Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba pri­me­na ūki­nin­kams ir ki­tiems gy­vū­nų lai­ky­to­jams, kad pats lai­kas pa­ruoš­ti gy­vū­nų lai­ky­mo vie­tas žie­mai ir ap­sau­go­ti juos nuo ne­pa­lan­kių oro są­ly­gų.

Gedimino Nemunaičio nuotr.

Ūki­nin­kai tu­rė­tų už­san­da­rin­ti gy­vū­nų lai­ky­mo pa­tal­pų lan­gus ir du­ris, pa­lie­kant ven­ti­lia­ci­jai skir­tas an­gas, jo­kiu bū­du ne­su­da­ry­ti skers­vė­jų, kreik­ti pa­kan­ka­mu kie­kiu sau­sų pa­kra­tų. Šal­tuo­ju me­tų lai­ku gy­vū­nus rei­kia šer­ti gau­siau ir įvai­res­niu pa­ša­ru, rink­tis di­des­nės ener­ge­ti­nės ver­tės pa­ša­rus, nes per šal­čius su­nau­do­ja­ma dau­giau ener­gi­jos kū­no tem­pe­ra­tū­rai pa­lai­ky­ti. Svar­bu ste­bė­ti, kad gy­vū­nai tu­rė­tų at­si­ger­ti švie­žio van­dens.

Pe­lės ir žiur­kės žie­mo­ti per­si­ke­lia į ūki­nius pa­sta­tus, rū­sius, na­mus. Grau­ži­kai ne tik pri­da­ro ža­los san­dė­liuo­ja­mam der­liui, bet ir ga­li per­neš­ti įvai­rias li­gas, to­dėl ūki­nin­kai tu­rė­tų skir­ti dė­me­sio grau­ži­kų nai­ki­ni­mui.

Žie­mą su­dė­tin­ges­nės ir gy­vū­nų trans­por­ta­vi­mo są­ly­gos: rei­kia ap­sau­go­ti gy­vū­nus nuo skers­vė­jų ir šal­čio, prieš ke­lio­nę pa­si­rū­pin­ti pa­kan­ka­mu kie­kiu ko­ky­biš­kų pa­kra­tų.

Šu­nų šei­mi­nin­kai pri­va­lo pa­si­rū­pin­ti, kad au­gin­ti­niai tu­rė­tų tin­ka­mo dy­džio, san­da­rią ir šil­tą bū­dą. Ji tu­rė­tų bū­ti šiek tiek pa­kel­ta nuo že­mės, dvi­gu­bos bū­dos sie­ne­lės su izo­lia­ci­ne me­džia­ga tarp­uo­se pa­dės ge­riau iš­sau­go­ti ši­lu­mą. Tam, kad į bū­dą ne­pri­ly­tų ar ne­pri­pus­ty­tų snie­go, lan­dą re­ko­men­duo­ja­ma pa­da­ry­ti su slenks­čiu, o virš an­gos pri­tvir­tin­ti ke­le­tą skiau­čių bre­zen­ti­nės me­džia­gos ar plas­ti­ko. Į šuns bū­dą ga­li­ma klo­ti šiau­dus ar ne­per­šlam­pan­čiu au­di­niu ap­siū­tą elas­ti­nį pu­tų po­liu­re­ta­ną (po­ro­lo­ną), ta­čiau rei­kė­tų at­si­žvelg­ti ir į gy­vū­no po­rei­kius, nes šiuo klau­si­mu kai ku­rie šu­nys iš­ran­kūs, ir ne­pa­tin­kan­tys pa­kra­tai ar guo­lis ga­li bū­ti grei­tai iš­mes­ti iš bū­dos.

Svar­bu, kad šuo ne tik ma­ty­tų ir šei­mi­nin­kui praneš­tų apie at­vy­ku­sius į kie­mą sve­čius, bet ir tai, kad ke­tur­ko­jį sau­go­tų užuo­vė­ja. Daž­na pro­ble­ma žie­mą – už­šą­lan­tis van­duo, to­dėl ge­riau­sia šė­ri­mo me­tu šu­niui kar­tu duo­ti ir du­be­nė­lį su šiek tiek šil­tu van­de­niu ar šuns gir­dyk­lą įreng­ti taip, kad van­duo ne­už­šal­tų.

Net ir gi­liau­sią žie­mą ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jai ne­pa­ta­ria vi­siš­kai izo­liuo­ti gy­vū­nų ir lai­ky­ti juos nuo­lat už­da­ry­tus tvar­tuo­se – ga­li­my­bė pa­si­vaikš­čio­ti (mo­cio­nas) tu­ri tei­gia­mos įta­kos tiek gy­vū­nų svei­ka­tin­gu­mui, tiek ir pro­duk­ty­vu­mui.

Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba ra­gi­na gy­ven­to­jus, ma­tant ne­tin­ka­mo­mis są­ly­go­mis lai­ko­mus, ken­čian­čius, pra­stai pri­žiū­ri­mus ir nuo ne­pa­lan­kių oro są­ly­gų ne­ap­sau­go­tus gy­vū­nus, ne­lik­ti abe­jin­gus ir apie tai in­for­muo­ti te­ri­to­ri­nes vals­ty­bi­nes mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bas ar­ba pra­neš­ti ne­mo­ka­ma te­le­fo­no li­ni­ja 8 800 40403.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų