Ragina nesusigundyti abejotinais patarimais

Sa­vi­val­dy­bės ir UAB „Mies­to ener­gi­ja“ kon­flik­tas dėl ši­lu­mos ūkio sa­vo sū­ku­rin vis gi­liau įtrau­kia ir var­to­to­jus. Dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jus pa­sie­kia su­maiš­tį ke­lian­ti in­for­ma­ci­ja bei ra­gi­ni­mai ne­mo­kė­ti gau­na­mų są­skai­tų.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Mies­to šil­dy­mą ap­raiz­gė in­tri­gos.

Prieš Ka­lė­das uk­mer­giš­kiai sa­vo paš­to dė­žu­tė­se ra­do UAB „Mies­to ener­gi­ja“ svei­ki­ni­mą ir pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją. Jo­je ra­gi­na­ma ne­ap­mo­kė­ti UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ są­skai­tų už ši­lu­mą. „Mies­to ener­gi­ja“ pa­ta­ria šiuos pi­ni­gus iš­leis­ti šven­ti­niams pir­ki­niams.

Šis pa­siū­ly­mas gy­ven­to­jams tu­rė­tų at­ro­dy­ti la­bai gun­dan­tis – iš jo ga­li­ma su­pras­ti, kad vi­są mė­ne­sį jie šil­dė­si vel­tui ir są­skai­to­je nu­ro­dy­tos su­mos ne­rei­kės mo­kė­ti... nie­kam.

 

Kal­ti­ni­mus at­me­ta

 

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vai pa­nei­gė iš­pla­tin­to­je in­for­ma­ci­jo­je pa­teik­tus tei­gi­nius. Jie įver­tin­ti kaip šmei­ži­kiš­ki ir ke­lian­tys su­maiš­tį.

Sa­vi­val­dy­bės Ju­ri­di­nio sky­riaus ve­dė­jo Ri­mo Jur­gi­lai­čio nuo­mo­ne, gy­ven­to­jai klai­di­na­mi, kad sa­vi­val­dy­bės kon­tro­liuo­ja­mos ši­lu­mos tei­ki­mo ben­dro­vės vei­kia ne­tu­rė­da­mos li­cen­ci­jos.

„Gruo­džio 13 die­ną Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo spren­di­mas pa­nai­kin­ti sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus iš­duo­tas li­cen­ci­jas yra ap­skųs­tas ir ne­įsi­tei­sė­jęs. Lie­tu­vo­je ga­lio­ja tik įsi­tei­sė­ję teis­mų spren­di­mai, tai­gi, li­cen­ci­jų ga­lio­ji­mas nė­ra su­stab­dy­tas“, – tei­gia jis.

 

Siū­lo ne­už­kib­ti

 

Sa­vi­val­dy­bės ju­ris­tas re­ko­men­duo­ja at­sar­giai ver­tin­ti „Mies­to ener­gi­jos“ siū­lo­mas ne­mo­ka­mas kon­sul­ta­ci­jas, ka­dan­gi nė­ra jo­kios ga­ran­ti­jos, kad jų me­tu žmo­nės ne­bus klai­di­na­mi.

Ka­dan­gi, R. Jur­gi­lai­čio tei­gi­mu, ši­lu­mą ir karš­tą van­de­nį sa­vi­val­dy­bės kon­tro­liuo­ja­mos ben­dro­vės gy­ven­to­jams tie­kia tei­sė­tai, neat­si­skai­ty­mas už karš­tą van­de­nį ir ši­lu­mą bus lai­ko­mas įsi­sko­li­ni­mu. Ki­lus klau­si­mams, siū­lo­ma kreip­tis į sa­vi­val­dy­bę, o ne į pri­va­ti­nin­ką, su ku­riuo sa­vi­val­dy­bė ne­tu­ri jo­kių su­tar­čių.

 

Po­zi­ci­ja – pra­ne­ši­me

 

Pa­si­do­mė­jus, ar „Mies­to ener­gi­ja“ tik­rai ga­li su­teik­ti ne­mo­ka­mas kon­sul­ta­ci­jas ir ar pri­si­i­ma už jas at­sa­ko­my­bę, ne­no­rė­ju­si pri­sis­ta­ty­ti įmo­nės va­dy­bi­nin­kė at­sa­kė tei­gia­mai. Ji pa­ta­rė ne­ap­mo­kė­ti UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ ir „Dai­na­vos ener­ge­ti­ka“ są­skai­tų, o su­lau­kus gra­si­ni­mų kreip­tis į UAB „Mies­to ener­gi­ja“. „Mes su­teik­si­me kva­li­fi­kuo­tą kon­sul­ta­ci­ją“, – tvir­ti­no ji ir pa­siū­lė skam­bin­ti įmo­nės di­rek­to­riui.

UAB „Mies­to ener­gi­ja“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ar­tū­ras Stra­vins­kas ne­nei­gė, kad pa­teik­to­je in­for­ma­ci­jo­je iš­sa­ky­ta įmo­nės po­zi­ci­ja. „Vis­kas iš­sa­ky­ta iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me. Dau­giau nie­ko ne­ga­liu pri­dur­ti“, – pra­ne­ši­mo tu­ri­nio va­do­vas ne­si­gy­nė.

Klai­di­nan­ti in­for­ma­ci­ja uk­mer­giš­kius pa­sie­kia jau ne pir­mą kar­tą. Ne­se­niai kai ku­rių dau­gia­bu­čių laip­ti­nė­se bu­vo iš­ka­bin­tas skel­bi­mas apie tai, kad cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­mos ši­lu­mos var­to­to­jams ši­lu­ma bei karš­tas van­duo ne­bus tie­kia­mi nuo gruo­džio 22 iki ki­tų me­tų sau­sio 5 die­nos. Ra­jo­no va­do­vai bei už ši­lu­mą mies­te at­sa­kin­gos UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ va­do­vas Rai­mon­das Ra­gaus­kas šią in­for­ma­ci­ją pa­nei­gė.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų