Pažymės Kultūros dieną

Šie­met Uk­mer­gė­je bus ypa­tin­gai pa­žy­mė­ta ba­lan­džio 15-ąją mi­ni­ma Tarp­tau­ti­nė kul­tū­ros die­na. Ra­jo­no kul­tū­ros dar­buo­to­jai ke­ti­na iš­kil­min­gai žy­giuo­ti cen­tri­ne mies­to gat­ve, iš­kel­ti sa­vo vė­lia­vą ir pa­gerb­ti la­biau­siai nu­si­pel­niu­sius sa­vo ko­le­gas.

Va­do­vau­jan­tis Ge­riau­sių ra­jo­no kul­tū­ros dar­buo­to­jų ir sėk­min­giau­sio kū­ry­bi­nio pro­jek­to no­mi­na­ci­jų su­tei­ki­mo nuo­sta­tais, jau iš­rink­ti as­me­nys, ku­riems šie­met bus įteik­ti ap­do­va­no­ji­mai.

Trims kul­tū­ros dar­buo­to­jams ir vie­nam sėk­min­giau­sio pro­jek­to au­to­riui bus įteik­ti di­plo­mai, pi­ni­gi­nės pre­mi­jos, o sėk­min­giau­sio pro­jek­to au­to­riui – ir bron­zi­nė skulp­to­riau Hen­ri­ko Ora­kaus­ko su­kur­ta sta­tu­lė­lė.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros sky­riaus ve­dė­jas Ju­lius Za­rec­kas pa­sa­ko­jo, kad Tarp­tau­ti­nę kul­tū­ros die­ną šios sri­ties dar­buo­to­jai mi­nė­jo ir anks­tes­niais me­tais. Ta­čiau tai da­ry­da­vo ge­ro­kai blan­kiau, dau­giau sa­va­me ra­te.

Šie­met nu­tar­ta pa­da­ry­ti gra­žią ir ryš­kią šven­tę. Mu­zie­ji­nin­kai, bib­lio­te­ki­nin­kai, kul­tū­ros cen­tro dar­buo­to­jai su or­kest­ru žy­giuos nuo Vla­do Šlai­to vie­šo­sios bib­lio­te­kos iki kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus. Čia se­na­ja­me gais­ri­nin­kų bokš­te bus iš­kel­ta kul­tū­ros vė­lia­va, pa­svei­kin­ti šių me­tų ge­riau­si kul­tū­ros dar­buo­to­jai bei ge­riau­sias kul­tū­ros pro­jek­to au­to­rius.

Į ren­gi­nį kvie­čia­mi ne­vy­riau­sy­bi­nių kul­tū­ros or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai bei vi­si kul­tū­rai ne­abe­jin­gi uk­mer­giš­kiai.

Va­do­vau­jan­tis ko­vo mė­ne­sį ra­jo­no ta­ry­bo­je pa­tvir­tin­tais nuo­sta­tais, sėk­min­giau­sio kū­ry­bi­nio pro­jek­to no­mi­na­ci­ja yra su­tei­kia­ma už dai­lės, mu­zi­kos, te­at­ro, šo­kio, li­te­ra­tū­ros, pub­li­cis­ti­kos ir ki­to­se kū­ry­bos sri­ty­se pa­siek­tą iš­skir­ti­nį re­zul­ta­tą, įgy­ven­din­tą pro­jek­tą.

Vi­sų no­mi­nan­tams ski­ria­mų pre­mi­jų dy­dis – 12,5 MGL. Kas­met su­tei­kia­mi var­dai 3 ge­riau­siems kul­tū­ros dar­buo­to­jams ir vie­no sėk­min­giau­sio kū­ry­bi­nio pro­jek­to au­to­riui.

Pre­mi­jos var­dų no­mi­na­ci­joms ski­ria­mos iš ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šų.

Nuo­sta­tai skel­bia, kad ge­riau­sio­jo me­tų kul­tū­ros dar­buo­to­jo var­das tam pa­čiam as­me­niui ga­li bū­ti su­tei­kia­mas ne daž­niau kaip kas 5-erius me­tus, o ge­riau­sio me­tų kū­ry­bi­nio pro­jek­to no­mi­na­ci­ja – ne daž­niau kaip kas 3-ejus me­tus.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų