys. Lie­tu­vo­je to­kių tra­di­ci­jų nė­ra, ta­čiau juos už­si­sa­ko no­rin­tie­ji iš­si­skir­ti“, – sa­ko vy­riš­kis.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų