Pensija už ketverius metus buvo nemokėta dėl „Sodros“ klaidos

Lap­kri­čio 10 d. „Lie­tu­vos ry­te“ pa­si­ro­dė žur­na­lis­tės Dai­vos Zim­blie­nės straips­nis „Užuo­mar­ša me­ras stai­ga pra­tur­tė­jo“. Ja­me kal­ba­ma apie ma­no grei­tą pra­tur­tė­ji­mą iš ne­įga­lu­mo pen­si­jos. Straips­ny­je tei­gia­ma, ne­va ją man ski­riant bu­vo pri­tai­ko­mos iš­im­tys ir tai ga­li bū­ti vie­ti­nio „Sod­ros“ sky­riaus va­do­vo pa­dė­ka.  No­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį, kad straips­ny­je bu­vo pa­teik­ta tik­ro­vės ne­ati­tin­kan­čių fak­tų bei be ma­no lei­di­mo pa­skelb­ti as­me­ni­niai duo­me­nys apie svei­ka­tos būk­lę.

 

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas

„Sod­ros“ di­rek­to­riaus pa­ta­rė­ja Jo­li­ta Ski­nu­ly­tė-Niak­šu pa­si­sa­kė, kad ne­tek­to dar­bin­gu­mo pen­si­ja at­ga­li­ne da­ta ga­li bū­ti su­mo­kė­ta už ne il­ges­nį nei tre­jų me­tų lai­ko­tar­pį. Ta­čiau ne­pa­mi­nė­ta, kad šis ap­ri­bo­ji­mas tai­ko­mas api­brėž­to­je si­tu­a­ci­jo­je – kai dėl pen­si­jos lai­ku ne­si­krei­pia pats ap­draus­ta­sis.

Įsta­ty­me nu­ma­ty­ta, kad Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo  sky­rius, mo­kan­tis pen­si­ją, pri­va­lo iš anks­to in­for­muo­ti pen­si­nin­ką apie pen­si­jos sky­ri­mo ter­mi­no pa­si­bai­gi­mą. Pri­mi­ni­mo, ku­rio vi­suo­met su­lauk­da­vau, ne­ga­vau, to­dėl pa­mir­šus do­ku­men­tai ne­bu­vo pa­teik­ti. Ka­dan­gi pri­mi­ni­mas ne­bu­vo at­siųs­tas, del­si­mas mo­kė­ti pen­si­ją lai­ky­tas „Sod­ros“ klai­da. Įsta­ty­me aiš­kiai api­brėž­ta, kad pen­si­jos lai­ku ne­ga­vus dėl „Sod­ros“ kal­tės, pen­si­ja iš­mo­ka­ma už vi­są lai­ko­tar­pį, t. y. tre­jų me­tų ap­ri­bo­ji­mas nė­ra tai­ko­mas.

„Sod­ros“ di­rek­to­riaus pa­ta­rė­ja J. Ski­nu­ly­tė-Niak­šu taip pat tei­gė, kad spren­di­mus dėl ne­tek­to dar­bin­gu­mo pen­si­jos sky­ri­mo ir ne­pri­emo­kos iš­mo­kė­ji­mo pri­ima „Sod­ros“ te­ri­to­ri­niai sky­riai. Šį spren­di­mą pri­ėmė te­ri­to­ri­nis sky­rius Uk­mer­gė­je, ta­čiau ne­bu­vo pa­mi­nė­ta, kad jį per­žiū­rė­jo ir „Sod­ros“ val­dy­ba – ji pa­sta­bų ne­tu­rė­jo.

La­bai gai­la, kad „Sod­ros“ at­sto­vės ko­men­ta­ras įne­šė daug pai­nia­vos ir su­tei­kė prie­lai­dų ma­ny­ti, kad vie­ti­nis Uk­mer­gės sky­rius man pen­si­ją sky­rė kaip pa­dė­ką, o ne dėl to, kad ji tu­ri bū­ti iš­mo­kė­ta. Kad ne­lik­tų klaus­tu­kų, kreip­siuo­si į „Sod­ros“ val­dy­bą ir pra­šy­siu pa­aiš­kin­ti, ko­dėl taip ne­at­sa­kin­gai, ne­įsi­gi­li­nus į si­tu­a­ci­ją ir klai­di­nant vi­suo­me­nę tei­kia­mi ko­men­ta­rai.

Vie­šų as­me­nų gau­na­mų pa­ja­mų vie­ši­ni­mas už­tik­ri­na skaid­ru­mą. Ta­čiau la­bai ap­mau­du, kad ne­si­bai­mi­nant per­ženg­ti as­mens duo­me­nų sau­go­ji­mą reg­la­men­tuo­jan­tį įsta­ty­mą, pro­cen­tais vie­šai bu­vo nars­to­ma ma­no svei­ka­tos būk­lė bei ne­dar­bin­gu­mo ly­gis. Ky­la daug klau­si­mų, kas ir ko­kiu tiks­lu vie­ši­na įsta­ty­mais sau­go­mas „Sod­ros“ by­las, taip pat – kas žur­na­lis­tei be ma­no su­ti­ki­mo pa­tei­kė ne­skelb­ti­ną in­for­ma­ci­ją apie ma­no ne­įga­lu­mo ly­gį bei ter­mi­nus? Ne­ga­liu už­si­merk­ti prieš to­kį šiurkš­tų įsta­ty­mo pa­žei­di­mą, to­dėl ne­dels­da­mas kreip­siuo­si į Duo­me­nų ap­sau­gos ins­pek­ci­ją, kad ji iš­si­aiš­kin­tų apie as­mens duo­me­nų tvar­ky­mo pa­žei­di­mus.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų