Li­na SUKACKIENĖ

 

Kiek­vie­na­me žings­ny­je – pa­si­rin­ki­mas. Dar­be, na­muo­se, vie­šo­jo­je erd­vė­je gy­ve­ni­mas siū­lo rink­tis, kuo ti­kė­ti, kam mo­kė­ti, kaip elg­tis. Gal kiek ir da­ro įta­ką Uk­mer­gės gy­ve­ni­mui rin­ki­mų ko­va, ta­čiau ir be jos pro­ble­mų ra­tas su­ka­si pa­kan­ka­mai in­ten­sy­viai.

Nor­ma­liam žmo­gaus gy­ve­ni­mui rei­kia ši­lu­mos tar­pu­sa­vio san­ty­kiuo­se, tvar­kos pi­ni­gi­nė­je ir ge­rų san­ty­kių jį su­pan­čio­je erd­vė­je. Dirb­da­ma so­cia­li­nė­je mies­to ap­lin­ko­je drįs­tu teig­ti, kad ši­lu­mos žmo­nių tar­pu­sa­vio san­ty­kiuo­se ne­dau­gė­ja.

Vaiz­džiai ta­riant, tem­pe­ra­tū­ra ne­ky­la. Nei pri­im­tas įsta­ty­mas dėl smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je, nei mig­ra­ci­ja, nei kin­tan­tis gy­ve­ni­mas mū­sų mies­te ne­kei­čia žmo­nių įpro­čių skriaus­ti vie­nas ki­tą.

As­me­nys, ku­riuos at­siun­čia Vil­niaus apy­gar­dos pro­ba­ci­jos tar­ny­bos Sa­vi­val­dy­bių pro­ba­ci­jos sky­rius at­lik­ti teis­mo pa­skir­tus ne­at­ly­gin­ti­nus dar­bus, ro­do, kad šio­je sri­ty­je pro­ble­mų aps­tu. Jau­ni, gra­žūs vy­rai „ne­tel­pa“ tra­di­ci­nia­me nor­ma­lių san­ty­kių ra­te – kumš­čiu spren­džia vi­sas pro­ble­mas. O kai rei­kia re­a­liai pa­si­dar­buo­ti so­cia­li­nia­me tin­kle – oi kaip ne­leng­va.

Tie­sa, kai ku­rie jiems pa­skir­tus dar­bus at­lie­ka to­bu­lai. Su­kly­dę – ma­to ir per­spek­ty­vą ne­kar­to­ti pra­ei­ties.

Apie tvar­ką pi­ni­gi­nė­je. Pa­di­di­nus mi­ni­ma­lią al­gą lyg at­si­ra­do vil­tis, kad tvar­kos bus dau­giau. Bet skaus­min­gai ky­lan­tys mo­kes­čiai ne­gai­les­tin­gai di­di­na iš­lai­das be­veik kiek­vie­nai šei­mai. Ir ta­da ga­li kiek no­ri fi­lo­so­fuo­ti, bet re­a­ly­bė greit vis­ką su­sta­to į vie­tas.

Ta­čiau ne­pai­sant to­kios in­for­ma­ci­jos, žmo­nių san­tau­pos Lie­tu­vos ban­kuo­se au­ga...

Apie san­ty­kius su­pan­čio­je erd­vė­je. Uk­mer­gė­je for­muo­ja­si nau­ja prak­ti­ka – pi­lie­čių ir sa­vi­val­dy­bės su­si­ra­ši­nė­ji­mas ra­jo­no spau­do­je. Gal ir ne­blo­gai, kad tai vyks­ta, tik kiek mums vi­siems iš to nau­dos?

Jei­gu kal­bė­tu­me apie tie­sos pa­ieš­kas, tai tuo net ne­kve­pia. Jei­gu kal­bė­tu­me apie at­ski­rų nuo­mo­nių pa­reiš­ki­mą – tai ir­gi vis­kas tik iš vie­nos pu­sės.

Ko­dėl žmo­nės vie­ni ki­tiems ra­šo? Ieš­ko at­sa­ky­mų į do­mi­nančius klau­simus. Ar juos gau­na? Kiek­vie­nas pa­si­ren­ki­me sau pri­im­ti­ną at­sa­ky­mą.

{jcomments off}

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų