Patiekalus ragavo Sveiko maisto šventėje

Šeš­ta­die­nį kul­tū­ros cen­tre vy­ko Svei­ko mais­to šven­tė. Į ją su­kvie­tė Svei­kuo­lių klu­bas, Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras ir ren­gi­nio šei­mi­nin­kai – kul­tū­ros cen­tras.

 

Vil­ma  NEMUNAITIENĖ


 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Pir­ma vie­ta skir­ta Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los sta­lui.

 

Ši šven­tė yra tra­di­ci­nė, ren­gia­ma ad­ven­to me­tu. Į ją kas­met su­si­ren­ka gau­sus bū­rys uk­mer­giš­kių. Šie­met sa­vo šei­mi­nin­ka­vi­mo su­ma­nu­mą de­monst­ra­vo dau­giau nei de­šim­ties įstai­gų, or­ga­ni­za­ci­jų, klu­bų at­sto­vai. Vi­si jie ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jai ir žiū­ro­vams pri­sta­tė sa­vo svei­kuo­liš­kais, ad­ven­to me­tui tin­kan­čiais pa­tie­ka­lais nu­krau­tus sta­lus.

Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo Uk­mer­gės svei­kuo­lių klu­bas, mo­ky­to­jų ve­te­ra­nų klu­bas „Dar ne ru­duo“, Še­šuo­lių, Ly­duo­kių, Sli­žių ben­druo­me­nių at­sto­vai, gru­pė mo­te­rų iš Del­tu­vos.

Taip pat su sa­vo gar­dė­siais at­vy­ko ast­mi­nin­kų klu­bo, Uk­mer­gės „Bo­čių“ bei Pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių aso­cia­ci­jos na­riai.

Svei­ko mais­to ren­gi­niuo­se da­ly­vau­ja ne tik su­au­gu­sie­ji – jau ne vie­nus me­tus jau­nys­tės spal­vų į juos įne­ša Už­upio vi­du­ri­nės mo­kyk­los, Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los ko­lek­ty­vai bei svei­ku mais­tu be­si­do­min­čios moks­lei­vės iš Duks­ty­nos pa­grin­di­nės mo­kyk­los.

 

12-06-1_straipsnio_2_nuotr

Ža­lia­val­gys­tę pro­paga­vo vil­nie­tis Re­mi­gi­jus.


 

Ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos na­rėms – gy­dy­to­jai Da­liai Va­liu­ke­vi­čie­nei, po­etei Le­o­no­rai Jan­ke­liū­nie­nei, kul­tū­ros cen­tro spe­cia­lis­tei Vil­mai Mu­le­vi­čiū­tei-Sa­ba­liaus­kie­nei, Jau­ni­mo ir lais­va­lai­kio cen­tro psi­cho­lo­gei Jur­gi­tai Va­si­liaus­kie­nei, vieš­niai iš Jo­na­vos – vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro di­rek­to­rei Inai Ka­za­ke­vi­čie­nei te­ko ne­leng­va už­duo­tis – pa­ra­gau­ti ir įver­tin­ti vi­sų da­ly­vių pa­tie­ka­lus.

O jie bu­vo kuo įvai­riau­si: pa­ga­min­ti iš vai­sių, dar­žo­vių, uo­gų, gry­bų, mil­tų, rie­šu­tų ir ki­to­kių gė­ry­bių. Tik mė­sos ant gar­du­my­nų sta­lų ne­si­ma­tė.

Ko­mi­si­jos na­riai ver­ti­no iš­ra­din­gu­mą, te­mos ati­ti­ki­mą, pa­puo­ši­mą, pa­tie­ka­lų sko­nį.

Pir­mą vie­tą nu­tar­ta skir­ti Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los, an­trą – Už­upio vi­du­ri­nės mo­kyk­los, tre­čią – Sli­žių kai­mo ben­druo­me­nės sta­lams.

 

12-06-1_straipsnio_3_nuotr

Pa­tie­ka­lus ga­lė­jo ra­gau­ti vi­si, kas tik no­rė­jo.


 

Pri­zi­nių vie­tų nu­ga­lė­to­jai ap­do­va­no­ti svei­kuo­liš­ka do­va­na – abo­nemen­tais į ba­sei­ną, o vi­si šven­tės da­ly­viai – pa­dė­kos raš­tais.

Po to, kai pa­tie­ka­lų pa­ra­ga­vo ko­mi­si­ja, iki so­ties vai­ši­no­si bei jų ga­my­ba do­mė­jo­si ir vi­si šven­tės da­ly­viai.

Taip pat ren­gi­ny­je ga­li­ma bu­vo įsi­gy­ti svei­kuo­liš­kų ar­ba­tų, me­daus, alie­jaus, įvai­rios li­te­ra­tū­ros svei­kuo­liš­ka te­ma, apie ža­lia­val­gys­tę ren­gi­ny­je pa­sa­ko­jo sve­čias iš Vil­niaus Re­mi­gi­jus.

 

12-06-1_straipsnio_4_nuotr


 

Kon­cer­ta­vo Jū­ra­tės Mar­tin­ku­tės va­do­vau­ja­mas kul­tū­ros cen­tro fol­klo­ro an­sam­blis „Da­gi­lė­lis“.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų