Rinkimų byla tęsia maratoną

Sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se iš­rink­ta ra­jo­no ta­ry­ba jau įpu­sė­jo sa­vo ka­den­ci­ją, o su šiais rin­ki­mais su­si­ju­sios bau­džia­mo­sios by­los ga­lo dar ne­ma­ty­ti. Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me ji „gliau­do­ma“ jau dve­jus me­tus. Pra­ei­tą sa­vai­tę pa­skelb­tas po­sė­dis taip pat ati­dė­tas, į teis­mą ne­at­vy­kus dviem kal­ti­na­mie­siems.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me ra­dus gyv­si­dab­rio, bau­džia­mo­sios by­los nag­ri­nė­ja­mos Uk­mer­gės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­tal­po­se. Čia vy­ko ir rin­ki­mų by­los po­sė­dis.

Pro­ku­ro­ras Ša­rū­nas Ši­mo­nis pa­da­rė pa­sta­bą, kad sa­lė nė­ra tin­ka­mai pri­tai­ky­ta ves­ti teis­mo po­sė­džius – jo­je nė­ra bū­ti­nos at­ri­bu­ti­kos – vals­ty­bi­nės vė­lia­vos. Ta­čiau dėl to po­sė­dis ne­nu­trū­ko.

Bau­džia­mo­ji by­la dėl truk­dy­mo as­me­nims pa­si­nau­do­ti rin­ki­mų ar re­fe­ren­du­mo tei­se iš­kel­ta po už­per­nai va­sa­rį vy­ku­sių sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų.

Jo­je kal­ti­na­mi UAB „Uks­ta­me­ta“ di­rek­to­rius Vy­tau­tas Mar­ty­šius, nie­kur ne­dir­ban­tis, 3 kar­tus teis­tas Sau­lius Ra­čic­kas ir 6 kar­tus teis­tas Vir­gi­ni­jus Sek­mo­kas.

V. Mar­ty­šius kal­ti­na­mas tuo, kad tu­rė­da­mas tiks­lą pa­pirk­ti kuo dau­giau as­me­nų, sie­kė, kad šie bal­suo­tų už Li­be­ra­lų ir cen­tro są­jun­gos są­ra­šo Nr. 16 kan­di­da­tus. Bu­vo nu­ro­do­ma rei­tin­guo­ti kan­di­da­tus ei­lės tvar­ka: 4, 6, 24, 26, 20.

Li­be­ra­lų ir cen­tro są­jun­gos są­ra­še 4 nu­me­riu sa­vi­val­dy­bių rin­ki­muo­se kan­di­da­ta­vo Juo­zas Ar­ma­na­vi­čius, 6 – Si­gi­tas Ma­siu­lio­nis, 24 – Jo­vi­ta Gleiz­nie­nė, 26 – Vi­lius Mor­kū­nas, 20 – Jo­nas Vy­čas.

Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­džia­go­je tei­gia­ma, kad ar­tė­jant sa­vi­val­dos rin­ki­mams V. Mar­ty­šius S. Ra­čic­kui ir V. Sek­mo­kui da­vė po ke­lis šim­tus li­tų, ži­no­da­mas, kad jie­du gau­tus pi­ni­gus su­mo­kės ar­ba ki­taip pa­pirks žmo­nes, ku­rie rin­ki­muo­se bal­suos už są­ra­šą Nr. 16.

Nag­ri­nė­jant šią by­lą, jau įvy­ko 11 po­sė­džių. Į re­tą jų at­vy­ko vi­si trys kal­ti­na­mie­ji – po­sė­džiuo­se jie da­ly­vau­ja pa­si­keis­da­mi.

Me­di­kų pa­žy­mas apie li­gą teis­mui bu­vo pri­sta­tęs nu­si­kal­ti­mo or­ga­ni­za­vi­mu kal­ti­na­mas V. Mar­ty­šius. Dėl jo ne­da­ly­va­vi­mo by­los nag­ri­nė­ji­me skelb­tos per­trau­kos.

Ki­tą­syk ne­pa­si­ro­dė S. Ra­čic­kas. Mat jo bu­te vy­ku­sių iš­ger­tu­vių me­tu pa­dū­rus žmo­gų, jis ku­riam lai­kui bu­vo po­li­ci­jos su­lai­ky­tas.

Teis­mui dar kar­tą su­si­rin­kus, by­lo­je vėl pa­skelb­ta per­trau­ka, nes tuo me­tu V. Sek­mo­kas bu­vo įka­lin­tas Ry­go­je.

Pra­ei­tą sa­vai­tę vy­ku­sia­me po­sė­dy­je teis­mo sa­lė­je vėl su­si­rin­ko ne vi­si „per­so­na­žai“. Kal­ti­na­mų­jų suo­le sė­dė­jo tik V. Mar­ty­šius. Ne­at­vy­ko V. Sek­mo­kas ir S. Ra­čic­kas.

Lai­ki­nai Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo pir­mi­nin­ke pa­skir­ta Edi­ta Za­rem­bie­nė pri­mi­nė, kad jau pra­ei­ta­me po­sė­dy­je bu­vo pra­neš­ta, jog S. Ra­čic­kas gy­do­mas li­go­ni­nė­je, o gy­dy­mas truks iki vi­dur­va­sa­rio.

Nors tai bū­tų pa­tei­si­na­ma prie­žas­tis ne­da­ly­vau­ti teis­me, kal­ti­na­ma­sis iš li­go­ni­nės tik­riau­siai yra iš­lei­džia­mas, nes yra ma­čiu­sių­jų jį vaikš­tant mies­te. Pro­ku­ro­ro įsi­ti­ki­ni­mu, dėl kal­ti­na­mo­jo ne­at­vy­ki­mo ver­tė­tų im­tis griež­tes­nių prie­mo­nių.

Ki­tas kal­ti­na­ma­sis V. Sek­mo­kas iki va­sa­rio 4 die­nos ka­lė­jo Lat­vi­jo­je. Prieš pat šį po­sė­dį gau­tas pra­ne­ši­mas, jog nuo va­sa­rio 6 die­nos jis die­nas lei­džia jau Lie­tu­vo­je – Jo­niš­kio po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to areš­ti­nė­je.

Teis­mo pir­mi­nin­kė E. Za­rem­bie­nė pa­siū­lė dėl dvie­jų kal­ti­na­mų­jų ne­da­ly­va­vi­mo pa­da­ry­ti per­trau­ką. Mat vi­sų tri­jų pa­ro­dy­mai yra skir­tin­gi.

Nu­tar­ta, kad by­los nag­ri­nė­ji­mo po­sė­dis tu­ri bū­ti su­šauk­tas iki ge­gu­žės mė­ne­sio.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų