Pūvantis būstas tapo našta

Ne­se­niai į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si šei­mos gy­dy­to­ja Lai­mu­tė Vaiš­vi­lie­nė pra­šė pa­dė­ti jos pa­cien­tui. „Žmo­gaus bu­te sie­nos net iš­džiū­ti ne­spė­ja – bu­tas nuo­lat už­pi­la­mas tik­riau­siai dėl dau­gia­bu­ty­je ne­tin­ka­mai įreng­tos ka­na­li­za­ci­jos sis­te­mos“, – kal­bė­jo gy­dy­to­ja. Ji sa­ko, kad jos pa­cien­tas, Pi­vo­ni­jos gat­vė­je 5a-111 gy­ve­nan­tis ne­įga­lus An­ta­nas Če­reš­ka – sun­kus li­go­nis, pats ne­ga­lin­tis pa­si­rū­pin­ti šia pro­ble­ma.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. An­ta­nas Če­reš­ka ti­ki­na nuo sie­nų ir lu­bų krin­tan­čių pe­lė­sių ne­be­spė­jąs va­ly­ti.

„Esu ne kar­tą lan­kiu­si jį na­muo­se – sie­nos ap­si­trau­kę juo­du pe­lė­siu, bu­te ne tik drėg­mė, bet ir bai­si smar­vė“, – sa­kė L. Vaiš­vi­lie­nė. Anot jos, dėl bu­to sie­no­mis bė­gan­čių ir na­mo rū­sy­je su­si­kau­pu­sių ka­na­li­za­ci­jos kla­nų iš­ky­la grės­mė už­si­krės­ti pa­vo­jin­go­mis li­go­mis – sal­mo­ne­lio­ze, šil­ti­ne.

Žmo­gus, pra­vė­ręs bu­to, iš ku­rio skli­do to­kia smar­vė, kad prieš įei­nant no­rė­jo­si už­si­kimš­ti no­sį, duris, ne­slė­pė aša­rų. Šluos­ty­da­ma­sis jau be­veik nie­ko ne­ma­tan­čias akis, 71 me­tų A. Če­reš­ka pa­sa­ko­jo, kad be­veik dve­jus me­tus yra pri­vers­tas ken­tė­ti to­kį gy­ve­ni­mą, kai sie­no­mis nuo­lat te­ka.  „Kad čia bū­tų tik van­duo... Ši­tas ka­na­li­za­ci­jos mėš­las kren­ta vi­sur – ant grin­dų, bal­dų, į akis. Ne­be­ži­nau, ką man ir da­ry­ti, kur kreip­tis“, – dū­sa­vo jis.

A. Če­reš­ka prieš dve­jus me­tus šį bu­tą nu­si­pir­ko už 20 tūks­tan­čių li­tų. Dar tiek pat kai­na­vo jo re­mon­tas. „Vai­kai, gy­ve­nan­tys Olan­di­jo­je, pa­sam­dė žmo­nes, pa­si­rū­pi­no, kad bu­tas bū­tų su­re­mon­tuo­tas. Pa­tys ma­tot, į ką jis pa­vir­to per trum­pą lai­ką. Ar­gi to­kia­me ga­li­ma gy­ven­ti? Ati­duo­čiau ar sa­vi­val­dy­bei, ar kam, kad tik man duo­tų ki­tą“, – sa­vo sva­jo­nes gau­ti so­cia­li­nį būs­tą iš sa­vi­val­dy­bės fon­do at­sklei­dė ne­įga­lu­sis.

Vy­ras skun­dė­si, kad ne tik sie­nos sto­ru pe­lė­sio sluoks­niu ap­si­trau­kė – pū­va dra­bu­žiai, per me­tus su­trū­ni­jo pa­ta­ly­nė. Anot A. Če­reš­kos, to­kio­mis są­ly­go­mis gy­ven­da­mas svei­kas žmo­gus su­sirg­tų, o ką jau kal­bė­ti apie jį – sun­kų li­go­nį.

UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkio di­rek­to­rius Jo­nas Rin­ke­vi­čius pa­ti­ki­no, kad pe­lė­siu ap­au­gu­sios bu­to sie­nos – ne tik prieš pus­an­trų me­tų iš­si­lie­ju­sios ka­na­li­za­ci­jos pa­sek­mė. „Kiek ži­nau, pas­ta­ruo­ju me­tu nie­ko pa­na­šaus nu­ti­kę ne­bu­vo. Bet gry­bas įsi­vei­sė, ka­dan­gi bu­te ne­pa­kan­ka­mai šil­ta – pir­mas aukš­tas, apa­čioj drėg­nas rū­sys. Ša­lia už sie­nos – ne­šil­do­mos pa­tal­pos, kiau­ri lan­gai“, – sa­ko jis.

Di­rek­to­rius pa­ža­dė­jo, kad Bu­tų ūkio dar­buo­to­jai pa­tik­rins šil­dy­mo sis­te­mą ir, jei at­ras ge­di­mų, juos pa­ša­lins. „Ma­nau, kad pa­si­siū­ly­si­me žmo­gui už mi­ni­ma­lų mo­kes­tį pa­re­mon­tuo­ti lan­gus, kad lau­ko oro šil­dy­ti ne­rei­kė­tų“, – sa­ko di­rek­to­rius.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja Val­do­nė Gi­nai­tie­nė sa­ko, kad to­kie pra­šy­mai, kai žmo­nės siū­lo­si ati­duo­ti sa­vo ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą sa­vi­val­dy­bei ir pa­gei­dau­ja gau­ti so­cia­li­nį būs­tą, – jai ne nau­jie­na. Šiuos klau­si­mus, ga­vu­si as­me­nų pra­šy­mus nuo­sa­vy­bę pa­keis­ti į so­cia­li­nį būs­tą, spren­džia sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba. Anot ve­dė­jos, A. Če­reš­ka sa­vo pra­šy­mą, ad­re­suo­tą ra­jo­no me­rui ar­ba ta­ry­bai, tu­rė­tų iš­dės­ty­ti raš­tu.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar tikite, kad Baltarusijoje Lukašenka atsistatydins?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų