Pastatų ir butų pardavėjams – nauji reikalavimai

Nau­jos įsta­ty­mo nuo­sta­tos dėl pa­sta­tų ener­gi­nio nau­din­gu­mo pa­bran­gins ir su­lė­tins ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to per­lei­di­mo pro­ce­dū­ras, tei­gia Lie­tu­vos no­ta­rų rū­mai.

Sau­sio 9 d. įsi­ga­liojo Sta­ty­bos įsta­ty­mo nuo­sta­tos, nu­ma­tan­čios, kad pa­sta­tų ener­gi­nio nau­din­gu­mo ser­ti­fi­ka­vi­mas pri­va­lo­mas par­duo­dant ar iš­nuo­mo­jant pa­sta­tus ir jų da­lis – bu­tus, ki­tos pa­skir­ties at­ski­ro nau­do­ji­mo pa­tal­pas.

Pa­gal įsta­ty­mą sta­ty­to­jas ar­ba sa­vi­nin­kas ga­li­mam nau­jam nuo­mi­nin­kui ar­ba ga­li­mam pir­kė­jui pri­va­lo pa­teik­ti su­si­pa­žin­ti, o pir­kė­jui ar­ba nau­jam nuo­mi­nin­kui – per­duo­ti ga­lio­jan­tį pa­sta­to ar jo da­lies ener­gi­nio nau­din­gu­mo ser­ti­fi­ka­tą ar­ba jo ko­pi­ją.

„No­ta­rų rū­mų nuo­mo­ne, nau­ja tvar­ka ge­ro­kai su­lė­tins ir pa­bran­gins ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to per­lei­di­mo pro­ce­są. No­rin­tie­ji par­duo­ti pa­sta­tus pa­tirs gai­ša­ties ir pa­pil­do­mų iš­lai­dų ir tu­rės kreip­tis į ener­gi­nio ser­ti­fi­ka­vi­mo eks­per­tus“, – sa­ko Lie­tu­vos no­ta­rų rū­mų pre­zi­den­tas Ma­rius Strač­kai­tis.

Ne­ži­nia, kiek už­truks ir kiek kai­nuos pa­sta­tų ir jų da­lių ener­gi­nio nau­din­gu­mo ser­ti­fi­ka­vi­mas. No­ta­ro pa­slau­gos for­mi­nant ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to san­do­rius ne­brangs.

„Ma­no­me, kad nau­jo­ji tvar­ka be­pras­miš­ka, nes dau­gu­ma Lie­tu­vo­je esan­čių pa­sta­tų yra se­nos sta­ty­bos ir ener­giš­kai ne­efek­ty­vūs. No­ta­rų rū­mų nuo­mo­ne, rei­ka­lau­ti ener­gi­nio nau­din­gu­mo ser­ti­fi­ka­tų pra­smin­ga tik per­lei­džiant nau­jos sta­ty­bos ar re­no­vuo­tus na­mus, kai pir­kė­jas ar nuo­mo­to­jas gau­na tam tik­ras pa­sta­to ar bu­to ener­gi­nio nau­din­gu­mo ga­ran­ti­jas“, – sa­ko M. Strač­kai­tis.

„Vyk­dy­da­mi įsta­ty­mo nuo­sta­tas, no­ta­rai nuo sau­sio 9 d. pri­vers­ti rei­ka­lau­ti iš pa­sta­tų ar jų da­lių par­da­vė­jų ener­gi­nio sau­gu­mo ser­ti­fi­ka­tų. Ne­pa­tei­kus jų, san­do­riai ne­bus at­lie­ka­mi. No­ta­rų rū­mai sa­vo ruož­tu in­for­ma­vo vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jas ir įsta­ty­mų lei­dė­jus apie šių įsta­ty­mo nuo­sta­tų ne­to­bu­lu­mą“, – sa­ko No­ta­rų rū­mų pre­zi­den­tas.

Re­mian­tis įsta­ty­mo nuo­sta­to­mis, ener­gi­nio nau­din­gu­mo ser­ti­fi­ka­tai ne­pri­va­lo­mi kul­tū­ros pa­vel­do sta­ti­niams, mal­dos na­mų ir ki­to­kios re­li­gi­nės veik­los pa­sta­tams, lai­ki­niems pa­sta­tams, skir­tiems nau­do­ti ne il­giau kaip 2 me­tus, ne­daug ener­gi­jos su­nau­do­jan­tiems ga­my­bos ir pra­mo­nės, san­dė­lia­vi­mo pa­skir­ties bei že­mės ūkiui tvar­ky­ti skir­tiems ne­gy­ve­na­mie­siems pa­sta­tams, at­ski­rai sto­vin­tiems pa­sta­tams, ku­rių ben­dras nau­din­ga­sis vi­daus pa­tal­pų plo­tas ne di­des­nis kaip 50 kvad­ra­ti­nių met­rų, po­il­sio pa­skir­ties, so­dų pa­skir­ties pa­sta­tams, nau­do­ja­miems ne il­giau kaip 4 mė­ne­sius per me­tus, ne­šil­do­miems pa­sta­tams.

Pa­gal nuo 2009 me­tų ga­lio­ju­sią tvar­ką pa­sta­tų ener­gi­nio nau­din­gu­mo ser­ti­fi­ka­tai bu­vo iš­duo­da­mi pir­kė­jams ar­ba nuo­mi­nin­kams jų pa­gei­da­vi­mu.

Pa­sta­tų ener­gi­nio nau­din­gu­mo ser­ti­fi­ka­tų ir pa­sta­tų ener­gi­nio ser­ti­fi­ka­vi­mo eks­per­tų re­gist­ras yra skel­bia­mas Sta­ty­bos pro­duk­ci­jos ser­ti­fi­ka­vi­mo cen­tro in­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je www.spsc.lt.


Reklama: Namudiagnostika.lt siūlo kokybišką energinio naudingumo sertifikavimą

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų