Pavojingų erkių knibžda ir paupiuose

Grės­min­gai dau­gė­ja pa­vo­jin­go­mis li­go­mis už­si­krė­tu­sių vabz­džių. Apie tai by­lo­ja ir me­di­kų re­gist­ruo­ja­mi er­kių su­ke­lia­mų li­gų at­ve­jai. Šie­met per pir­mą­jį pus­me­tį er­ki­niu en­ce­fa­li­tu už­si­krė­tė de­šim­te­rio­pai dau­giau žmo­nių nei per tą pa­tį lai­ko­tar­pį pra­ei­tais me­tais. Pa­dvi­gu­bė­jo Lai­mo li­gos at­ve­jų.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Vai­do­tės Griš­ke­vi­čiū­tės nuotr. Er­kės au­kų ty­ko pie­vo­se, dar­žuo­se, pau­piuo­se...

 

Vil­niaus vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Uk­mer­gės sky­riaus sta­tis­ti­ka iš­ties ke­lia ne­ri­mą. Šie­met er­ki­niu en­ce­fa­li­tu jau už­si­krė­tė 10 as­me­nų. Tuo tar­pu per tą pa­tį pra­ei­tų me­tų lai­ko­tar­pį re­gist­ruo­tas bu­vo tik vie­nas šia klas­tin­ga li­ga už­si­krė­tęs žmo­gus.

Lai­mo li­ga už­si­krė­tu­sių as­me­nų šie­met 12 – du kar­tus dau­giau nei per­nai per pir­mą­jį pus­me­tį.

Jo­kių spe­cia­lių ty­ri­mų apie už­si­krė­tu­sių er­kių pa­pli­ti­mą mū­sų ra­jo­ne spe­cia­lis­tai jau se­niai ne­be­at­lie­ka. Pas­ku­ti­nie­ji bu­vo at­lie­ka­mi šio de­šimt­me­čio pra­džio­je. Tuo­met bu­vo vyk­do­mos vals­ty­bi­nės pro­gra­mos. Jų vyk­dy­to­jai – Vil­niaus vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Uk­mer­gės sky­riaus spe­cia­lis­tai – rink­da­vo er­kes ra­jo­no apy­lin­kė­se, skai­čiuo­da­vo už­krės­tas. Tir­ti pa­vo­jin­gus vabz­džius ga­ben­da­vo net į Šve­di­ją, mat vi­ru­so­lo­gi­niai ty­ri­mai pas mus ne­bu­vo at­lie­ka­mi.

Cen­tro dar­buo­to­jai su­da­ri­nė­da­vo spe­cia­lius že­mė­la­pius, ku­riuo­se at­si­spin­dė­da­vo Lai­mo li­ga bei er­ki­niu en­ce­fa­li­tu už­si­krė­tu­sių er­kių pa­pli­ti­mas ra­jo­ne.

Pas­ta­ruo­ju me­tu to­kios tvar­kos ne­be­li­ko. Li­gų pa­dau­gė­ji­mo at­ve­jų prie­žas­tis be­lie­ka tik spė­lio­ti.

Vil­niaus vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Uk­mer­gės sky­riaus ve­dė­ja Ele­na Mi­ri­na­vi­čie­nė sa­ko, kad jų ga­li bū­ti ne vie­na:  „Šie­met ypač gra­ži va­sa­ra, gal žmo­nės dau­giau į gam­tą trau­kia. To­kiu oru gal ir er­kės dau­gi­na­si grei­čiau – uo­dų gi ma­to­me kiek.“

Ve­dė­ja bai­mi­na­si, kad da­bar že­mė­la­py­je, at­spin­din­čia­me už­si­krė­tu­sių er­kių pa­pli­ti­mo ri­bas, „šva­rių“ vie­tų bū­tų la­bai ne­daug ar­ba net vi­sai ne­bū­tų. Už­si­krė­tu­sie­ji Lai­mo li­ga er­kes par­si­ne­šė iš „Duks­ty­nė­lės“ so­dų ben­dri­jos, nuo Šven­to­sios pa­plū­di­mių ir pa­kran­čių, tven­ki­nių prie bal­dų kom­bi­na­to. Er­kių knibž­da ir pa­e­že­rė­se, nuo­sa­vų na­mų te­ri­to­ri­jo­se, mik­ro­ra­jo­nuo­se.

Er­ki­niu en­ce­fa­li­tu dau­giau­siai už­si­krė­tė Vep­rių se­niū­ni­jos miš­kuo­se.

E. Mi­ri­na­vi­čie­nė sa­ko, kad skie­py­tis nuo er­ki­nio en­ce­fa­li­to da­bar jau vė­lo­ka – imu­ni­te­tą įgau­si­me tik po po­ros mė­ne­sių. Lo­giš­kiau­sia tai bu­vo pa­da­ry­ti va­sa­rio mė­ne­sį. Ne­su­sku­bu­sie­ji pa­si­skie­py­ti šie­met tu­rė­tų pri­si­min­ti šią sau­gos prie­mo­nę dar ge­ro­kai prieš pra­si­de­dant er­kių se­zo­nui.

Nuo Lai­mo li­gos vak­ci­nos nė­ra. Įsi­siur­bus er­kei, spe­cia­lis­tai re­ko­men­duo­ja ste­bė­ti įkan­di­mo vie­tą iki dvie­jų mė­ne­sių. Jei ji pa­rau­du­si, sku­bė­ti pas gy­dy­to­ją.

E. Mi­ri­na­vi­čie­nė pa­ta­ria pa­ju­tus per­ša­li­mo ar gri­po po­žy­mius ge­rai pa­gal­vo­ti, ar ne­se­niai ne­iš­trau­kė­me įsi­siur­bu­sios er­kės – to­kiais ap­gau­lin­gais po­žy­miais ga­li pra­si­dė­ti er­ki­nis en­ce­fa­li­tas.

Ta­čiau ge­riau­sia im­tis pre­ven­ci­nių prie­mo­nių, kad pas­kui ne­rei­kė­tų ner­vų ga­din­tis dėl men­kiau­sio pa­rau­di­mo įkan­di­mo vie­to­je. Ei­ti į gam­tą ap­si­ren­gus švie­siais dra­bu­žiais – taip už­ro­po­ju­sios er­kės bus ge­riau ma­to­mos. Kel­nių kleš­nes ge­riau­sia su­si­kiš­ti į ko­ji­nes ar ba­tus. Grį­žus na­mo rei­kė­tų ne­pa­tin­gė­ti kruopš­čiai ap­si­žiū­rė­ti, ar ne­par­si­ne­šėm ant kū­no ne­di­de­lio, bet svei­ka­tai ir net gy­vy­bei pa­vo­jin­go pa­da­ro.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų