Paramos prašytojus tenka kontroliuoti

Sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus spe­cia­lis­tai, se­niū­ni­jų dar­buo­to­jai pa­si­rai­to­jo ran­ko­ves ko­vo­je su pik­tnau­džiau­jan­čiais pa­ra­mos pra­šy­to­jais.

 

Ligita JUODVALKIENĖ

 

So­cia­li­nė pa­ra­ma vie­niems – iš­gy­ve­ni­mas, ki­tiems – pa­pil­do­mos pa­ja­mos.

Ne­re­tai, pa­si­do­mė­jus apie so­cia­liai re­mia­mą as­me­nį, pa­aiš­kė­ja, jog šis kuo pui­kiau­siai su­ka ko­kį nors ne­ofi­cia­lų ver­sliu­ką.

Ta­čiau ne­re­tai šie as­me­nys vals­ty­bės pa­ra­mos at­si­sa­ky­ti ne­ke­ti­na ir to­liau mi­na So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus slenks­tį.

Tuo tar­pu mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gai iš ir taip sky­lė­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to nu­plau­kia to­lyn nuo vi­suo­me­nei nau­din­gų tiks­lų...

Sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja Val­do­nė Gi­nai­tie­nė pa­sa­ko­jo, jog ieš­ko­ma bū­dų, kaip už­kirs­ti ke­lią to­kiems pik­tnau­džia­vi­mams.

Sa­vi­val­dy­bės so­cia­li­nės pa­ra­mos sky­ri­mo ko­mi­si­ja svars­to iš­im­ties tvar­ka nu­ma­to­mus so­cia­li­nės pa­ra­mos sky­ri­mo at­ve­jus. Mat, pa­sak V. Gi­nai­tie­nės, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kuo­met pa­gal Pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams įsta­ty­mą as­muo ne­tu­ri tei­sės gau­ti so­cia­li­nės pa­ra­mos. Ta­čiau, iš­ana­li­za­vus šiuos at­ve­jus, sa­vi­val­dy­bė ga­li so­cia­li­nę pa­ra­mą skir­ti. Ve­dė­ja sa­ko, kad tuo­met šie as­me­nys pa­si­tel­kia­mi vi­suo­me­nei nau­din­giems dar­bams.

Pas­ta­ruo­ju me­tu pa­ste­bi­ma ten­den­ci­ja, kai as­me­nys, de­kla­ruo­jantys ne­tu­rį dar­bo, pa­ja­mų, už­si­re­gist­ra­vę dar­bo bir­žo­je, vis tik su­si­ran­da in­di­vi­du­a­lios veik­los ir iš jos gau­na pa­ja­mų. Aiš­ku, iš­veng­da­mi vi­sų mo­kes­čių.

An­tra ver­tus, jie „pa­mirš­ta“ apie tai pra­neš­ti So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus dar­buo­to­jams ir to­liau nau­do­ja­si vi­so­mis sa­vi­val­dy­bės tei­kia­mo­mis leng­va­to­mis, ne­at­si­sa­ko so­cia­li­nių pa­šal­pų.

Kiek­vie­no­je se­niū­ni­jo­je įsteig­ta so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­si­ja, pa­sak pa­šne­ko­vės, yra ar­čiau žmo­nių nei sa­vi­val­dy­bės ko­mi­si­ja.

„Se­niū­nai, se­niū­nai­čiai ge­riau pa­žįs­ta sa­vo gy­ven­to­jus, ma­to, kaip jie gy­ve­na, ver­čia­si, ir ga­li pa­tar­ti sa­vi­val­dy­bės so­cia­li­nės pa­ra­mos sky­ri­mo ko­mi­si­jai, tiks­lin­ga ar ne pra­šan­čia­jam skir­ti pa­šal­pą“, – sa­ko ji.

So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus dar­buo­to­jai ne­re­tai su­si­du­ria su at­ve­jais, kai mo­te­ris pa­reiš­kia vie­na au­gi­nan­ti vai­kus, o tik ar­ti­miau­si kai­my­nai ar to pa­ties kai­mo gy­ven­to­jai ži­no, jog na­muo­se dar vie­nas ne­ofi­cia­lus mai­tin­to­jas – su­gy­ven­ti­nis.

Gau­na­ma ir to­kių skun­dų, kai pra­ne­ša­ma, jog vie­nas ar ki­tas so­cia­li­nes pa­šal­pas iš sa­vi­val­dy­bės gau­nan­tis as­muo pri­žiū­ri vai­kus, li­go­nį ar už at­ly­gį sam­do­si įvai­riau­siems sta­ty­bų ar ap­lin­kos tvar­ky­mo dar­bams. Ve­dė­ja sa­ko, kad re­a­guo­ja­ma į kiek­vie­ną skun­dą ar nuo­gir­das.

V. Gi­nai­tie­nė sa­ko, jog šie­met pi­ni­gi­nę so­cia­li­nę pa­ra­mą gau­na 2496 mū­sų ra­jo­no šei­mos. Joms kas mė­ne­sį iš­mo­ka­mas be­veik mi­li­jo­nas li­tų.

Per­nai pa­ra­mą gau­nan­čių šei­mų bu­vo be­veik tūks­tan­čiu ma­žiau – 1649. Jiems kas mė­ne­sį sa­vi­val­dy­bė iš­mo­kė­da­vo apie 700 tūks­tan­čių li­tų.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų