Pirmieji žingsniai didžiosios svajonės link

At­va­žia­vu­si į mies­tą re­čio­niš­kė Dia­na Kil­baus­kie­nė pir­miau­sia apei­na siū­lais pre­kiau­jan­čias par­duo­tu­ves ir tik po to at­lie­ka ki­tus rei­ka­lus. Prieš ket­ve­rius me­tus vir­ba­lus į ran­kas pa­ė­mu­si mo­te­ris sva­jo­ja su­kur­ti ves­tu­vi­nių suk­ne­lių ko­lek­ci­ją.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Sa­vo lais­va­lai­kio be vir­ba­lų Dia­na Kil­baus­kie­nė ne­įsi­vaiz­duo­ja.

Di­dži­ą­ją da­lį sa­vo mez­gi­nių Dia­na kau­pia spin­to­je ir pa­ro­do tik na­miš­kiams bei ar­ti­miau­siems drau­gams. La­biau­siai mėgs­ta megz­ti pro­gi­nes suk­ne­les. „Suk­ne­lė man – dra­bu­žių ka­ra­lie­nė. Be­veik bū­ti­na są­ly­ga – ji tu­ri bū­ti kuo pla­tes­nė“, – sa­ko ji. Pir­ma­sis sa­va­ran­kiš­kas jos dar­bas bu­vo bal­ta suk­ne­lė. Ji iki šiol – pats bran­giau­sias ko­lek­ci­jos ga­mi­nys, ne­žiū­rint į tai, kad nu­megz­ta, anot au­to­rės, „iš pa­čių pi­giau­sių ir bai­siau­sių siū­lų“.

Da­bar nė pa­ti ne­be­ži­no, kiek tų suk­ne­lių yra pri­mez­gu­si. Sa­vo mez­gi­nius jau skai­čiuo­ja ne vie­ne­tais, o spin­to­mis. „Jau pri­grū­dau vie­ną, da­bar pa­pra­šiau vai­kų lei­di­mo ir oku­pa­vau da­lį jų spin­tos“, – šyp­so­si 36 me­tų mo­te­ris.

Dia­na pa­ti sa­ve va­di­na suk­ne­lių ma­nia­ke ir juo­kau­ja, kad megz­ti­nio nė ne­mo­ka nu­megz­ti. Jau nu­spren­džia sa­vo gar­de­ro­bą pa­pil­dy­ti šiuo dra­bu­žiu, bet vis tiek iš­ei­na suk­ne­lė. „Nie­kaip ne­ga­liu lai­ku su­sto­ti ir taip nuil­gi­nu, kad megz­ti­nis vis tiek virs­ta suk­ne­le“, – sa­ko ji.

Mez­gi­mas prieš ket­ve­rius me­tus ta­po jos di­džiau­sia aist­ra. Ki­ta­dos flo­ris­tės spe­cia­ly­bę įsi­gy­ti sva­jo­ju­si mo­te­ris ir net dir­bu­si ku­rį lai­ką gė­lių sa­lo­ne, pa­ė­mu­si į ran­kas vir­ba­lus su­pra­to, kad su jais skir­tis ne­be­no­ri. Mez­gi­mas pa­dė­jo at­si­rink­ti, kad jos gy­ve­ni­mo va­rik­lis – ne flo­ris­ti­ka.

„Pra­dė­ju­si mez­gi­nį vie­to­je ne­nu­stygs­tu, jei tik rei­kia bent trum­pam vir­ba­lus pa­dė­ti į ša­lį. Iš ry­to kel­da­vau­si dviem va­lan­dom anks­čiau, kad prieš dar­bą dar spė­čiau pa­megz­ti“, – at­vi­rau­ja ji. Va­ka­ro­ja taip pat su mez­gi­niu ran­ko­se iki iš­nak­tų.

Į mez­gi­mą pa­ni­ru­si mo­te­ris su­si­dū­rė su pro­ble­ma – ne­įsten­gia nu­si­pirk­ti to­kių siū­lų, iš ko­kių sva­jo­ja kur­ti sa­vo ga­mi­nius. Jie tu­rė­tų bū­ti pra­ban­gūs, ko­ky­biš­ki. Ta­čiau Dia­na la­bai ne­nu­si­me­na. Sa­ko, kad tu­ri pro­gą iš­nau­do­ti ki­tą ga­li­my­bę – įro­dy­ti, kad ir iš pi­ges­nių siū­lų ga­li­ma su­kur­ti gra­žių dra­bu­žė­lių. Auk­si­nė tai­syk­lė – vi­sa­da mez­ga tik iš nau­jų siū­lų. Ar­dy­ti se­nų ga­mi­nių ne­mėgs­ta. Be to, ma­no, kad iš jų nu­megz­tas dra­bu­žis at­ro­do pras­čiau.

Sa­vo kū­ry­bos „kū­di­kius“ mez­gė­ja kaip iš­ma­ny­da­ma gi­na nuo... kan­džių. Kiek­vie­ną pa­va­sa­rį Dia­na juos pra­vė­di­na iš­ne­šu­si į lau­ką. Su sa­vo kū­ri­niais el­gia­si lyg su gy­vais pa­da­rais – iš spin­tos iš­si­trau­ku­si ap­glos­to ir net pa­si­kal­ba.

Pa­grin­di­nė jos pa­ta­rė­ja ir kri­ti­kė, su ku­ria Dia­na ap­ta­ria sa­vo su­ma­ny­mus ir pir­miau­sia pa­ro­do mez­gi­nius, – kai­my­nė Bro­nė Ale­sion­kie­nė. Vi­są gy­ve­ni­mą mez­gu­si mo­te­ris sa­vo pa­tir­ti­mi no­riai pa­si­da­li­na su jau­ną­ja mez­gė­ja. Pa­ta­ri­mų ne­gai­li ir ma­ma – tau­to­dai­li­nin­kė Bi­ru­tė Mi­kė­nie­nė.

Dia­na mez­gi­mo ne­sie­ja su ver­slu, nors yra ke­le­tą dra­bu­žių nu­mez­gu­si ir ke­lioms klien­tėms. „Tik­riau­siai ne­ga­lė­čiau iš­pil­dy­ti pa­gei­da­vi­mo, jei nu­ro­dy­tų, ko­kiu raš­tu megz­ti, ar net mo­de­lį nuo­trau­ko­je pa­ro­dy­tų. Su ma­lo­nu­mu mez­gu toms, ku­rios pa­lie­ka pa­kan­ka­mai erd­vės ma­no iš­mo­nei ir fan­ta­zi­jai“, – sa­ko mo­te­ris. Už­me­tu­si ant vir­ba­lo akis ji be­veik nie­ka­da ne­ži­no, koks bus ga­lu­ti­nis va­rian­tas.

Pri­si­pa­žįs­ta tik pa­sva­jo­da­vu­si apie tai, kad ka­da nors jos ko­lek­ci­ja iš­vys die­nos švie­są.

Ši jos sva­jo­nė iš­si­pil­dė – su sa­vo mez­gi­nių ko­lek­ci­ja mo­te­ris de­biu­ta­vo Re­čio­nių dau­gia­funk­cia­me cen­tre su­reng­to­je ama­tų mu­gė­je.

Dia­na pri­si­pa­žįs­ta, kad la­bai jau­di­no­si sa­vo de­biu­to me­tu, ta­čiau apė­mė ir di­džiu­lis lai­mės jaus­mas, kad pa­vy­ko sa­vo kū­ry­bi­nes fan­ta­zi­jas pa­ro­dy­ti žiū­ro­vams. Da­bar mo­te­ris puo­se­lė­ja di­dži­ą­ją sa­vo sva­jo­nę – su­kur­ti ves­tu­vi­nių suk­ne­lių ko­lek­ci­ją.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų