Problema yra – atsakymo nėra

Per­skai­čiau ,,Uk­mer­gės ži­nių“ 2013 m. sau­sio 22 d. straips­nį ,,Iš­si­kraus­tė ne­grįž­ta­mai“ ir li­ko to­kia min­tis, koks yra ir šio straips­nio pa­va­di­ni­mas.

Nuo 1982 m. iki maž­daug 2003 me­tų ad­vo­ka­tai Da­nu­tė Gied­rai­tie­nė, Al­vy­das Poš­kus (da­bar tei­sė­jas Vil­niu­je) ir Gin­tau­tas V. Stan­kai­tis nuo­mo­jo­me teis­mo pa­sta­te ka­bi­ne­tą pir­ma­me aukš­te. Ša­lia bu­vo du­rys į teis­mo ar­chy­vą, tei­sė­jo Vy­tau­to Grei­čiaus (vė­liau per­si­kė­lu­sio­ dirb­ti į Aukš­čiau­si­ą­jį teis­mą Vil­niu­je) ka­bi­ne­tas ir teis­mo sek­re­to­rės Ni­jo­lės (da­bar teis­mo ant­sto­lės) ka­bi­ne­tas.

Vie­ną ry­tą (bu­vo šil­tas me­tų lai­kas), at­ėjęs į dar­bą, ra­dau da­lį ko­ri­do­riaus grin­dų ap­deng­tas kar­to­no po­pie­riu­mi (ša­lia mū­sų ka­bi­ne­to). Kaž­kas pa­aiš­ki­no, kad ras­tas iš­pil­tas gyv­si­dab­ris. Dar­bas ne­nu­trū­ko. Žir­glio­jo­me per tą už­terš­tą vie­tą. Teis­mo dar­buo­to­jai vaikš­čio­jo per tą vie­tą į sa­vo ar­chy­vą. At­vy­kę į teis­mą žmo­nės lip­da­vo laip­tais į an­tro aukš­to po­sė­džių sa­lę ir teis­mo raš­ti­nę. Žo­džiu, grū­di­no­mės. Tik bu­vo iš­lup­tos už­terš­tos grin­dys ir pa­keis­tos ki­to­mis.

Jo­kių svei­ka­tos tik­ri­ni­mų nie­kas ne­at­li­ki­nė­jo. Ne­ži­nia, ar kas nors ty­rė pa­sta­to už­terš­tu­mą. Teis­mo pir­mi­nin­ku ta­da dir­bo a. a. Ri­man­tas Kliau­ga. Taip vis­kas ir nu­ri­mo. Ne­te­ko gir­dė­ti, kad bu­vo at­lik­tas koks nors teis­mi­nis ar iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl ne­nu­sta­ty­to as­mens aiš­kiai pa­da­ry­tos ty­či­nės nu­si­kals­ta­mos vei­kos dau­ge­lio žmo­nių at­žvil­giu. Nie­kas ne­aiš­ki­no, kad gyv­si­dab­ris ža­lin­gas ir pa­vo­jin­gas svei­ka­tai.

Ir da­bar li­ko ne­aiš­ku, kas tą vei­ką at­li­ko, ko­dėl, ka­da ir dar dau­gy­bė ne­at­sa­ky­tų klau­si­mų. Ne­at­sa­ky­ta, kas bus da­ro­ma, kad teis­me (teis­muo­se) dirb­ti bū­tų sau­gu. Ypač, kai iš vi­sų pa­kam­pių daž­nai ant teis­muo­se, ad­vo­ka­tū­ro­je ir po­li­ci­jo­je dir­ban­čių dar­buo­to­jų pi­la­mas įvai­riau­sias pur­vas ir pa­ska­los.

Pi­la­ma, nors neiš­si­aiš­ki­na­ma, yra ar nė­ra tam pa­grin­dų. Įro­dy­mų? Pa­si­žval­gy­ki­te po įvai­rias kai ku­rios ži­niask­lai­dos ir te­le­vi­zi­jų lai­das – il­gai ieš­ko­ti ne­teks. Ypač, kai vie­šai šau­kia­ma apie ypa­tin­gą­jį tik sa­vą­jį tei­sin­gą­jį tei­sin­gu­mą ir kurs­to­ma pa­tiems sa­va­va­liš­kai jį vyk­dy­ti, net iki žmo­nių nu­žu­dy­mų.

Lo­giš­kai mąs­tant, pats gyv­si­dab­ris ne­at­ke­lia­vo į pa­sta­tą. Jį tu­rė­jo kas nors at­neš­ti ir apie 2002 me­tus, ir da­bar, o gal ir... taip ir lie­ka klaus­tu­kas. Nuo tos ne­iš­spręs­tos pro­ble­mos žmo­nėms ne leng­viau.

Gin­tau­tas Stan­kai­tis

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų