Policijos dieną minėjo ir naujasis pareigūnų kolega.

Pro­fe­si­nės šven­tės pro­ga ra­jo­no po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams šie­met bu­vo ne tik įteik­ti ap­do­va­no­ji­mai ir pa­dė­kos. Jiems pri­sta­ty­tas nau­jasis jų ko­le­ga – ke­tur­ko­jis vo­kie­čių avi­ga­nis Aras.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko Ro­lan­do Kiš­kio ran­ko­se – do­va­na vo­kie­čių avi­ga­niui Arui – var­di­nis du­be­nė­lis.

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te vy­ku­sia­me ju­bi­lie­ji­nia­me dvi­de­šim­ta­ja­me pro­fe­si­nės šven­tės mi­nė­ji­me ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Ro­lan­das Kiš­kis pir­miau­siai dė­ko­jo ve­te­ra­nams. Bu­vo pri­si­min­ti ko­mi­sa­ria­to va­do­vai Ana­to­li­jus Ko­va­len­ka ir Ar­vy­das Pa­knys, ku­rie, anot vir­ši­nin­ko, sa­vo jė­gas ir ener­gi­ją ati­da­vė pa­čiais sun­kiau­siais be­si­ku­rian­čiai at­kur­tos Ne­pri­klau­so­mos Lie­tu­vos po­li­ci­jai metais.

Pa­sak vir­ši­nin­ko, 13 000 tu­rin­čiai po­li­ci­jos ben­druo­me­nei pro­fe­si­nė šven­tė itin pra­smin­ga – tai ben­dro su­si­bū­ri­mo aki­mir­ka, su­tei­kian­ti ti­kė­ji­mo ir op­ti­miz­mo.

 

10-05-2_straipsnio_2_nuotr

Me­tų spor­ti­nin­kės ti­tu­lą pel­niu­si ir šau­dy­mo var­žy­bo­se nu­ga­lė­to­ja ta­pu­si Vie­šo­sios tvar­kos ir ke­lių po­li­ci­jos pa­tru­lė Auš­ra Če­pie­nė.


Vil­niaus ap­skri­ties VPK vir­ši­ni­nin­ko įsa­ky­mu Mig­ra­ci­jos po­sky­rio ins­pek­to­rė Lai­mu­tė Pau­liu­ko­nie­nė bu­vo ap­do­va­no­ta var­di­ne do­va­na, o šio po­sky­rio vir­ši­nin­kė ko­mi­sa­rė  Jo­lan­ta Rin­ke­vi­čie­nė – I laips­nio po­li­ci­jos pa­si­žy­mė­ji­mo žen­klu „Už ne­pri­ekaiš­tin­gą tar­ny­bą“.

 

10-05-2_straipsnio_3_nuotr

Į ren­gi­nį at­vy­ko svei­kin­to­jai.


Ke­lio­li­kai pa­rei­gū­nų įteik­tos pa­dė­kos bei su­teik­ti spe­cia­lūs ne­ka­ri­niai laips­niai: po­li­ci­jos ins­pek­to­riaus – Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos sky­riaus ty­rė­jai Ag­nei Šid­laus­kai­tei, po­li­ci­jos vir­ši­los – Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus Vie­šo­sios tvar­kos ir ke­lių po­li­ci­jos po­sky­rio vy­res­nia­jam pa­tru­liui, vy­res­nia­jam po­li­ci­nin­kui Ma­ri­jui Mi­liui, po­li­ci­jos vir­ši­los – Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus Vie­šo­sios tvar­kos ir ke­lių po­li­ci­jos po­sky­rio vy­res­nia­jam pa­tru­liui, vy­res­nia­jam po­li­ci­nin­kui Vik­to­rui Ras­taus­kui.

Apie spor­ti­nius ko­lek­ty­vo na­rių pa­sie­ki­mus trum­pai pa­pa­sa­ko­jo vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Ai­das Dut­kus. Jis ap­do­va­no­jo Me­tų spor­ti­nin­kės ti­tu­lą pel­niu­sią ir šau­dy­mo var­žy­bo­se nu­ga­lė­to­ja ta­pu­sią Auš­rą Če­pie­nę bei ge­riau­sią me­tų spor­ti­nin­ką To­mą Zim­blį.

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ko­lek­ty­vą ne­se­niai pa­pil­dė nau­jas na­rys – ke­tu­rių mė­ne­sių vo­kie­čių avi­ga­nis. Vi­są sa­vai­tę pa­rei­gū­nai rin­ko jam var­dą. Pa­siū­ly­mų bū­ta pa­čių įvai­riau­sių. Ta­čiau po il­gų dis­ku­si­jų nu­tar­ta jau­na­jam „pa­rei­gū­nui“ su­teik­ti Aro var­dą. Vir­ši­nin­kas vi­siems pa­ro­dė ke­tur­ko­jui ko­le­gai skir­tą do­va­ną – var­di­nį gra­vi­ruo­tą du­be­nė­lį. Tie­sa pa­ties ben­dra­dar­bio pa­rei­gū­nai taip ir ne­iš­vy­do – tik jo nuo­trau­ką: spe­cia­lis­tai šu­ne­lio į ren­gi­nį neš­ti ne­re­ko­men­da­vo. Anks­tes­nis pa­rei­gū­nų vo­kie­čių avi­ga­nis šie­met bu­vo per ne­ap­dai­ru­mą nu­šau­tas...

 

10-05-2_straipsnio_4_nuotr

Ap­do­va­no­ji­mas įtei­kia­mas Ma­ri­jui Mi­liui.


Su­si­rin­ku­sius po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus svei­ki­no gau­sus bū­rys sve­čių – apy­lin­kės teis­mo, pro­ku­ra­tū­ros, prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos, urė­di­jos va­do­vai, ko­le­gos iš Pa­tai­sos ins­pek­ci­jos, ki­ti sve­čiai.

Ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas įtei­kė ap­do­va­no­ji­mus la­biau­siai pa­si­žy­mė­ju­siems po­li­ci­jos dar­buo­to­jams.

Ren­gi­nio me­tu kon­cer­ta­vo pre­ven­ci­nio pro­jek­to – dai­nų kon­kur­so „Kai mū­sų šir­dys pla­ka iš­vien“ lau­re­a­tas Er­nes­tas Pu­kė­nas (mo­ky­to­ja Ni­jo­lė Ja­nu­lie­nė) iš Tau­jė­nų. Sa­vo dai­no­mis vi­siems nuo­tai­ką skaid­ri­no ir Ra­min­ta Nau­ja­ny­tė – TV3 pro­jek­to „Ta­len­tų šou“ da­ly­vė.

 

10-05-2_straipsnio_5_nuotr


10-05-2_straipsnio_6_nuotr

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Pridavimas

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar domitės artėjančiais Seimo rinkimais?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų