Parke pasigenda poilsio zonų

Ne­se­niai į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si Va­sa­rio 16-osios gat­vės gy­ven­to­ja Al­do­na ap­gai­les­ta­vo dėl ne­pri­žiū­ri­mo par­ko. Tarp Del­tu­vos, A. Sme­to­nos ir Va­sa­rio 16-osios gat­vių esan­tis par­ke­lis, jos ma­ny­mu, ne­pel­ny­tai ap­leis­tas.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Po­il­sio zo­nų par­ke kol kas ne­ke­ti­na­ma įreng­ti.

Mo­te­ris sa­ko, kad akis ba­do žo­lė­mis ir krū­mais ap­žė­lęs gra­žio­je ir pa­to­gio­je mies­to vie­to­je esan­tis par­kas. Ja­me esan­tis tven­ki­nu­kas ne tik ne­puo­šia ap­lin­kos, bet ta­po ap­lin­ki­nių gy­ven­to­jų „nuo­sa­vu“ są­var­ty­nu.

Pui­ki prie­dan­ga pik­ta­da­riams – ne­įžen­gia­mas džiun­gles pri­me­nan­tys ša­bakš­ty­nai ir krū­my­nai. Anot pa­šne­ko­vės, jau ne kar­tą ir ne vie­nas pra­ei­vis yra nu­ken­tė­jęs – tai ran­ki­nę at­ima, tai šon­kau­lius su­skai­čiuo­ja.

Mo­te­ris ne­nei­gia, kad rei­kia ir pa­upį su­tvar­ky­ti, dvi­ra­čių ir pės­čių­jų ta­ką įreng­ti, gat­ves tvar­ky­ti. Ta­čiau ne­ver­tė­tų pa­mirš­ti ir mi­nė­to par­ko.

„O to­kia pui­ki vie­ta – ir ma­moms su vai­kais, ir se­no­liams pa­si­vaikš­čio­ti. Jei dar suo­liu­ką vie­ną ki­tą pa­sta­ty­tų, vai­kų žai­di­mų aikš­te­lę įreng­tų, lan­ky­to­jų čia tik­rai ne­trūk­tų“, – sa­ko Al­do­na.

Da­bar, pa­sak jos, žmo­nės net pra­ei­ti ven­gia – į tur­gų ei­da­mi di­džiau­sius lanks­tus da­ro.

Mo­te­ris svars­to, kad nau­din­ga bū­tų, jei se­niū­ni­ja ko­kią tal­ką suor­ga­ni­zuo­tų, ir ma­no, jog ap­lin­ki­niai gy­ven­to­jai no­riai pri­si­dė­tų.

Pa­šne­ko­vė sa­kė, kad Va­sa­rio 16-osios bei A. Sme­to­nos gat­vių gy­ven­to­jai taip pat la­bai lau­kia re­konst­ruk­ci­jos. Tuo la­biau, kad tai tik­rai nė­ra nuo­ša­lios gat­ve­lės – tur­gaus die­no­mis trans­por­to srau­tas ypač di­de­lis. O po lie­taus į gat­vę tik lai­ve­liu plauk­ti be­lie­ka...

Uk­mer­gės mies­to se­niū­nas Sta­sys Jac­kū­nas sa­ko, kad se­niū­ni­ja ne­pa­mir­šo šio par­ko. „Kas nuo mū­sų pri­klau­so, mes pa­da­ro­me. Pa­gal sa­vo iš­ga­les nu­šie­nau­ja­me, šiukš­les su­ren­ka­me“, – ti­ki­na jis. Prieš ke­le­tą me­tų se­niū­ni­ja pa­so­di­no me­de­lių, ta­čiau, anot se­niū­no, ne­il­gai jie pa­ža­lia­vo – di­džio­ji jų da­lis bu­vo iš­lau­žy­ta.

Se­niū­nas sa­ko, kad prie par­ko tvar­ky­mo pri­si­de­da Se­na­mies­čio pa­grin­di­nės mo­kyk­los moks­lei­viai, pa­gal vie­šų­jų dar­bų pro­gra­mą dir­ban­tys as­me­nys.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ar­chi­tek­tū­ros ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo sky­riaus ve­dė­jas Ar­vy­das Džiu­gas sa­ko, kad par­kas mies­to pla­ne yra už­fik­suo­tas ir įtei­sin­tas. Jis yra šie­nau­ja­mas, tvar­ko­ma jo te­ri­to­ri­ja, ta­čiau di­des­nių pla­nų čia kol kas ne­ku­ria­ma dėl lė­šų sty­giaus.

Uk­mer­gės ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ūkio sky­riaus ve­dė­jas Kęs­tu­tis Jur­ke­vi­čius tei­gia, kad ren­gia­ma­si skelb­ti kon­kur­są Va­sa­rio 16-osios gat­vės tech­ni­niam pro­jek­tui pa­reng­ti. A. Sme­to­nos gat­vės re­konst­ruk­ci­ja kol kas ne­nu­ma­to­ma.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų