Pareikšti įtarimai buvusiems banko vadovams

Vil­niaus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo val­dy­bos pa­rei­gū­nai bai­gė iki­teis­mi­nį ty­ri­mą ir per­da­vė pro­ku­ra­tū­rai by­lą, ku­rio­je įta­ri­mai pa­reikš­ti as­me­nims, su­si­ju­siems su Ūkio ban­ko Uk­mer­gės fi­lia­lo veik­la 2005–2009 me­tais.

 

Tuo me­tu fi­lia­lui va­do­va­vo Vy­tau­tas Ku­kars­kis, o jo pa­va­duo­to­jos ko­mer­ci­jai pa­rei­gas ėjo da­bar­ti­nė Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Jo­lan­ta Ka­na­pec­kie­nė.

Įta­ri­mai ke­tu­riems as­me­nims pa­reikš­ti dėl suk­čia­vi­mų už­val­dant di­de­lės ver­tės tur­tą, do­ku­men­tų klas­to­ji­mo ir dis­po­na­vi­mo su­klas­to­tais do­ku­men­tais, ap­lai­daus bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos tvar­ky­mo ir pik­tnau­džia­vi­mo tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi.

Vil­niaus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pra­ne­ši­me spau­dai skel­bia­ma, kad Nu­si­kal­ti­mų nuo­sa­vy­bei ty­ri­mo sky­riaus pa­rei­gū­nai, at­li­kę šį la­bai di­de­lės ap­im­ties ir su­dė­tin­gą ty­ri­mą, nu­sta­tė, kad anksčiau kar­tą teis­tas vil­nie­tis R. L., gim. 1964 m., veik­da­mas kar­tu su ben­dri­nin­ke, ku­ri jau mi­ru­si, nuo 2005 iki 2009 me­tų fik­ty­viai įdar­bin­da­vo as­me­nis skir­tin­gų UAB di­rek­to­riais, klas­to­da­vo do­ku­men­tus bei iš Ūkio ban­ko ne­tei­sė­tai gau­da­vo kre­di­tus, ku­rių ben­dra su­ma apie 1 800 000 Lt.

Ty­ri­mo me­tu įta­ri­mai pa­reikš­ti ir AB Ūkio ban­ko Uk­mer­gės fi­lia­lo val­dy­to­jui V. K., gim. 1948 m., ir val­dy­to­jo pa­va­duo­to­jai J. K., gim. 1963 m., ku­rie, pik­tnau­džiau­da­mi sa­vo tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi bei pa­žei­di­nė­da­mi kre­di­tų iš­da­vi­mo tai­syk­les, ban­ki­nin­kys­tės prin­ci­pus ir dar­bi­nes nuo­sta­tas, už at­ly­gį tvar­ky­da­vo do­ku­men­tus bei ben­dri­nin­ka­vo su­tei­kiant kre­di­tus as­me­nims.

Be to, R. L. iš fi­zi­nių as­me­nų ap­gau­lės bū­du už­val­dė apie 300 000 li­tų. Vi­si kre­di­tai ir su­tar­tys bu­vo su­da­ro­mi fik­ty­vių, ne­mo­kių ju­ri­di­nių as­me­nų var­du, o pa­si­ra­šy­da­vo do­ku­men­tus fik­ty­vūs tų įmo­nių di­rek­to­riai.

Di­džio­ji da­lis įmo­nių jo­kios veik­los ne­vyk­dė ir bu­vo stei­gia­mos bū­tent suk­čia­vi­mams da­ry­ti. Vė­liau pa­rei­gū­nams iš­nar­plio­jus nu­si­kal­ti­mų da­ry­mo sche­mą ir su­jun­gus ankš­čiau at­ski­rai tir­tus iki­teis­mi­nius ty­ri­mus, bu­vo nu­sta­ty­tas jų or­ga­ni­za­to­rius R. L., ku­ris, siek­da­mas iš­si­suk­ti nuo tei­sin­gu­mo, da­rė ne­tei­sė­tą po­vei­kį šios by­los liu­dy­to­jams. R. L. su­im­tas ir lau­kia teis­mo Lu­kiš­kių tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je.

Šį iki­teis­mi­nį ty­ri­mą su­da­ro 25 to­mai me­džia­gos, ku­rio­je su­rink­ta įro­dy­mų dėl 31 nu­si­kals­ta­mos vei­kos.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja J. Ka­na­pec­kie­nė ką nors ko­men­tuo­ti at­si­sa­kė.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų