Pavasario pojūtis tautodailininkų parodoje

Zi­ta BATAITIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. LTS Uk­mer­gės sky­riaus pir­mi­nin­kas Ri­man­tas Zin­ke­vi­čius kar­tu su pa­ro­dos or­ga­ni­za­to­riu­mi Egi­di­ju­mi Da­ru­liu.

Kiek­vie­ną pa­va­sa­rį Lie­tu­vos tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos (LTS) Uk­mer­gės sky­riaus na­riai su­si­tin­ka tra­di­ci­nė­je sa­vo dar­bų pa­ro­do­je. Kul­tū­ros cen­tro dai­lės ga­le­ri­jo­je ati­da­ry­to­je pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­mos me­džio skulp­tū­ros, ta­py­ti pa­veiks­lai, siu­vi­nė­ti rū­bai, skiau­ti­niai, mez­gi­niai, dro­ži­nė­ti, pin­ti kū­ri­niai.

Ne­pa­liau­ja ste­bin­ti LTS Uk­mer­gės sky­riaus pir­mi­nin­kas Ri­man­tas Zin­ke­vi­čius, at­ve­žęs pa­ro­dy­ti Čiur­lio­nio, Do­ne­lai­čio, Maž­vy­do, Vy­tau­to Di­džio­jo ąžuo­li­nes skulp­tū­ras. Ša­lia Ri­man­to stie­bia­si sū­naus An­driaus me­džio dro­ži­niai. Me­di­nį šven­tą­jį Pran­ciš­kų iš­sko­bė Va­len­ti­nas But­kus, o Bro­nius Če­pe­lė meist­riš­kai iš­dro­ži­nė­jo skry­ne­les.

Pa­sak pa­ro­dos ati­da­ry­me da­ly­va­vu­sio LTS Pa­ne­vė­žio sky­riaus pir­mi­nin­ko Vi­do Ma­žuk­nos, uk­mer­giš­kių me­džio dro­žė­jų dar­bai ge­riau­si vi­so­je Pa­ne­vė­žio zo­no­je, o ši tau­to­dai­li­nin­kų pa­ro­da ori­gi­na­lu­mu ne­pri­lygs­ta nei Anykš­čių, nei Ku­piš­kio kraš­to pa­ro­doms, ku­rias jis ne­se­niai ap­lan­kė.

Ta­py­to­se dro­bė­se šuo­liuo­ja Vy­tau­to Mac­ke­vi­čiaus žir­gai, ty­vu­liuo­ja Ste­po Ne­čiū­no eže­rai, žie­mos idi­lė ne­blės­ta Al­gio Pa­vy­džio pei­za­že. Lai­ma Dzi­gai­tė kvie­čia į su­stin­gu­sių žo­ly­nų kal­nus, o Ve­ro­ni­kos Bra­žė­nie­nės at­vi­ru­kai jau kve­pia Ve­ly­ko­mis. Kaip ir Ro­mos Ra­dze­vi­čie­nės mar­gu­čiai.

In­ga Ka­se­lie­nė iš vel­ti­nio su­ku­ria ne­įti­kė­ti­nus da­ly­kus: ne tik ran­ki­nę, bet ir va­zą gė­lėms. Izo­li­na Fran­kiv kruopš­čiai siu­vi­nė­ja sa­vo su­kur­tus rū­bus, o Re­gi­na Žvir­blie­nė ste­bi­na skiau­ti­niais. Bro­nė Sa­vos­ki­na kry­že­liu siu­vi­nė­ja mer­gai­tės por­tre­tą, Ni­jo­lė Po­ciū­nie­nė ri­ša kak­la­raiš­čius, o So­na­ta Or­dė fan­ta­zuo­ja su teks­ti­le. Vi­sų ir ne­su­mi­nė­si.

 

03-25-3_straipsnio_2_nuotr

Pa­ro­dos da­ly­viai tarp spal­vin­gų ta­py­tų dro­bių.


Pa­ro­dos ati­da­ry­me da­ly­va­vo tau­to­dai­li­nin­kai ir mu­zie­ji­nin­kai iš Ro­kiš­kio. R. Zin­ke­vi­čius ir L. Dzi­gai­tė, ku­rių na­muo­se sve­čiai pa­bu­vo, do­va­nų ga­vo drož­tus šaukš­tus.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Klav­di­ja Ste­pa­no­va svei­ki­no ir ap­do­va­no­jo tau­to­dai­lės ba­ruo­se ke­tu­ris de­šimt­me­čius plu­šan­čią Ne­lę Ma­ra­zie­nę. Tau­to­dai­li­nin­kė ti­ki­no, kad pa­ro­do­se pra­dė­jo da­ly­vau­ti dar anks­čiau...

Su­si­rin­ku­sius Uk­mer­gės kraš­to dai­na pa­svei­ki­no kul­tū­ros cen­tro an­sam­blis „Py­nia­va”. LTS Uk­mer­gės sky­riaus pir­mi­nin­kas sve­čius pa­kvie­tė į va­ka­ro­nę.

Ge­gu­žės mė­ne­sį Pa­ne­vė­žy­je bus ati­da­ry­ta zo­ni­nė tau­to­dai­li­nin­kų pa­ro­da, ku­rio­je sa­vo dar­bus su­veš per 200 da­ly­vių. Į pa­ro­dą bus at­rink­ti ir uk­mer­giš­kių dar­bai.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų