Recidyvistui iš Ukmergės – ilgi nelaisvės metai

Kau­no apy­gar­dos teis­mas 20 me­tų už gro­tų pa­siun­tė už­kie­tė­ju­sį nu­si­kal­tė­lį uk­mer­giš­kį Ha­rį Sta­kaus­ką.

29 me­tų vy­ras prieš teis­mą sto­jo de­šim­tą kar­tą.

Už 13-me­tės mer­gai­tės iš­ža­gi­ni­mą prie­var­tau­to­jas nu­teis­tas ka­lė­ti 12 me­tų, pri­dė­jus baus­mę už anks­čiau įvyk­dy­tus plė­ši­mus bei va­gys­tes, jam skir­ta su­ben­drin­ta 20 me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mė.

Sta­kaus­kas 13-me­tę mer­gai­tę iš­nie­ki­no 2007 me­tais. Nu­si­kal­tė­lis ži­no­jo, kad bū­si­mo­ji jo au­ka – ma­ža­me­tė, mer­gai­tė jam bu­vo pa­sa­kiu­si sa­vo am­žių. Pa­ty­ru­si ly­ti­nę prie­var­tą ma­ža­me­tė pas­to­jo, jai gi­mė duk­ra.

Skir­da­mas baus­mę Kau­no apy­gar­dos teis­mas at­si­žvel­gė į tai, jog prieš tai de­vy­nis kar­tus teis­tas H. Sta­kaus­kas nu­si­kal­ti­mą įvyk­dė prieš ypač jau­no am­žiaus žmo­gų. 13-me­tę jis iš­ža­gi­no vos iš­ėjęs iš įka­li­ni­mo įstai­gos, ku­rio­je at­li­ko ei­li­nę lais­vės at­ėmi­mo baus­mę. Nu­si­kal­ti­mo pa­da­ry­mo me­tu ne­bu­vo iš­ny­kę teis­tu­mai už ki­tus nu­si­kal­ti­mus – va­gys­tes bei plė­ši­mus.

Prieš tre­jus me­tus iš­nie­kin­tos, nuo prie­var­tau­to­jo vai­ko su­si­lau­ku­sios ne­pil­na­me­tės įsta­ty­mi­nei glo­bė­jai H. Sta­kaus­kas tu­rės su­mo­kė­ti 100 tūkst. li­tų kom­pen­sa­ci­ją už pa­da­ry­tą mo­ra­li­nę ža­lą.

H. Sta­kaus­kas iš­gar­sė­jo 2008 me­tų rug­pjū­čio 17-ąją, kai su­ge­bė­jo pa­bėg­ti iš Ša­kių po­li­ci­jos areš­ti­nės. Pa­bė­gi­mą pla­na­vo kar­tu su dviem ben­drais, 18-me­čiu bro­liu Ro­lan­du ir 27 me­tų šir­vin­tiš­kiu Alek­san­dru Ščer­bo­vu.

Vie­no­je ka­me­ro­je lai­ky­ti areš­tan­tai imi­ta­vo gais­rą – pa­de­gė sku­du­rą, ėmė gar­siai šauk­ti. At­bė­gus po­li­ci­jos pa­rei­gū­nui jį iš kar­to už­puo­lė ka­li­niai, po­li­ci­nin­kui tren­kė per gal­vą me­ta­li­niu stry­pu. Tuo pa­čiu stry­pu nu­mu­šę gro­tuo­tų areš­ti­nės du­rų pa­ka­bi­na­mą­ją spy­ną nu­si­kal­tė­liai pa­te­ko į vi­di­nį ko­mi­sa­ria­to kie­mą.

Sprun­kan­čius nu­si­kal­tė­lius kie­me ban­dė su­lai­ky­ti vie­nas po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų, iš tar­ny­bi­nio pis­to­le­to iš­šo­vė sep­ty­nis kar­tus. Ke­tu­ri šū­viai bu­vo ne­taik­lūs, trys kul­kos pa­tai­kė į sprun­kan­čio R. Sta­kaus­ko ran­ką ir ko­ją. Ne­tru­kus su­lai­ky­tas bu­vo ir A. Ščer­bo­vas, pa­bėg­ti pa­vy­ko tik H. Sta­kaus­kui. Iš vi­di­nio po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to kie­mo jis pa­spru­ko per­li­pęs dvie­jų met­rų aukš­čio be­to­no tvo­rą.

Dau­gy­bę plė­ši­mų bei va­gys­čių įvyk­džiu­sio nu­si­kal­tė­lio pa­ieš­kai bu­vo mes­tos gau­sios po­li­ci­jos pa­jė­gos. Bėg­lys lais­vė­je iš­bu­vo vos 12 die­nų, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams jis įkliu­vo Vil­niu­je.

Re­ci­dy­vis­tu pri­pa­žin­tas H. Sta­kaus­kas sa­vo „kar­je­rą“ pra­dė­jo Uk­mer­gė­je. Mū­sų ir ap­lin­ki­niuo­se ra­jo­nuo­se jis įvyk­dė ne vie­ną nu­si­kal­ti­mą. 2007 me­tais jis su sėb­rais per tris sa­vai­tes įvyk­dė net 27 nu­si­kal­ti­mus: siau­bė par­duo­tu­ves, pri­va­čias įstai­gas, vo­gė ma­ši­nas. Nu­si­kal­tė­liai te­ro­ri­za­vo Jo­na­vos ir Uk­mer­gės ra­jo­nų gy­ven­to­jus.

Pa­reng­ta pa­gal www.lry­tas.lt

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų