Akmenys prabyla

Dėl kai ku­rių są­ly­gų ne­ati­ti­ki­mo strin­ga pro­jek­to „Vie­šo­sios įstai­gos Uk­mer­gės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro pa­sta­to ir ener­ge­ti­nių sis­te­mų mo­der­ni­za­vi­mas“ įgy­ven­di­ni­mas. Apie tai sa­vi­val­dy­bė­je vy­ku­sia­me su­si­ti­ki­me kal­bė­jo­si ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Juo­zas Varž­ga­lys, pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro vy­riau­sio­ji gy­dy­to­ja Ja­ni­na Ga­liaus­kie­nė.

2012 m. ko­vo 29 d. VšĮ Uk­mer­gės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tras pa­tei­kė pa­raiš­ką VšĮ Lie­tu­vos  ver­slo pa­ra­mos agen­tū­rai. Kreip­ta­si dėl mi­nė­to pro­jek­to įver­ti­ni­mo ir įgy­ven­di­ni­mo. Jis bū­tų fi­nan­suo­ja­mas pa­gal 2007–2013 m. San­glau­dos ska­ti­ni­mo veiks­mų pro­gra­mos 3 pri­ori­te­to „Ap­lin­ka ir dar­nus vys­ty­ma­sis“ prie­mo­nę „Vie­šo­sios pa­skir­ties pa­sta­tų re­no­va­vi­mas re­gio­ni­niu ly­giu“.

Pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mui Vil­niaus re­gio­no plėt­ros ta­ry­bos spren­di­mu bu­vo skir­ta 1,77 mln. Lt. Pa­ren­gus pa­sta­to tech­ni­nį pro­jek­tą pa­aiš­kė­jo, kad re­konst­ruk­ci­jos są­ma­ti­nė ver­tė pa­gal pa­reng­tus pro­jek­tuo­to­jų skai­čia­vi­mus vir­ši­ja pro­jek­tui ski­ria­mą su­mą dau­giau nei 0,5 mln. Lt.

Tech­ni­nis pro­jek­tas bu­vo ko­re­guo­ja­mas. Anot J. Ga­liaus­kie­nės, at­si­žvel­giant į fi­nan­sa­vi­mui ski­ria­mų lė­šų dy­dį, bu­vo nu­spręs­ta pro­jek­tą įgy­ven­din­ti ma­žes­ne ap­im­ti­mi.

Gau­ta­me raš­te iš Lie­tu­vos ver­slo pa­ra­mos agen­tū­ros pa­aiš­kin­ta, kad pa­raiš­ka at­mes­ta, nes ne­baig­tas sta­ty­bos ran­gos dar­bų vie­ša­sis pir­ki­mas ir ne­pa­si­ra­šy­ta pir­ki­mo su­tar­tis iki pa­raiš­kos tin­ka­mu­mo ver­ti­ni­mo ter­mi­no pa­bai­gos.

Pa­raiš­kos ver­ti­ni­mo lai­ko­tar­pis yra 2 mė­ne­siai. Jis tu­rė­jo bū­ti už­baig­tas iki 2012 m. ge­gu­žės mė­ne­sio pa­bai­gos. Dėl tech­ni­nio pro­jek­to ko­rek­ci­jų re­konst­ruk­ci­jos dar­bų pir­ki­mas bu­vo pra­dė­tas ba­lan­džio mė­ne­sį ir ne­bu­vo baig­tas iki nu­sta­ty­to ter­mi­no.

Sa­vi­val­dy­bės me­ras A. Ko­pūs­tas iš­sa­kė nuo­mo­nę, kad ren­gian­tis pro­jek­tui, bu­vo per ma­žai kon­sul­tuo­ja­ma­si su spe­cia­lis­tais, ne­ap­skai­čiuo­tos ga­li­my­bės dar­bus vyk­dy­ti pa­gal pla­ną.

Su­si­ti­ki­mo me­tu ap­tar­tos to­li­mes­nės pro­jek­to vyk­dy­mo ga­li­my­bės. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja kreip­sis į Re­gio­no plėt­ros ta­ry­bą su pra­šy­mu pa­keis­ti pa­raiš­kos pa­tei­ki­mo ter­mi­ną ir pa­raiš­ka Lie­tu­vos ver­slo pa­ra­mos agen­tū­rai bus tei­kia­ma pa­kar­to­ti­nai.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Veterinarijos klinika

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar baiminatės gripo?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

sale

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų