Politinei kovai pasirinko gimtąjį miestą

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ar­tė­jan­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se uk­mer­giš­kių sim­pa­ti­jas ke­ti­nan­tys už­ka­riau­ti po­li­ti­nių par­ti­jų at­sto­vai tu­ri dar vie­ną kon­ku­ren­tą.

Pre­ten­den­tu į kan­di­da­tus Uk­mer­gės rin­ki­mų apy­gar­do­je Nr. 61 šią sa­vai­tę įre­gist­ruo­tas po­li­to­lo­gas kraš­tie­tis 32 me­tų Min­dau­gas Kluo­nis.

Mū­sų rin­ki­mų apy­gar­do­je jis ta­po vie­nin­te­liu sa­va­ran­kiš­ku po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos da­ly­viu.

Nuo 2010 me­tų M. Kluo­nis dir­ba Sei­mo Par­la­men­ti­nių ty­ri­mų de­par­ta­men­te vy­res­niuo­ju spe­cia­lis­tu.

2006–2009 me­tais dir­bo pre­zi­den­to V. Adam­kaus pa­ta­rė­ju, pri­klau­sė po­li­to­lo­go Lau­ro Bie­li­nio va­do­vau­ja­mai Vi­daus po­li­ti­kos ir ana­li­zės gru­pei.

Iki 2011 me­tų jis dės­ty­to­ja­vo Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­te.

Uk­mer­gė po­li­to­lo­gui – mies­tas, ku­ria­me jis gi­mė ir au­go. 1999 m. bai­gė Už­upio vi­du­ri­nę mo­kyk­lą. Jo ma­ma – uk­mer­giš­kiams bu­vu­si ge­rai ži­no­ma ad­vo­ka­tė a. a. Sa­bi­na Pet­raš­kai­tė.

Da­bar M. Kluo­nis sa­kė daž­nai at­vyks­tan­tis pa­vie­šė­ti pas sa­vo te­tą. Ka­dan­gi čia tu­ri daug drau­gų, jau su­rin­ko ko­man­dą, pa­dė­sian­čią ar­tė­jan­čio­je po­li­ti­nė­je ko­vo­je.

Nuo ki­tos sa­vai­tės vi­si sa­va­ran­kiš­ki po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos da­ly­viai pra­dės rink­ti juos pa­lai­kan­čių rin­kė­jų pa­ra­šus. Pa­gal įsta­ty­mą pri­va­lu su­rink­ti 1000 pa­ra­šų ir juos pri­sta­ty­ti VRK. Tik sėk­min­gai įvei­kus šią už­duo­tį pre­ten­den­tas taps kan­di­da­tu į Sei­mo na­rius.

Pa­klaus­tas, ko­dėl sa­vo kan­di­da­tū­rą iš­kė­lė pats, M. Kluo­nis sa­kė da­ly­va­vęs vie­nos po­li­ti­nės par­ti­jos veik­lo­je. Ta­čiau nu­si­vy­lė, nes įsi­ti­kino, kad re­a­liems spren­di­mams ei­li­nis par­ti­jos na­rys ne­ga­li tu­rė­ti jo­kios įta­kos.

Pre­ten­den­tas į kan­di­da­tus ne­at­me­ta ga­li­my­bės rin­ki­muo­se kan­di­da­tuo­ti ir pri­si­jun­gęs prie ku­rios nors par­ti­jos, ta­čiau tam yra svar­bi są­ly­ga – kad pa­rti­ja pri­im­tų pro­gra­mi­nes jo nuo­sta­tas.

Nors dir­ba Sei­me, M. Kluo­nis ti­kino se­kan­tis Uk­mer­gės įvy­kius ir tik­rai nė­ra nu­to­lęs nuo svar­biau­sių ra­jo­no pro­ble­mų.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų