Pažymėjome profesinę šventę

Ge­gu­žės 7-ąją, mi­nint Spau­dos at­ga­vi­mo, kal­bos ir kny­gos die­ną, laik­raš­čių „Uk­mer­gės ži­nios“ ir „Uk­mer­gė“ ko­lek­ty­vas su­lau­kė daug gra­žiau­sių svei­ki­ni­mų ir lin­kė­ji­mų.

 


 

Jau dau­giau nei 15 me­tų tra­di­ciš­kai re­dak­ci­ją pro­fe­si­nės die­nos pro­ga svei­ki­na ra­jo­no va­do­vai. Svei­ki­ni­mo kal­bą ta­rė ra­jo­no viceme­ras Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas, abi­pu­siais lin­kė­ji­mais da­li­no­mės su sa­vi­val­dy­bės at­sto­ve spau­dai Da­lia Ivaš­ke­vi­čie­ne ir jos ko­le­ge Ži­vi­le Moc­ku­te.

 

spaudos_diena_2012_g_nem_ntr_006


 

Gra­žių pa­gi­ria­mų­jų žo­džių su­lau­kė­me iš UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ ko­lek­ty­vo, va­do­vau­ja­mo Rai­mon­do Ra­gaus­ko, Ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro di­rek­to­rės Si­gi­tos Ba­ka­naus­kie­nės ir ad­mi­nist­ra­to­rės Li­nos Su­kac­kie­nės.

Nuo­la­ti­niai mū­sų drau­gai ir bi­čiu­liai, ku­riems pra­ėju­si šven­tė taip pat sa­va, – Vla­do Šlai­to vie­šo­ji bib­lio­te­ka, ku­rios di­rek­to­rė Ra­sa Griš­ke­vi­čie­nė vi­sa­da pa­lie­ka šil­tus ir jau­kius lin­kė­ji­mus.

 

spaudos_diena_2012_g_nem_ntr_025


 

Dar vie­nas ko­le­giš­kas svei­ki­ni­mas iš bi­čiu­lių, pri­si­lie­čian­čių prie kiek­vie­no mū­sų laik­raš­čio, – tai paš­to dar­buo­to­jų lin­kė­ji­mai. Nuo­šir­džius juos mums iš­sa­kė Uk­mer­gės paš­tui va­do­vau­jan­ti An­ge­lė Rač­kaus­kie­nė.

Ar­ti­mas ir sa­vas svei­ki­ni­mas tų, ku­rių ran­ko­mis žo­dis tam­pa kū­nu, – mū­sų lei­dė­jų „Val­do lei­dyk­los“ ko­lek­ty­vo. Jam ši šven­tė – taip pat pro­fe­si­nė.

 

spaudos_diena_2012_g_nem_ntr_027


 

Vi­sa­da bū­na svar­bus mū­sų laik­raš­čio ve­te­ra­nės Ire­nos Mil­vy­die­nės pa­drą­si­nan­tis žo­dis.

O ko­kie jaus­min­gi pa­pras­tų ne­pa­žįs­ta­mų skai­ty­to­jų pa­svei­ki­ni­mai...

Ne­tra­di­ciš­kai ir iš­skir­ti­nai žur­na­lis­tus su pro­fe­si­ne šven­te kas­met pa­svei­ki­na Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to dar­buo­to­jai – su­ren­gia šau­dy­mo var­žy­bas. Šie­met taik­liau­siu spau­dos šau­liu ta­po „Val­do lei­dyk­los“ spaus­tu­vi­nin­kas An­drius Šė­mys.

 

spaudos_diena_2012_g_nem_ntr_032


 

Nuo­šir­džiau­siai dė­ko­ja­me vi­siems, mus ap­lan­kiu­siems, elek­tro­ni­niais laiš­kais, te­le­fo­nu pro­fe­si­nės die­nos pro­ga pri­si­mi­nu­siems skai­ty­to­jus, ko­le­gas, ben­dra­min­čius, my­lin­tiems ir bran­gi­nan­tiems spaus­din­tą žo­dį.

 

spaudos_diena_2012_g_nem_ntr_034


 

spaudos_diena_2012_g_nem_ntr_040


 

spaudos_diena_2012_g_nem_ntr_056

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų