Parką papuoš Prezidento portretas

Sek­ma­die­nį pa­mi­nė­tos prieš­ka­ri­nės ne­pri­klau­so­mos Lie­tu­vos sim­bo­liu va­di­na­mo pir­mo­jo ša­lies Pre­zi­den­to An­ta­no Sme­to­nos 136-osios gi­mi­mo me­ti­nės.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Autorės nuotr. Pre­zi­den­to por­tre­tas – Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio mu­zie­jaus di­rek­to­rės Bi­ru­tės Kul­ny­tės do­va­na ini­cia­ty­vi­nei gru­pei, pre­zi­den­to gim­ti­nė­je ku­rian­čiai is­to­ri­nį pa­trio­ti­nį par­ką-mu­zie­jų.

Kraš­tuo­se, kur au­go ir gy­ve­no An­ta­nas Sme­to­na, gy­ven­to­jų na­mai jo gi­mi­mo die­ną vi­suo­met pa­si­puo­šia tau­ti­nė­mis vė­lia­vo­mis. Į su­reng­tas iš­kil­mes su­si­ren­ka Lie­tu­vos tau­ti­nin­kai, pre­zi­den­to gi­mi­nės. Šie­met at­vy­ko sve­čių iš Vil­niaus, Kau­no.

Pa­gerb­ti An­ta­no Sme­to­nos at­mi­ni­mą ren­gi­nio da­ly­viai su­si­rin­ko gim­to­jo­je jo so­dy­bos vie­to­je Užu­lė­ny­je, prie pa­min­kli­nio ak­mens. Čia bu­vo at­neš­tas di­džiu­lis pre­zi­den­to por­tre­tas – Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio mu­zie­jaus di­rek­to­rės Bi­ru­tės Kul­ny­tės do­va­na. Por­tre­tas pa­do­va­no­tas ini­cia­ty­vi­nei gru­pei, pre­zi­den­to gim­ti­nė­je ku­rian­čiai is­to­ri­nį pa­trio­ti­nį par­ką-mu­zie­jų „Ko­vo­to­jams už Lie­tu­vos lais­vę ir ne­pri­klau­so­my­bę“. Šią vie­tą ir pa­puoš An­ta­no Sme­to­nos nuo­trau­ka.

Su­si­rin­ku­siuo­sius svei­ki­no Sei­mo na­rys Gin­ta­ras Son­gai­la, Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Ro­lan­das Ja­nic­kas, Lie­tu­vių tau­ti­nin­kų są­jun­gos Uk­mer­gės sky­riaus at­kū­rė­jas Bro­nis­lo­vas Ka­se­lis. Apie ku­ria­mą par­ką, ku­ria­me jau pa­so­din­tas pir­ma­sis ąžuo­liu­kas, pa­sa­ko­jo idė­jos au­to­rius Juo­zas Straz­das. Jis pa­si­džiau­gė su­lau­kęs ir pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės, pa­ra­gi­nu­sios steng­tis įam­žin­ti Lie­tu­vos is­to­ri­ją, pri­ta­ri­mo kur­ti to­kį par­ką. Ren­gi­nio da­ly­viai su­gie­do­jo „Lie­tu­va bran­gi“.

Tik­ro­ji An­ta­no Sme­to­nos gi­mi­mo die­na – rug­pjū­čio 10-oji. Par­la­men­ta­ras Gin­ta­ras Son­gai­la pa­sa­ko­jo, jog ši pro­ga tra­di­ciš­kai mi­ni­ma nuo 1991 me­tų. Or­ga­ni­zuo­jant gi­mi­mo me­ti­nes su­si­ren­ka tau­ti­nin­kai, ku­rių dau­giau­sia – uk­mer­giš­kiai, at­vyks­ta skau­tų.

 

prezidento_037

Renginio dalyviai gimtojoje Prezidento Antano Smetonos sodyboje.


Baž­ny­čio­je vyks­ta pa­mal­dos, pre­zi­den­to pa­li­kuo­nys su­si­bu­ria į pa­si­bu­vi­mą jo gim­ti­nė­je, ap­žiū­ri Užu­lė­nio dva­ro te­ri­to­ri­ją.

Sek­ma­die­nį Lė­no Šv. An­ta­no Pa­du­vie­čio pa­ra­pi­jos baž­ny­čio­je taip pat bu­vo au­ko­ja­mos mi­šios, su­si­rin­ku­sie­ji klau­sė­si ope­ros so­lis­tės Ra­sos Ju­zu­ko­ny­tės.

Uk­mer­gės tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tras pre­zi­den­to gim­ta­die­nį ir šie­met pa­kvie­tė pa­mi­nė­ti dvi­ra­čių žy­giu. Ta­čiau šį­syk da­ly­vau­ti žy­gy­je pa­no­ro tik du dvi­ra­ti­nin­kai – Al­gir­das Blauz­dys ir Aud­rius Na­vic­kas. Jie į Užu­lė­nį dvi­ra­čiais at­vy­ko iš Uk­mer­gės.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų